Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.2) Půjčeno:71x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2005
629 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-7254-657-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
díl 1. Filosofie -- díl 2. Empirie
000055199
OBSAH // Seznam autorů...9 // Úvod (Jan Payne)...11 // Díl I Filosofie // Předmluva k dílu I (Jan Payne)... // Část I Dějiny // Počátky řecké medicíny ve vztahu k filosofii (Miloslav Bednář)...23 // Therapeuti - Filón Alexandrijský (Václav Ventura)...32 // Religiózní rozměr terapeutického vztahu (StanislavŽák)...43 // O přístupu středověkého lékaře k nemocnému (Milada Říhová)...50 // Část II Prvky // Autenticita a kvalita života (Jan Payne)...61 // Realita svědomí: psychologická nebo existenciálni? (Karel Balcar)...70 // Vyrovnání se s vlastní vinou (Jan Payne)...84 // Význam fenomenologického porozumění úzkosti (Miloslav Bednář)...92 // Tři cesty ke štěstí (Jan Payne)...104 // Osm zdrojů duchovní nestability podle mnišské tradice // (Václav Ventura)...118 // Mystika života (Stanislav Žák)...137 // Část III Léčba // Paideia jako cesta k eudaimonia (Miloslav Bednář)...149 // Rozcestí terapeutického vztahu (Karel Balcar)...162 // Změna kvality života: očekávání a realita (Vladimír Vavrda)...176 // Úloha komunikace při zlepšování kvality péče ve zdravotnictví // (Hana Janečková)...181 // Význam ztroskotání (Jan Payne)...196 // Část IV Pojem // Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví // (Helena Hnilicová)...205 // Kvalita života v kontextu všedního dne (Eva Křížová)...217 // Prostředí, zdraví, jeho determinanty a kvalita života (Ctibor Drbal, Vladimír Bencko)...234 //
Díl II Empirie // Předmluva k dílu II (Karel Hnilica)...245 // Část I Měření // Životní smysl a kvalita života (Karel Balcar)...253 // Spokojenost pacientů (Helena Hnilicová)...262 // Měření kvality života objektivními ukazateli (Jaro Křivohlavý)...281 // Kvalita života onkologicky nemocných (Ondřej Sláma)...288 // Konflikt hodnot a kvalita života (Karel Hnilica)...296 // Část II Společnost // Sociální kapitál a sociální koheze jako sociálně protektivní // faktory zdraví (Hana Janečková)...327 // Sociologické podmínky kvality života (Eva Křížová)...351 // Vlivy socializace a osobnosti na genezi konzervativních // a liberálních hodnot (Karel Hnilica)...365 // Povolání a kvalita života (Karel Hnilica)...395 // Věk, pohlaví a kvalita života (Karel Hnilica)...415 // Medicína a zdravotnictví v postmoderní době (Eva Křížová)...442 // Část III Změno // Životní udalosti a kvalita života (Hana Janečková)...451 // Vliv pracovního stresu a životních událostí na spokojenost // se životem (Karel Hnilica)...473 // Politická orientace, systém hodnot a hodnocení // společenských změn (Karel Hnilica)...489 // Dopad společenských změn po roce 1989 na kvalitu života // v ČR (Helena Hnilicová)...512 // Vlivy politické orientace, sociálního srovnávání a osobnosti // na spokojenost se životem (Karel Hnilica)...525 // К sociálně psychologickým determinantám hodnocení // ekonomických
změn (Karel Hnilica)...553 // Zdraví a společenské změny: srovnávací a mezioborová hlediska (Jan Sundin)...565 // Část IV Nemoc // К životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů I // (Karel Hnilica, Helena Hnilicová)...579 // К životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů II // (Helena Hnilicová, Karel Hnilica)...593 // Negativní životní události a karcinom kůže // (Karel Hnilica, Helena Hnilicová, Eva Křížová, Petr Arenbergeř) 605 // Jak si lidé vysvětlují své nemoci (Eva Křížová)...
(OCoLC)85165870
cnb001635426

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC