Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Vutium ; V Praze : Vysoká škola chemicko-technologická, c2007
xxv, 1176, 61, 31 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-214-3291-8 (VUT v Brně ; váz.)
ISBN 978-80-7080-637-1 (VŠCHP Praha ; váz.)
Překlady vysokoškolských učebnic ; sv. 2
angličtina
Terminologický slovník
Chronologický přehled Nobelových cen udělených za chemii
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně
Chemie organická - učebnice vysokošk.
000054917
1 Struktura a vazba 1 // 2 Polární kovalentní vazby; kyseliny a báze 29 // 3 Organické sloučeniny: Alkany a cykloalkany 68 // 4 Stereochemie alkanů a cykloalkanů 103 // 5 Přehled organických reakcí 135 // 6 Alkeny: struktura a reaktivita 169 // 7 Alkeny: reakce a syntéza 206 // 8 Alkyny: Úvod do organické syntézy 246 // 9 Stereochemie 275 // 10 Halogenalkany 316 // 11 Reakce halogenalkanů. Nukleofilní substituce a eliminace 343 // 12 Určování struktury: hmotnostní spektrometrie a infračervená spektroskopie 393 // 13 Určování struktury: nukleární magnetická rezonance 424 // 14 Konjugované dieny a ultrafialová spektroskopie 464 // 15 Benzen a aromaticita 498 // 16 Chemie benzenu: Elektrofilní aromatická substituce 528 Organické reakce: Stručný přehled 578 // 17 Alkoholy a fenoly 587 // 18 Ethery a epoxidy, thioly a sulfidy 639 Přehledný úvod ke karbonylovým sloučeninám 672 // 19 Aldehydy a ketony: nukleofilní adiční reakce 682 // 20 Karboxylové kyseliny a nitrily 737 // 21 Funkční deriváty karboxylových kyselin a nukleofilní acylová substituce 770 // 22 Substituční reakce v a-poloze karbonylové skupiny 820 // 23 Aldolizace karbonylových sloučenin 854 // 24 Aminy 892 // 25 Biomolekuly: Sacharidy 942 // 26 Biomolekuly: aminokyseliny, peptidy a bílkoviny 985 // 27 Biomolekuly: lipidy 1027 // 28 Biomolekuly: heterocykly a nukleové kyseliny 1060 // 29 Organická chemie metabolických procesů 1094 // 30 Orbitaly a organická chemie: pericyklické reakce 1134 // 31 Syntetické polymery 1159 // Dodatek A: Názvosloví polyfunkčních organických sloučenin A-l Dodatek B: Konstanty kyselosti některých organických sloučenin A-9 Dodatek C: Slovník základních pojmů A-ll Dodatek D: Odpovědi к úlohám v textu A-35 Dodatek E: Nobelovy ceny udělené za chemii A-57 // Rejstřík
cnb001696893

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC