Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Liberální institut, 2006
xxvii,959 s.

ISBN 80-86389-45-6 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy, terminologický slovník, rejstřík
Ekonomie - pojednání
000054734
Předmluva k českému vydání...xiii // Obsah...xvii // Úvod...1 // 1. Ekonomie a praxeologie...1 // 2. Epistemologické problémy obecné teorie lidského jednání. . . 3 // 3. Ekonomická teorie a praxe lidského jednání...6 // Shrnutí...9 // ČÁST PRVNÍ Lidské jednám // I. Jednající člověk...11 // 1. Účelové jednání a zvířecí reakce...11 // 2. Předpoklady lidského jednání...13 // O štěstí...14 // O instinktech a pudech...15 // 3. Lidské jednání jako konečná danost...16 // 4. Racionalita a iracionalita; Subjektivismus // a objektivita praxeologického výzkumu...18 // 5. Kauzalita jako podmínka jednání...21 // 6. Alter ego...22 // O užitečnosti instinktů...25 // Absolutní cíl...26 // Vegetativní člověk...27 // II. Epistemologické problémy vědy o lidském jednání...29 // 1. Praxeologie a historie...29 // 2. Formální a apriorní charakter praxeologie... 31 // Údajná logická heterogenita primitivního člověka...34 // 3. A priori a realita...36 // 4. Princip metodologického individualismu...39 // Já a my...41 // 5. Princip metodologického singularismu...41 // 6. Jednotlivec a měnící se charakteristiky lidského jednání ... 42 // 7. Předmět a specifická metoda historie...44 // 8. Pojmové myšlení a rozumění...47 // Historie přírody a lidská historie...53 // 9. O ideálních typech...53 // 10. Postup práce ekonomie...58 // 11. Omezení praxeologických pojmů...62 // III. Ekonomie a revolta proti rozumu...65
// 1. Revolta proti rozumu...65 // 2. Logické aspekty polylogismu...67 // 3. Praxeologický aspekt polylogismu...69 // 4. Rasový polylogismus...75 // 5. Polylogismus a rozumění...77 // 6. Argument pro rozum...79 // IV. První analýza kategorie jednání...83 // 1. Cíle a prostředky...83 // 2. Hodnotová škála...85 // 3. Skála potřeb...86 // 4. Jednání jako směna...87 // V. Čas...89 // 1. Čas jako praxeologický faktor...89 // 2. Minulost, současnost a budoucnost...90 // 3. Hospodaření s časem...91 // 4. Časové vztahy mezi jednáními...91 // VI. Nejistota...95 // 1. Nejistota a jednání...95 // 2. Význam pravděpodobnosti...96 // 3. Pravděpodobnost třídy jevů...97 // 4. Pravděpodobnost jevu...99 // 5. Číselné vyjádření pravděpodobnosti jevu...102 // 6. Sázení, hazardní hraní a hraní her...104 // 7. Praxeologická predikce...106 // VII. Jednání ve světě...107 // 1. Zákon mezního užitku...107 // 2. Zákon výnosů...114 // 3. Lidská práce jako prostředek...117 // Bezprostředně uspokojující práce // a zprostředkovaně uspokojující práce...122 // Tvůrčí génius...124 // 4. Produkce...125 // ČÁST DRUHÁ Jednám v rámci společnosti // VIII. Lidská společnost...127 // 1. Spolupráce ve společnosti...127 // 2. Kritika holistického a metafyzického pohledu // na společnost...129 // Praxeologie a liberalismus...136 // Liberalismus a náboženství...138 // 3. Dělba práce...140 // 4. Ricardův sdružovací zákon...141
// Současné chyby spojené se sdružovacím zákonem...143 // 5. Důsledky dělby práce...146 // 6. Jednotlivec ve společnosti...146 // • Mýtus o mystickém společenství...148 // 7. Velká společnost...150 // 8. Útočný a ničivý instinkt...151 // Současné chybné výklady moderních přírodních věd, zejména darwinismu...155 // IX. Úloha myšlenek...159 // 1. Lidský rozum...159 // 2. Světový názor a ideologie...160 // Boj proti omylu...165 // 3. Moc...169 // Tradicionalismus jako ideologie...172 // 4. Meliorismus a myšlenka pokroku...172 // X. Směna uvnitř společnosti... 175 // 1. Autistická směna a meziosobní směna...175 // 2. Smluvní pouta a hegemonická pouta...176 // 3. Kalkulující jednání...179 // ČÁST TŘETÍ Ekonomická kalkulace // XI. Hodnocení bez kalkulace...181 // 1. Odstupňování prostředků...181 // 2. Barterový konstrukt základní teorie hodnoty a cen...182 // Teorie hodnoty a socialismus...186 // 3. Problém ekonomické kalkulace...187 // 4. Ekonomická kalkulace a trh...189 // XII. Oblast ekonomické kalkulace...193 // 1. Charakter peněžních záznamů...193 // 2. Hranice ekonomické kalkulace...195 // 3. Proměnlivost cen...198 // 4. Stabilizace...199 // 5. Kořeny myšlenky stabilizace...203 // XIII. Peněžní kalkulace jako nástroj jednání...209 // 1. Peněžní kalkulace jako metoda myšlení...209 // 2. Ekonomická kalkulace a věda o lidském jednání...211 // ČÁST ČTVRTÁ Katalaxie aneb ekonomie tržní
společnosti // XIV. Oblast působnosti a metody katalaxie...213 // 1. Vymezení katalaktickych problémů...213 // Odmítání ekonomie...215 // 2. Metoda imaginárních konstruktů...217 // 3. Čisté tržní hospodářství...218 // Maximalizace zisku...220 // 4. Autistické hospodářství...223 // 5. Stav klidu a rovnoměrně plynoucí ekonomika...224 // 6. Statické hospodářství...230 // 7. Celistvost katalaktickych funkcí...231 // Podnikatelská funkce ve statickém hospodářství...234 // iétt trh...237 // 1. Charakteristika tržního hospodářství...237 // 2. Kapitálové statky a kapitál...239 // 3. Kapitalismus...243 // 4. Suverenita spotřebitelů...248 // Metaforické použití terminologie politické vlády...250 // 5. Soutěž...252 // 6. Svoboda...257 // 7. Nerovnost bohatství a příjmu...264 // 8. Podnikatelský zisk a ztráta...265 // 9. Podnikatelské zisky a ztráty v rostoucím hospodářství... 270 // Morální odsouzení zisku...275 // Některá pozorování o strašáku nedostatečné spotřeby // a o argumentu kupní síly...276 // 10. Průkopníci, manažeři, technici a byrokraté...278 // 11. Proces výběru...284 // 12. Jednotlivec a trh...287 // 13. Obchodní propagace...292 // 14. „Volkswirtschaft"...294 // XVI. Ceny...299 // 1. Proces tvorby cen...299 // 2. Hodnocení a odhad...303 // 3. Ceny statků vyšších řádů...304 // Omezení při tvorbě cen výrobních faktorů...309 // 4. Nákladové účetnictví...310 // 5. Logická
katalaxie a matematická katalaxie...318 // 6. Monopolní ceny...325 // Matematický přístup k teorii monopolních cen...342 // 7. Dobré jméno firmy...343 // 8. Poptávkový monopol...347 // 9. Spotřeba ovlivněná monopolními cenami...348 // 10. Cenová diskriminace ze strany prodávajícího...351 // 11. Cenová diskriminace ze strany kupujícího...353 // 12. Vzájemný vztah cen...354 // 13. Ceny a příjem...355 // 14. Ceny a výroba...356 // 15. Chiméra netržních cen...357 // — // XVII. Nepřímá směna...361 // 1. Prostředky směny a peníze...361 // 2. Prozkoumání některých rozšířených omylů...361 // 3. Poptávka po penězích a nabídka peněz...363 // Epistemologický přínos teorie Carla Mengera // o původu peněz...367 // 4. Určení kupní síly peněz...369 // 5. Humův a Millův problém a hybná síla peněz...376 // 6. Změny kupní síly vyvolané hotovostí a statky...379 // Inflace a deflace; inflacionismus a deflacionismus...381 // 7. Peněžní kalkulace a změny kupní síly...383 // 8. Předvídání očekávaných změn kupní síly...384 // 9. Zvláštní hodnota peněz...386 // 10. Význam peněžního vztahu...388 // 11. Peněžní substituty...390 // 12. Omezení vydávání fiduciárních prostředků...392 // Poznámky k diskusi o svobodném bankovnictví...400 // 13. Velikost a složení držené hotovosti...404 // 14. Platební bilance...406 // 15. Směnné kurzy mezi oblastmi...408 // 16. Úrokové míry a peněžní
vztah...412 // 17. Druhotné prostředky směny...416 // 18. Pohled inflacionistů na dějiny...419 // 19. Zlatý standard...423 // Mezinárodní měnová spolupráce...427 // XVIII. Jednání v průběhu času...431 // 1. Hlediska při hodnocení časových období...431 // 2. Časová preference jako nezbytná součást jednání...435 // Poznámky k vývoji teorie časové preference...439 // 3. Kapitálové statky...441 // 4. Doba výroby, doba čekání a doba zaopatření...444 // Prodloužení doby zaopatření za očekávanou délku života // jednajícího člověka...448 // Některá využití teorie časové preference...448 // 5. Převoditelnost kapitálových statků...452 // 6. Vliv minulosti na jednání...454 // 7. Akumulace, udržování a spotřeba kapitálu...461 // 8. Mobilita investora...464 // 9. Peníze a kapitál; spoření a investování...466 // XIX. Úrok...471 // 1. Jev úroku...471 // 2. Čistý úrok...473 // 3. Výše úrokových měr...478 // 4. Čistý úrok v měnícím se hospodářství...479 // 5. Výpočet úroku...481 // XX. Úrok, úvěrová expanze a hospodářský cyklus...483 // 1. Sporné otázky...483 // 2. Podnikatelská složka hrubé tržní úrokové míry...484 // 3. Cenová prémie jako složka hrubé tržní úrokové míry 486 // 4. Úvěrový trh...489 // 5. Dopad změn peněžního vztahu na čistý úrok...491 // 6. Hrubá tržní úroková míra ovlivněná inflací // a úvěrovou expanzí...493 // Údajná nepřítomnost
depresí v podmínkách // totalitního řízení...505 // 7. Hrubá tržní úroková míra ovlivněná deflací // a úvěrovou kontrakcí...506 // Rozdíl mezi úvěrovou expanzí a prostou inflací...510 // 8. Měnová teorie hospodářského cyklu neboli teorie založená // na oběžném úvěru...511 // 9. Tržní hospodářství postižené opakováním // hospodářského cyklu...514 // Role, kterou hrají v první fázi boomu nevyužité // výrobní faktory...517 // Omyly nepeněžních vysvětlení hospodářského cyklu 519 // XXI. Práce a mzdy...525 // 1. Introverzivní práce a extroverzivní práce...525 // 2. Radost a omrzelost z práce...526 // 3. Mzdy...530 // 4. Katalaktická nezaměstnanost...535 // 5. Hrubé mzdové sazby a čisté mzdové sazby...537 // 6. Mzdy a holé přežití...539 // Srovnání historického vysvětlení mzdových sazeb // a regresního teorému...545 // 7. Vliv újmy z práce na nabídku práce...546 // Poznámky k obecně rozšířenému výkladu // „průmyslové revoluce"...552 // 8. Vliv tržních změn na mzdové sazby...557 // 9. Trh práce...559 // Práce zvířat a otroků...561 // XXII. Původní nelidské výrobní faktory...569 // 1. Obecná pozorování týkající se teorie renty...569 // 2. Faktor času při využívání půdy...571 // 3. Submarginální půda...574 // 4. Půda jako prostor k zastavění...575 // 5. Cena půdy...576 // Mýtus o půdě...577 // XXIII. Tržní data...579 // 1. Teorie a data...579
2. Role síly...580 // 3. Historická role válek a výbojů...582 // 4. Skutečný člověk jako datum...583 // 5. Období přizpůsobování...584 // 6. Meze vlastnických práv a problém negativních // a pozitivních externalit...587 // Pozitivní externality v intelektuální tvorbě...592 // Privilegia a kvaziprivilegia...594 // XXIV. Soulad a konflikt zájmů...595 // 1. Základní zdroj zisku a ztráty na trhu...595 // 2. Omezení potomstva...597 // 3. Soulad „správně pochopených" zájmů...603 // 4. Soukromé vlastnictví...611 // 5. Konflikty naší doby...612 // ČÁST PÁTÁ Spolupráce ve společností bez trhu // XXV. Imaginární konstrukt socialistické společnosti...617 // 1. Historický počátek myšlenky socialismu...617 // 2. Socialistická doktrína...621 // 3. Praxeologický charakter socialismu...623 // XXVI. Nemožnost ekonomické kalkulace za socialismu...625 // 1. Problém...625 // 2. Neschopnost pochopit tento problém v minulosti...627 // 3. Současné návrhy na socialistickou ekonomickou // kalkulaci...629 // 4. Pokus a omyl...630 // XXII. Původní nelidské výrobní faktory...569 // 1. Obecná pozorování týkající se teorie renty...569 // 2. Faktor času při využívání půdy...571 // 3. Submarginální půda...574 // 4. Půda jako prostor k zastavění...575 // 5. Cena půdy...576 // Mýtus o půdě...577 // XXIII. Tržní data...579 // 1. Teorie a data...579 // 2. Role síly...580 // 3. Historická role válek a výbojů...582
// 4. Skutečný člověk jako datum...583 // 5. Období přizpůsobování...584 // 6. Meze vlastnických práv a problém negativních // a pozitivních externalit...587 // Pozitivní externality v intelektuální tvorbě...592 // Privilegia a kvaziprivilegia...594 // XXIV. Soulad a konflikt zájmů...595 // 1. Základní zdroj zisku a ztráty na trhu...595 // 2. Omezení potomstva...597 // 3. Soulad „správně pochopených" zájmů...603 // 4. Soukromé vlastnictví...611 // 5. Konflikty naší doby...612 // ČÁST PÁTÁ Spolupráce ve společnosti bez trhu // XXV. Imaginární konstrukt socialistické společnosti...617 // 1. Historický počátek myšlenky socialismu...617 // 2. Socialistická doktrína...621 // 3. Praxeologický charakter socialismu...623 // XXVI. Nemožnost ekonomické kalkulace za socialismu...625 // 1. Problém...625 // 2. Neschopnost pochopit tento problém v minulosti...627 // 3. Současné návrhy na socialistickou ekonomickou // kalkulaci...629 // 4. Pokus a omyl... 630 // 5. Kvázi trh...632 // 6. Diferenciální rovnice matematické ekonomie...636 // ČÁST ŠESTÁ Narušená tržní ekonomika // - KKKK1. Vláda a trh...641 // 1. Myšlenka třetího systému...641 // 2. Intervencionismus...642 // 3. Vymezení funkcí vlády...644 // 4. Spravedlnost jako konečný standard jednání jednotlivce . . 648 // 5. Význam laissez faire...653 // 6. Přímý vládní zásah do spotřeby...655 // Korupce...657 // XXVIII. Zásahy prostřednictvím zdanění...659
// 1. Neutrální daň...659 // 2. Úplná daň...660 // 3. Fiskální a nefiskální cíle zdanění...661 // 4. Tři třídy daňových zásahů...663 // XXIX. Omezení výroby...665 // 1. Podstata omezení...665 // 2. Cena za omezení výroby...666 // 3. Omezení jako privilegium...670 // 4. Omezení výroby jako ekonomický systém...676 // XXX. Zásahy do struktury cen...679 // 1. Vláda a autonomie trhu...679 // 2. Reakce trhu na vládní zásahy...683 // Poznámky k příčinám úpadku antické civilizace...687 // 3. Minimální mzdové sazby...689 // Katalaktické aspekty odborů...696 // XXXI. Manipulace s měnou a úvěry...699 // 1. Vláda a peníze...699 // 2. Intervencionistický aspekt ustanovení // o zákonném platidle...702 // 3. Vývoj moderních způsobů měnové manipulace...704 // 4. Cíle devalvace měny...706 // 5. Úvěrová expanze...710 // Chiméra proticyklických politik...714 // 6. Devizová regulace a dvoustranné obchodní dohody...716 // XXXII. Konfiskace a přerozdělování...719 // 1. Filozofie konfiskace...719 // 2. Pozemková reforma...720 // 3. Konfiskační zdanění...721 // Konfiskační zdanění a podstupování rizika...724 // XXXIII. Syndikalismus a korporativismus...727 // 1. Myšlenka syndikalismu...727 // 2. Omyly syndikalismu...728 // 3. Syndikalistické prvky populárních politik...729 // 4. Cechovní socialismus a korporativismus...731 // XXXIV. Ekonomie války...735 // 1. Totální válka...735 // 2. Válka a tržní ekonomika...738
// 3. Válka a autarkie...741 // 4. Marnost války...743 // XXXV. Princip blahobytu versus tržní princip...747 // 1. Argumenty proti tržnímu hospodářství...747 // 2. Chudoba...749 // 3. Nerovnost...753 // 4. Nejistota...763 // 5. Sociální spravedlnost...764 // XXXVI. Krize intervencionismu...767 // 1. Plody intervencionismu...767 // 2. Vyčerpání rezervního fondu...767 // 3. Konec intervencionismu...770 // ČÁST SEDMÁ Role ekonomie ve společnosti // XXXVII. K vymezení povahy ekonomie...773 // 1. Jedinečnost ekonomie...773 // 5. Úvěrová expanze...710 // Chiméra proticyklických politik...714 // 6. Devizová regulace a dvoustranné obchodní dohody...716 // XXXII. Konfiskace a přerozdělování...719 // 1. Filozofie konfiskace...719 // 2. Pozemková reforma...720 // 3. Konfiskační zdanění...721 // Konfiskační zdanění a podstupování rizika...724 // XXXIII. Syndikalismus a korporativismus...727 // 1. Myšlenka syndikalismu...727 // 2. Omyly syndikalismu...728 // 3. Syndikalistické prvky populárních politik...729 // 4. Cechovní socialismus a korporativismus...731 // XXXIV. Ekonomie války...735 // 1. Totální válka...735 // 2. Válka a tržní ekonomika...738 // 3. Válka a autarkie...741 // 4. Marnost války...743 // XXXV. Princip blahobytu versus tržní princip...747 // 1. Argumenty proti tržnímu hospodářství...747 // 2. Chudoba...749 // 3. Nerovnost...753 // 4. Nejistota...763 // 5. Sociální spravedlnost...764 // XXXVI. Krize intervencionismu...767
// 1. Plody intervencionismu...767 // 2. Vyčerpání rezervního fondu...767 // 3. Konec intervencionismu...770 // ČÁST SEDMÁ Role ekonomie ve společnosti // XXXVII. K vymezení povahy ekonomie...773 // 1. Jedinečnost ekonomie...773 // 2. Ekonomie a veřejné mínění...774 // 3. Iluze starých liberálů...775 // XXXVIII. Místo ekonomie ve vzdělávání...777 // 1. Studium ekonomie...777 // 2. Ekonomie jako profese...779 // 3. Předpovídání jako profese...780 // 4. Ekonomie a univerzity...782 // 5. Obecné vzdělávání a ekonomie...785 // 6. Ekonomie a občan...786 // 7. Ekonomie a svoboda...787 // XXXIX. Ekonomie a základní otázky lidské existence...789 // 1. Věda a život...789 // 2. Ekonomie a hodnotové soudy...790 // 3. Ekonomické poznání a lidské jednání...792 // Doslov - Joseph T. Salerno: Role Misesovy knihy „Lidské jednání" // ve vývoji moderního ekonomického myšlení...795 // Rejstřík...835 // Slovník pojmů k Lidskému jednání...851

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC