Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2007
127 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-349-9 (brož.)
Obálkový podnázev: současné poznatky o suicidalitě a její specifika u dětí a dospívajících
Obsahuje bibliografie
000054571
Obsah // Předmluva ...9 // 1 Úvod k problematice suicidálního chování (f. Koutek) ...11 // Suicidium a historie ...12 // Transkulturální rozdíly ...13 // Suicidální jednání a filozofie ...14 // Suicidalita a umění ...14 // Sebevražedné jednání a psychiatrie ...14 // Některé mýty a skutečnosti o sebevražedném jednání ...15 // 2 Epidemiologie suicidálního jednání (J. Koutek) ...17 // 2.1 Suicidální jednání v různých oblastech světa ...17 // 2.2 Epidemiologie suicidálních pokusů ...18 // 2.3 Epidemiologie dokonaných suicidií ...21 // 2.4 Vývoj suicidality v dětství a adolescenci ...23 // Shrnutí ...25 // 3 Formy, způsoby a motivy suicidálního jednání (J. Koutek) ...27 // 3.1 Formy suicidálního chování ...27 // Suicidální myšlenky ...’...28 // Suicidální pokus ...28 // Suicidium ...29 // 3.2 Způsoby suicidálního jednání ...33 // 3.3 Motivy suicidálního jednání ...36 // Shrnutí ...37 // 4 Rizikové faktory suicidálního chování dětí // a dospívajících (/. Koutek) ...39 // 4.1 Rizikové faktory suicidálního jednání v dětství a adolescenci ..39 // Suicidální jednání a rodina...40 // Školní neúspěch ...41 // 5 // Suicidologie // Význam adekvátních vrstevnických vztahů ...42 // Zdravotní stav ...42 // Sociální situace ...43 // Náboženství ...43 // Další rizikové faktory ...43 // Vyvolávající faktory ...44 // Shrnutí ...45 // 5 Vývojové a psychodynamické aspekty suicidálního
// chování (/. Kocourková, J. Koutek) ...47 // 5.1 Vývojové aspekty suicidálního chování ...47 // 5.2 Postoje ke smrti u normálních a suicidálních dětí a adolescentů .49 // 5.3 Psychodynamické aspekty ...49 // 5.4 Suicidální jednání a agrese ...52 // Shrnutí ...53 // 6 Klinický obraz a suicidální jednání v rámci duševních poruch // se zaměřením na dětství a dospívání (/. Koutek) ...55 // 6.1 Klinický obraz suicidálního jednání v dětství a adolescenci ...55 // 6.2 Suicidální jednání v rámci rozdílných psychiatrických poruch ..58 // Suicidální jednání a deprese ...59 // Suicidální jednání a schizofrenie ...62 // Problematika závislostí a suicidium ...63 // Poruchy příjmu potravy ...65 // Neurotické a úzkostné poruchy ...66 // Disharmonický vývoj osobnosti ...68 // Posttraumatická stresová porucha, týrání a zneužívání ...69 // Suicidální jednání při závažném somatickém onemocnění...70 // Shrnutí ... // 7 Sebepoškozování v adolescenci (J. Kocourková) ...73 // 7.1 Způsoby sebepoškozování ...73 // 7.2 Výskyt ...74 // 7.3 Klinické charakteristiky ...75 // 7.4 Sebepoškozování a suicidální chování ...76 // 7.5 Terapie ...77 // Shrnutí ...79 // 8 Diagnostika suicidálních dětí a adolescentů (J. Kocourková) ...81 // 8.1 Komplexní přístup v diagnostice ...81 // 8.2 Možnosti posuzování suicidálního dítěte a adolescenta ...83 // 8.3 Posuzování suicidálního úmyslu ...87
// 8.4 Úloha rodičů a dalších osob při posuzování suicidálních // projevů dítěte ...88 // Shrnutí ...90 // 6 // Obsah // 9 Léčba suicidálních dětí a adolescentů (J. Koutek) ...93 // 9.1 Terapeutický přístup ...93 // 9.2 První pomoc při suicidálních myšlenkách a tendencích ...94 // 9.3 První pomoc při akutně hrozícím suicidálním jednání...95 // 9.4 První pomoc po suicidálním pokusu ...95 // 9.5 Krizová intervence ... 95 // 9.6 Systematická léčba suicidálních pacientů ...97 // Psychoterapie ... 97 // Individuální psychoterapie ...98 // Skupinová psychoterapie ...98 // Rodinná terapie ... 98 // Ostatní psychoterapeutické přístupy . . . ...99 // Farmakoterapie při sebevražedném jednání ...99 // Psychofarmaka v rámci první pomoci ...100 // Farmakoterapie při krizové intervenci ...101 // Farmakoterapie v rámci komplexní léčby suicidálního jednání ... 101 Shrnutí ... 104 // 10 Prevence suicidálního chování dětí a adolescentů // (/. Kocourková) ...?5 // 10.1 Preventivní přístup v oblasti suicidálního chování ...105 // 10.2 Typy prevence ...?6 // 10.3 Rizikové a protektivní faktory ve vývoji dítěte ...107 // Rizikové a protektivní faktory na straně dítěte ...107 // Rizikové a protektivní faktory v rodině ...108 // Rizikové a protektivní faktory ve vztahu ? sociálnímu prostředí 108 // 10.4 Preventivní programy a intervence ...109 // Shrnutí ... Hl // 11 Právní aspekty suicidálního
jednání (/. Koutek) ...113 // 11.1 Hospitalizace bez souhlasu nemocného ...113 // 11.2 Trestní odpovědnost v souvislosti se suicidálním jednáním ..115 // Shrnutí ... 116 // Přílohy: Ukázky některých posuzovacích škál // pro hodnocení deprese ... H7 // Hamiltonova psychiatrická stupnice pro posuzování deprese - HAMD ... 118 Stupnice Montgomeraho a Asbergové pro posuzování deprese - MADRS . . 121 // Beckova sebeposuzovací stupnice deprese - BECK ...123 // Sebeposuzující škála deprese pro děti a dospívající - GDI ...125 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC