Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Scientia, 1996
263 s. : il., portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7183-042-9 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Částečně přeloženo z různých jazyků
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík literárních pojmů a hnutí vysvětlených slovníkovým heslem
Literatura - texty - interpretace - učebnice
000055171
OBSAH // ÚVODEM // STAROVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ // Epos o GiIgamešovi 14 // Bible - Starý zákon 15 // Bible - Nový zákon 16 // ANTICKÉ PÍSEMNICTVÍ // ŘECKÁ LITERATURA 18 // Homér: Odyssea 18 // Hesiodos: Práce a dni 20 // Ezop: Bajky 21 // Sapfo: Z písní lásky 22 // Anakreon: Víno 24 // Aischylos: Oresleia 25 // Sofokies: Král Oidipus 26 // Antigona 27 // Euripides: Médeia 28 // Jiří Žáček: Plákoviny podle Aristofana 30 // Aristoteles: Poetika 32 // ŘÍMSKÁ LITERATURA 33 // Titus Maecius Plautus: Komedie o hrnci 33 // Gaius Valerius Catullus: Carmen XLIII 35 // Publius Vergilius Maro: Aeneis 26 // Publius Ovidius Naso: Žalozpěvy 38 // Umění milovat 40 // Marcus Valerius Martialis: Epigramy 41 // Gaius Petronius: Satirikon 42 // Výběr z antického humoru a moudrosti 43 // STŘEDOVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ // SVĚTOVÁ LITERATURA // Bernartz de Vcntadorn: Je div, že lépe zpívat znám 46 // Raimbautz de Vaqueiras: Paní, srdce ve mně sténá 46 // Píseň o Rolandovi 48 // Píseň o Nibelunzích 49 // Slovo o pluku Igorově 50 // ČESKÁ LITERATURA // STAROSLOVĚNSKÉ A LATINSKÉ PÍSEMNICTVÍ; POČÁTKY ČESKY PSANÉ LITERATURY // Proglas 53 // Život Konstantina-Cyrila 56 // Život Metodějův 57 // Hospodine, pomiluj ny 58 // Život svátého Václava 59 // Fuit in provincia Bohemorum 60 // Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae aviae eius 60 // Kosmas: Chronica Bohemorum 61 , // Visitatio sepulchri 66 // Svatý Václave 68 // ROZVOJ ČESKY
PSANÉ LITERATURY 69 // Alexandreida 69 // Kronika t. f. Dalimila 74 // Tzv. Legenda o Jidášovi 78 // Tristram a Izalda 80 // Legenda o svátém Prokopu 83 // Život svaté Kateřiny 86 // Tzv. Tkadlečck 89 // Desatero kázanie božie 91 // Satiry o řemeslnících a konšelích 93 oa // Podkoní a žák v 4 // Barvy všecky 96 // Přečekaje všie zlé stráže 98 // Závišova píseň 99 // Mastičkář 101 // Karel IV.: Vita Caroli 102 // Smil Flaška z Pardubic: Nová rada 103 // Tomáš ze Štítného: Knížky o šašiech 106 // Tzv. Mandevillův cestopis 107 // Marko Polo: Milion 108 // LITERATURA DOBY HUSITSKÉ 109 // Jan Hus: Knížky o svatokupectví 110 // 0 šesti bludicch 112 // Jan Čapek: Ktož jsú boží bojovníci 112 // Hádání Prahy s Kutnou Horou 114 // Jan Čapek: Nuž. křesťané viery pravé 117 // Nuž. vy ševci viery nové 118 // Vavřinec z Březové: Carmen insignis Coronae Bohemiae 119 // Petr Chelčieký: O trojiem lidu řeč 120 // Siet viery pravé 121 // RENESANČNÍ PÍSEMNICTVÍ // SVĚTOVÁ LITERATURA // Dame Alighieri: Božská komedie 124 // Francesco Petrarca: Zpčvník - Mír nenacházím 125 // Giovanni Boccaccio: Dekameron 126 // Michelangelo Buonarroti: Básně - Prchejte, lidé... 127 // Francois Villon: Balada, kterou Villon napsal L. P. 1458 128 // Balada přísloví 128 // Závěť 128 // Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel 129 // Pierre de Ronsard: Králi Jindřichu II. 132 // Epitaf Francoise Rabelaise 132 // Lásky
- Helena 133 // Michel de Montaigne: Eseje 133 // Miguel de Cervantes ? Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha 135 // Lope de Vega: Fuentc Ovejuna 137 // William Shakespeare; Romeo a Julie 138 // Hamlet, kralevic dánský 140 // Othello, benátský mouřenín 140 // Sen noci svatojánské 141 // John Donne: Písně a sonety - Čarování obrazem 143 // Svaté sonety - Rozdrť mi srdce 143 // RENESANČNÍ HUMANISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH // RANÝ HUMANISMUS 145 // Z mírové charty Jiřího z Podčbrad 145 // Jan MladSí z RabStejna: Dialogus 146 // Viktorin Kornel ze VSehrd: Předmluva ? překladu Knih o napravení padlého // od Jana Zlatoústého 147 // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Ad sanctum Venceslaum satira 149 // Augustin Olomoucký: Dialogus in defensionem poetices 150 // Řehoř Hrubý z Jelení: Napomenutí Pražanům 151 // Václav Písecký: Izokratovo napomenutí ? Demonikovi 152 // Frantovy práva 152 // ZOBECNĚNÝ HUMANISMUS 153 // Jan Dubravius: Theriobulia 153 // MikuláS Konáě z HodiSkova: Pravidlo lidského života 154 // Jan ČeSka: Řeči a naučení hlubokých mudrců 156 // Václav BeneS Opiát. PetrGzel, Václav Philomates: Gramatika česká 157 // Martin Kuthen ze Šprinsberka: Kronika o založení země České 158 // Václav Hájek z Li bočan: Kronika česká 159 // Radu Satan margrabí dal 160 // MatouS Collinus: lže civibus Pragensibus proscriptis 161 // Malér jest rekovství 162 // Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář,
jinak Bylinář 162 163 // Jan Blahoslav: Musica // Filipika proti misomusům 164 // Oldřich Prelát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek ... 165 // Pavel Kyrmezer: Komédia česká o bohatci a Lazarovi 165 // POPULARIZOVANÝ HUMANISMUS 166 // Daniel Adam z Veleslavína: Kroniky dvě o založení země České 166 // Kalendář historický 167 // Silva quadrilinguis 168 // Jan Campanus Vodňanský: Lugubria in obitum M. Danielis a Veleslavína 168 1 AQ // Historia o bratrovi Janovi Palečkovi 1 OV // Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta... 170 171 // Václav Vratislav z Mitrovic: Příhody i /1 // BAROKNÍ PÍSEMNICTVÍ // SVĚTOVÁ LITERATURA // Terezie / Ávily: // Jan z Kříže: // Luis de Góngora ? Argote: Pedro Calderón de la Barca: John Milton: // Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: // Pohnutkou k tomu ... // Milostný plameni Sonety - Z ryzího křišťálu ... // Život je sen Ztracený ráj // Dobrodružný Simplicius Simplicissimus // 174 // 174 // 175 // 176 I7X // 179 // ČESKÁ BAROKNÍ LITERATURA // Mikuláš Dačický z Heslová: // Jan Amos Komenský: // Václav František Kocmánek: Adam Michna z Otradovic: // Fridrich Bri del: // Felix Kadlinský: Václav Jan Rosa: Bohuslav Balbín: // Karel Račín: // Paměti // Prostopravda // Labyrint světa a ráj srdce // Kšaft umírající matky, Jednoty bratrská // Didactica, to jest Umění umělého vyučování // Novissima linguarum methodus // Lamentatio rusticana // Česká
mariánská muzika // Loutna česká // Svatoroční muzika // Život svátého Ivana // Jesličky // Co Bůh? Člověk? // Zdoroslavíěek Discursus Lypirona... // Dissertatio apologetica... // Verisimilia humaniorum disciplinarum Vita B. Joannis Nepomuceni Čtyry živlové proti hříšné duši bojující Operae ecclesiasticae // 182 // 182 // 184 // 187 // 188 188 189 // 189 // 190 // 190 // 191 // 192 // 193 // 194 // 195 197 // •199 // 199 // 200 200 201 // Rakovnická vánoční hra // Píseň českých sedlákův o jejich lěžkoslech 202 // O mistru Janovi Husovi 203 // Trpělivá milá 203 // Jiří Volný: Písně kratochvilné - O třech ženách schytralých 204 // Pravdivá píseň o vražedlněm činu ... 206 // KLASICISTNÍ, OSVÍCENSKÉ A PREROMANTICKÉ PÍSEMNICTVÍ SVĚTOVÁ LITERATURA // Pierre Corneille: Cid 208 // Moliere: Lakomec 210 // Jonathan Swift: Gulliverovy cesty 211 // Voltaire: Candide 212 // Denis Diderot: Jeptiška 215 // Ivan Andrejevič Krylov: liajky 216 // Gotthold Ephraim Lessing: Mina /. Barnhelmu 217 // Laurence Sterne: Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho 218 // Friedrich Schiller: Loupežníci 219 // Johann Wolfgang Goethe: Faust 221 // Jcan-Jacques Rousseau: Julie neboli Nová Heloisa 224 // O smlouvě společenské 225 // Emil čili O výchově 225 // Vyznání 225 // Francois-Rene de Chateaubriand: Atala 226 // LITERATURA ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ // Karel Ignác Thám: Obrana jazyka českého proti zlobivým
jeho utrhačům 228 // Josef Dobrovský: Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur 228 // Václav Thám: Básně v řeči vázané - Předmluva ? almanachu 229 // - Anákreon 229 // Antonín Jaroslav Puchmajer: Sebrání básní a zpěvů - Vrána a liška 230 // Šebestián Hněvkovský: VnislavaBčla 231 // Václav Kliment Klicpera: Rohovin Čtverrohý 232 // Josef Jungmann: O jazyku českém - Rozmlouvání první 234 // John Milton - Josef Jungmann: Ztracený ráj 235 // Josef Jungmann: Oldřich a Božena 236 // Václav Hanka: Dvanáctero písní - Historická ? 1. 1468 237 // Rukopis ktálovédvoiský - Beneš 238 // Jan Kollár: Slávy dcera 239 // Nápisy 241 // František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských - Bohatýr Muromee 242 // Ohlas písní českých - Český sedlák 243 // - Dárek z lásky 244 // - Cikánova píšťalka 244 // PŘÍLOHY 245 // REJSTŘÍK LITERÁRNÍCH POJMŮ A HNUTÍ 261
(OCoLC)37960396
cnb000110518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC