Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 1994
222 s. ; 21 cm

ISBN 80-901508-6-1
Osobní ibliografie A. Vidmanové
000055248
Rekat.
Úvodem (Eva Stehlíková) // I Přínos středolatinské filologie ke studiu antiky ...7 (Přednáška v medievistické sekci Jednoty klasických filologů, Praha 26. 5. 1977; publikováno (v přepracované podobě): ZJKF 19. 1977. 1-16) // Soupisy rukopisů a literární historie ...20 (Přednáška na zasedání Komise pro soupis a studium rukopisů, Praha 6. 12. 1983; publikováno: Studie o rukopisech 23, 1984, 47-55) // K výslovnosti a grafice středověké latiny v Čechách ...28 ( LF 92, 1969. 294-300) // K vydávání latinských textů české provenience ze 14. a 15. století ...36 (Přednáška na III. husitologickém symposiu, Tábor 13. 9. 1983; publikováno: Husitský Tábor 8. 1985. 271-283) // Ke středolatinské textové kritice ...55 (České znění přednášky, přednesené na konferenci Probleme der mittellateinischen Philologie, Berlín 11.3. 1975; publikováno: Probleme der Textkritik im Spätmittelalter, Philologus 123, 1979, 114) // II Cesta k dějinám středolatinské literatury ...63 (Přednáška v medievistické sekci Jednoty klasických filologů, Praha 21. 9. 1976; publikováno: LF 101, 1978, 40-50) // Středověká latinská literatura ...78 (Kapitola z Kultury středověku (Praha. Orbis 1972, str. 121-143), přepracováno pro neuskutečněné 2. vydání) // Středolatinská žákovská poezie ...95 (Úvod k Mertlíkovu překladu Písní žáků darebáků (Praha, Svoboda 1971, str. XI-XXI), přepracováno pro 2. neuskutečněné vydání) // K problémům manýrismu ve středověkých literárních památkách ...107 ( Přednáška v medievistické sekci Jednoty klasických filologů. Praha 10. 3. 1970; publikováno (v přepracované podobě): Philologus 115, 1971, 314-321) // Ze středověké školy ...118 (ZJKF 3, 1961,83-89) //
Středolatinské čítanky ve světle textové kritiky ...124 (České znění článku Mittellateinische Lesebücher im Lichte der Textkritik, Graecolatina et Orientalin 5, 1973. 185-194) // Cesarius z Heisterbachu a František Kubka čili O životnosti středolatinské literatury ...133 (ZJKF 16, 1974, 19-24) // Středolatinská beletrie, Jan ze Středy a olomoucký proto-humanismus ...140 (Přednáška přednesená 16. 6. 1980 v Olomouci na symposiu Historická Olomouc a její současné problémy; publikováno: Historická Olomouc a její současné problémy III. Olomouc 1980, 224-235) // Mistr Klaret a jeho spisy ...150 (LF 103, 1980, 213-223) // Skládal Domaslav legendy ? ...164 (Přednáška přednesená 18. 11. 1992 na semináři o sv. Ludmile v Mělníku) // Antika v literatuře středověkých Čech ...172 (Přednáška přednesená 14. 4. 1992 v Praze v Sekci přátel starověkých civilizací Společnosti Národního muzea) // Prameny, citáty, autority - k některým shodným rysům současné a středolatinské literatury ...186 (Přednáška v medievistické sekci JKF, Praha 27. 2. 1990) // Bibliografie A. Vidmanové ...203 // Seznam zkratek ...208 // Index ...209 // Ediční poznámka ...222
(OCoLC)33132623
cnb000089053

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC