Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha ; Praha : Národní vzdělávací fond : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999
219 s. : il.

objednat
ISBN 80-211-0325-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 212-215
Zdroje lidské - Česko - r. 1999 - zprávy
000054914
OBSAH // Předmluva 7 // Úvod 9 // I. Celoživotní učení jako rámec rozvoje lidských zdroju 15 // 1.1 Pojetí celoživotního učení ve vyspělých zemích 15 // 1.2 . Počáteční vzdělávání jako příprava na celoživotní učení 18 // 1.2.1 Přístup ke vzdělání, možnosti a meze vzdělávacích cest 19 // 1.2.2 Změny vzdělávacích obsahů 21 // 1.2.3 Terciární vzdělávání: výzva pro budoucnost 25 // 1.2.4 Proměny řízení a hodnocení - je zpětná vazba postačující? 26 // 1.2.5 Lidský faktor v poskytování vzdělání a jeho motivace 28 // 1.2.6 Politické vize - je možné je naplnit1?- 30 // 1.3 Další vzdělávání v moderní společnosti 32 // 1.3.1 Význam dalšího vzdělávání v rozvinutých ekonomikách 32 // 1.3.2 Druhy dalšího vzdělávání 35 // 1.3.2.1 Vzdělávání pracovníků podniků 36 // 1.3.2.2 Rekvalifikační vzdělávání 40 // 1.3.2.3 Studium při zaměstnání 43 // 1.3.2.4 Zájmové vzdělávání 44 // 1.3.3 Vzdělávání dospělých v České republice: problém či perspektiva1? 45 // 1.4 Doporučení k rozvoji celoživotního učení 47 // II. Lidské zdroje na trhu práce 51 // II. 1 Vyspělé země - cílem je zaměstnatelnost obyvatelstva 51 // II.2 Rostoucí otazníky trhu práce v České republice 55 // 11.2.1 Vývoj a struktury trhu práce 55 // 11.2.1.1 Profesní struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva 58 // 11.2.2 Vztah vzdělání a zaměstnanosti 60 // 11.2.2.1 Nároky zaměstnání a
úroveň vzdělání 60 // 11.2.2.2 Jak vzdělání a profese ovlivňují zaměstnatelnost 63 // 11.2.3 Ze vzdělávací soustavy do světa práce 65 // 11.2.3.1 Postavení absolventů škol 65 // 11.2.3.2 Nezaměstnaní absolventi 71 // 11.2.3.3 Co může usnadnit přechod ze školy do zaměstnání? 75 // 11.2.4 Od politiky zaměstnanosti k politice trhu práce 79 // II.3 Doporučení ke zlepšení postavení lidských zdrojů na trhu práce // 83 // Lidské zdroje K Lesku repQblice // Kat- // ili. Lidský kapitál a funkční gramotnost 87 // III. 1 Funkční gramotnost - indikátor lidského kapitálu 87 // 111.1.1 Lze měřit funkční gramotnosti 88 // III. 1.2 Jak vysoká je funkční gramotnost v ČR ve srovnání se světem? 89 // 111.2 Je funkční gramotnost zdrojem úspěchu a sociálního vzestupu? 92 // 111.2.1 Složitost práce v mezinárodním srovnání 93 // 111.2.2 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem 95 // 111.2.3 Příčiny v sociální nerovnosti a v obsahu vzdělání 97 // 111.3 Co doporučit ke zvýšení funkční gramotnosti? 100 // IV. Motivační mechanismy lidských zdrojů 103 // IV. 1 Dynamika mzdových rozdílů a jejich determinace 104 // IV 1.1 Nastolení funkčního mechanismu odměňování - 104 // IV 1.2 Změny mzdové diferenciace po roce 1989 104 // IV 1.3 Měnící se faktory výdělků 107 // IV 1.4 Vliv funkční gramotnosti 112 // IV.2 Práce, vzdělání a životní úspěch 114 // IV2.1 Hodnotové prostředí lidských
zdrojů 114 // IV.2.2 Faktory životního úspěchu 114 // IV.2.3 Hodnoty práce a spokojenost v zaměstnání 117 // IV.2.4 Preference typu zaměstnání a loajalita k zaměstnavateli 119 // IV.3 Kvalifikace jako faktor odměňování a lidského rozvoje 122 // KѴ.3.1 Faktory výdělku podle názorů pracovníků 122 // IV.3.2 Názory na odměňování podle charakteristik pracovníků 123 // IV.3.3 Uplatnění kvalifikace a znalostí 125 // IV.4 Institucionální prostředí: sociální sít? a past nezaměstnanosti 128 // IV.4.1 Budování nového systému 128 // IV.4.2 Zatížení práce: „daňový klín“ 129 // IV.4.3 „Past nezaměstnanosti“ 132 // IV.5 Co může prospět v oblasti hodnot a odměňování? 136 // Závěr: Jak dál v rozvoji lidských zdrojů v České republice 138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC