Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1993
134 s. ; 20 cm

ISBN 80-85282-45-3 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy
000055025
Rekat.
ÚVOD 5 // ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH 10 // VÝVOJ NOVÉHO ZÁKONA 11 // 1. SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH 13 // Skutky apoštolské // Skutky a prvotní kérygma 16 // Prameny Nového zákona 17 // Lukášovo poselství ve Skutcích 18 // Hlavní hrdinové Skutku 19 // Zvěstovatelé evangelia 20 // Od okouzlení k poznání 22 // 2. SVĚDEK SYNOPTICKÝCH EVANGELIÍ 23 // Matouš, Marek, Lukáš // Vznik evangelia 25 // Jak vznikala synoptická evangelia 26 // Osobitost každého evangelia 28 // Přechod k hlubšímu poznání Ježíše 33 // 3. APOŠTOL K POHANŮM 38 // Í.a2. Tesalonickým, // l.al. Korintským // Pavel - předtím a potom 40 // Pavlovy listy 41 // Pavlovo pojetí těla 46 // Různý přístup, stejná výzva 48 // 4. OSPRAVEDLNĚNÍ Z VÍRY V JEŽÍŠE KRISTA 50 // Filipským, Galatským // Jak se člověk stává svobodným? 52 // ’Spravedlnost’, ’víra’ a ’zákon’ 56 // 5. "SVOBODA A SLÁVA DĚTÍ BOŽÍCH" Říman ihn // 61 // Pavlovo evangelium Pavlova klíčová slova Účinky ospravedlnění Odpovědnost křesťanské svobody // NOVÝ ŽIVOT // 1. a 2. Timoteovi, Titovi, list Jakubův, t.a 2. Petrův, list Judův,Filemonovi Charismatické kontra institucionální? Pastýřské listy Další autoři listů Poslední slovo Pavlovo Do třetího stadia // TAJEMSTVÍ KRISTA VE VÁS’ Koloským, Efezským Pavel jako duchovní mistr Kdo napsal list Koloským? // Poselství listu Koloským Kdo napsal list Efezským? // Poselství listu Efezským //
PROSTŘEDNÍK NOVÉ SMLOUVY Židům // Platonismus v listu Židům Jedinečná témata listu Židům List Židům jako dílo třetího stadia Kompozice listu Židům // ’OTEC A JÁ JSME JEDNO’ // Janovo evangelium // 1., 2.a3. list Janův // Otázka autorství // Janovo abstraktní vyjadřování // Ježíšovo kázání // Struktura Janova evangelia // 1. list Janův // 2. a 3. list Janův // 10. ’HLE, VŠECKO TVOŘÍM NOVÉ’ 118 // Zjevení // Historické a univerzální 119 // Zjevení, apokalypsa a Starý zákon 121 // Klíč k symbolům 123 // Zjevení jako liturgické drama 125 // ZÁVĚR 132 // Křesťanství jako divácký sport? 132 // Lidský Ježíš, lidská bible 133 // Lidé "cesty" 134
(OCoLC)39602306
cnb000075567

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC