Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
344 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-247-1260-1 (brož.)
Průvodce
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje úvod, přílohy, rejstřík, údaje o autorech
Apache (software) - příručky
Linux (systém operační) - příručky
MySQL (databázový systém) - příručky
PHP (jazyk) - příručky
000054481
Úvod...13 // Používané konvence...14 // Pomozte nám pomoci vám...15 // 1. Představení LAMP...17 // 1.1 Co je to LAMP?...18 // 1.1.1 L-operační systém Linux...18 // 1.1.2 A - webový server Apache...19 // 1.1.3 M — databázový server MySQL...19 // 1.1.4 P - skriptový jazyk a jádro PHP...20 // 1.2 Proč LAMP?...21 // 1.2.1 Proč je LAMP zadarmo...21 // 1.2.2 LAMP versus jiná řešení...22 // 1.2.3 Kdo ještě používá LAMP?...22 // 1.3 Kontrolní seznam představení LAMP...23 // 2. Instalace Linuxu...25 // 2.1 Volba používaného Linuxu...25 // 2.2 Hardwarové požadavky...27 // 2.3 Jak získat Fedora Linux...29 // 2.4 Instalace Fedora Linuxu...30 // 2.4.1 Před instalací...30 // 2.4.2 Volba typu instalace...31 // 2.4.3 Rozdělení pevného disku...33 // 2.4.4 Volba zavaděče...34 // 2.4.5 Nastavení sítě...35 // 2.4.6 Nastavení firewallu...37 // 2.4.7 Různá nastavení...37 // 2.4.8 Volba balíčků...37 // 2.4.9 Instalace balíčků...39 // 2.4.10 Vytvoření spouštěcí diskety...39 // 2.4.11 Instalace dokončena!...39 // 2.5 Spouštění...39 // 2.5.1 Nastavení po instalaci...40 // 2.5.2 Změna typu spuštění...41 // 2.6 Kontrolní seznam instalace Linuxu...43 // 3. Práce s Linuxem...45 // 3.1 Spouštění Linuxu...45 // 3.1.1 Vaše první instalace baličku...46 // 3.1.2 Bližší seznámení s /etc/inittab...47 // 3.1.3 Inicializační skripty Linuxu...49 // 3.1.4 Skript rc a jeho soubory Kill a Startup...51 // 3.1.5 Skripty úrovně běhu...52
// 3.1.6 Proces přihlášení...54 // 3.2 Pohled na prostředí Linuxu...54 // 3.2.1 Seznámení s prostředím Bash...56 // 3.2.2 Pohyb v Linuxu...58 // 3.3 Struktura souborového systému Linuxu...61 // 3.3.1 /bin...62 // 3.3.2/boot...62 // 3.3.3/dev...62 // 3.3.4/etc...63 // 3.3.5/home...71 // 3.3.6/lib...71 // 3.3.7/lost+found...72 // 3.3.8/mnt...72 // 3.3.9 /opt...72 // 3.3.10/proc...72 // 3.3.11 /root...74 // 3.3.12 /sbin...74 // 3.3.13/tmp...75 // 3.3.14/usr...75 // 3.3.15 ...76 // 3.4 Kontrolní seznam práce v Linuxu...76 // 4. Administrace Linuxu...77 // 4.1 Správa uživatelů a skupin...77 // 4.1.1 Soubor/etc/passwd...78 // 4.1.2 Soubor/etc/group...79 // 4.1.3 Linuxová hesla...81 // 4.1.4 Správa uživatelů...81 // 4.1.5 Správa skupin...83 // 4.1.6 Změna uživatelů a skupin...84 // 4.2 Správa služeb a procesů...84 // 4.2.1 Sběr systémových informací...84 // 4.2.2 Vytvoření diskových kvót...88 // 4.2.3 Spouštění a zastavování systému a služeb...91 // 4.2.4 Řízení přístupu k službám...92 // 4.3 Správa softwaru...93 // 4.3.1 Tradiční zdrojové tarbally...’...94 // 4.3.2 Zdrojový kód versus binární balíčky...96 // 4.3.3 RPM a zdrojové balíčky RPM...96 // 4.4 Zajištění zálohy a obnovení systému...101 // 4.4.1 Zásadní údaje...101 // 4.4.2 Zálohovací média...101 // 4.4.3 Zálohování systému...102 // 4.4.4 Obnovení systému...105 // 4.5 Kontrolní seznam správy Linuxu...105 // Síťová konektivita...107
5.1 Práce s TCP/IP...108 // 5.1.1 Internet Protocol...108 // 5.1.2 Transmission Control Protocol...109 // 5.1.3 User Datagram Protocol...109 // 5.1.4 Porty...109 // 5.1.5 Adresování...110 // 5.2 Konfigurace vaší adresy...112 // 5.2.1 Statická adresa IP...112 // 5.2.2 DHCP...113 // 5.3 Nastavení hardwaru...114 // 5.3.1 Síťové karty...115 // 5.3.2 Rozbočovače...115 // 5.3.3 Přepínače...116 // 5.3.4 Směrovače...117 // 5.3.5 Směrovací přepínače...117 // 5.3.6 Mosty...117 // 5.3.7 Opakovače...118 // 5.4.1 Linuxové jádro jako firewall...119 // 5.4.2 Proč zavírat porty...119 // 5.4.3 Jak může firewall zvýšit zabezpečení...120 // 5.5 Práce s DNS...120 // 5.5.1 Obor doménových názvů...120 // 5.5.2 Fungování DNS...121 // 5.5.3 Soubor /etc/resolv.conf...124 // 5.5.4 Soubor /etc/hosts...125 // 5.5.5 Typy záznamů...125 // 5.6 Kontrolní seznam sítové konektivity...126 // 6. Zabezpečení Linuxu... 127 // 6.1 Deaktivace nepotřebných služeb...127 // 6.1.1 Využití příkazu chkconfig...128 // 6.1.2 Využití příkazu ntsysv...130 // 6.1.3 Stanovení účelu služby...130 // 6.1.4 Deaktivace služeb...132 // 6.2 Jak zůstávat aktuální...133 // 6.2.1 Práce s up2date...133 // 6.2.2 Práce se správcem APT...133 // 6.2.3 Práce se správcem Yum...134 // 6.3 Řízení kořenového přístupu...134 // 6.3.1 Vytvoření standardního uživatelského účtu...135 // 6.3.2 Deaktivace vzdáleného kořenového přihlašování...135 // 6.4 Konfigurace
firewallu...136 // 6.4.1 Vytvořeni skriptu pravidel firewallu...137 // 6.4.2 Konfigurace spuštění firewallu při rozběhu...142 // 6.4.3 Monitorování logu iptables...144 // 6.4.4 Nepanikařte, prostě je ignorujte!...144 // 6.5 Práce s aplikacemi sledování a testování sítě...145 // 6.5.1 Nmap...145 // 6.5.2 Snort...147 // 6.5.3 Ping...148 // 6.5.4 Traceroute...149 // 6.6 Kontrolní seznam zabezpečení Linuxu...150 // 7.1 Jak vlastně e-mail funguje...152 // 7.1.1 E-mailová zpráva...152 // 7.1.2 Protokoly elektronické pošty...153 // 7.1.3 Agenti přenosu elektronické pošty...154 // 7.2 Instalace MTA qmail...155 // 7.2.1 Získání zdrojových souborů...155 // 7.2.2 Příprava k instalaci...157 // 7.2.3 Instalace qmailu...158 // 7.2.4 Instalace doplňků qmailu...168 // 7.2.5 Otevření portů firewallu pro e-mailový sever...175 // 7.3 Správa serveru qmail...176 // 7.3.1 Monitorování logů...176 // 7.3.2 Seznámení s akcemi qmailu...176 // 7.3.3 Správa virtuálních domén a e-mailových účtů...177 // 7.4 Kontrolní seznam elektronické pošty...177 // 8. Webový server Apache: Instalace a konfigurace...179 // 8.1 Volba verze: Apache 1.3 versus Apache 2.0...180 // 8.1.1 Nové prvky v Apache 2.0...180 // 8.1.2 Vylepšení modulů v Apache 2.0...181 // 8.1.3 Jakou verzi Apache použít...182 // 8.2 Seznámení s Apache 1.3...182 // 8.2.1 Prvky Apache 1.3...182 // 8.2.2 Moduly Apache 1.3...190 // 8.3 Příprava na instalaci webového serveru Apache...192
// 8.3.1 Odstranění balíčků RMP předinstalovaného serveru Apache...192 // 8.3.2 Stažení a rozbalení Apache...193 // 8.3.3 Jak zajistit přístup HTTP přes firewall...193 // 8.4 Instalace webového serveru Apache 1.3...194 // 8.4.1 Využití instalační metody s dynamickými sdílenými objekty bez SSL 194 // 8.4.2 Využití tradiční instalační metody bez podpory SSL...197 // 8.4.3 Použití instalační metody dynamických sdílených objektů včetně SSL 197 // 8.4.4 Pohled na adresáře Apache...200 // 8.4.5 Bližší seznámení s programy Apache...201 // 8.5 Seznámení se souborem httpd.conf...204 // 8.6 Prate s virtuálními hostiteli KрKсKK m... // 8.6.1 Direktivy podporované virtuálními hostiteli...209 // 8.6.2 Konfigurace virtuálních hostitelů Apache...211 // 8.7 Lekce testování změn konfiguračních souborů ... 214 // 8.8 Další konfigurace Apache...215 // 8.8.1 Aktivace adresářových výpisů...215 // 8.8.2 Ochrana webových adresářů hesly...217 // 8.8.3 Konfigurace adresářů cgi-bin...218 // 8.8.4 Použití souborů .htaccess ke konfiguraci lokálních adresářů...219 // 8.8.5 Shrnutí konfiguračního souboru...219 // 8.8.6 Spouštění Apache během startování systému...220 // 8.9 Kontrolní seznam webového serveru Apache...221 // 9. Databáze MySQL: Instalace a administrace...223 // 9.1 Seznámení s MySQL a databázovou strukturou...223
// 9.1.1 Rozdíly mezi souborovými a relačními databázemi...224 // 9.1.2 Výhody a omezení MySQL...225 // 9.1.3 Rozdíly mezi verzemi MySQL...227 // 9.2 Stažení MySQL...229 // 9.3 Instalace MySQL...230 // 9.3.1 Příprava systému...230 // 9.3.2 Použití běžných konfiguračních direktiv...231 // 9.3.3 Instalace serveru a klienta MySQL...233 // 9.4 Konfigurace MySQL po instalaci...234 // 9.4.1 Editace konfiguračních souborů...235 // 9.4.2 Konfigurace MySQL na spouštění během startu systému...237 // 9.4.3 Jak vylepšit zabezpečení...237 // 9.5 Administrace MySQL...240 // 9.5.1 Práce s nástroji příkazového řádku...240 // 9.5.2 Vytváření a spravováni databázi...245 // 9.5.3 Vytváření a spravováni uživatelů...248 // 9.5.4 Zálohování a obnovování databází...249 // 9.6 Výkon K replikace...250 // 9.6.1 Jak fungují replikačni vlákna...251 // 9.6.2 Úvod do aplikace replikace...253 // 9.7 Kontrolní seznam administrace MySQL...255 // 10.1 Proč používal PHP?...257 // 10.2 Verze PHP...258 // 10.3 Instalace PHP...259 // 10.3.1 Stanovení konfiguračních voleb a rozšíření...259 // 10.3.2 Stažení a příprava...265 // 10.3.3 Kompilace a instalace PHP...266 // 10.3.4 Konfigurace Apache k podpoře PHP...267 // 10.3.5 Testování instalace PHP...267 // 10.3.6 Soubor INI PHP...269 // 10.4 Kontrolní seznam instalace a konfigurace PHP...286 // 11. Testování instalace LAMP...287 // 11.1 Vytvoření virtuálního hostitele Apache...288
// 11.2 Příprava databáze a uživatele MySQL...288 // 11.3 Testování Apache, PHP a MySQL...289 // 11.3.1 Skript připojení k databázi...289 // 11.3.2 Skript vložení do databáze...290 // 11.3.3 Skript přebírání a formátování dat...290 // 11.4 Řešení potíží...291 // 11.5 Kontrolní seznam testování instalace LAMP...292 // Příloha A: Rychlá instalace LAMP...293 // Linux...294 // Zabezpečení...294 // E-mail...298 // Vpopmail...303 // Courier-IMAP...304 // POP3...304 // Clam AntiVirus...306 // qmail-Scanner...306 // Webový server Apache...307 // MySQL...309 // PHP...310 // Příloha K: Direktivy MySQL...313 // Konfigurační direktivy MySQL...313 // Konfigurační direktivy instalace...324 // Příloha C: Podpora...327 // Knihy o technologiích Open Source...327 // Linux...327 // Apache...328 // MySQL...328 // PHP...328 // Další software...329 // zdroje...329 // Internetové zdroje...330 // Webová sídla...330 // Poštovní seznamy...331 // Diskusní skupiny...331 // Internet Relay Chat...333 // Rejstřík // 335 // 6
(OCoLC)85150641
cnb001492084

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC