Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ikar, 2002
254 s.

ISBN 80-7202-960-6 (váz.)
španělština
Přeloženo ze španělštiny
Obsahuje úvod, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Bible - láska - výklady
000055249
Obsah // Úvod ...9 // I. Pojetí lásky...13 // Přitažlivost a manželství ... 16 // Srdcem a duší ...18 // Moc lásky ...19 // Kdy a kde vzniká láska na první pohled...20 // Vše vstupuje očima ...23 // II. Největší milostné tajemství ...27 // III. Manželství...35 // Plození a vzájemné doplňování ...37 // Občanská smlouva ...39 // Podvodné smlouvy ...40 // Nechť všechno zůstane v rodině ...41 // Selofchadovy dcery ...42 // Existovalo manželství z lásky? ...43 // Společenské třídy. Rodinné reakce ...45 // Levirátní manželství ...47 // Rutino „vykoupení“ ...49 // Válečná zajatkyně ...50 // Manželství z povinnosti ...51 // IV. Zásnuby ...53 // Mohar a věno ...55 // Smlouva ...57 // Patřící pánovi ...58 // Oslava...59 // V. Svatba ...61 // Sedm i více dnů svatebního veselí ...63 // Svatební písně...64 // Průvod, hostina a svatební pokoj ...65 // Panenství ...68 // Velmi zvláštní noc ...70 // VI. Rozvod...73 // Ženina, která opustila svého manžela...77 // VII. Smíšená manželství...79 // nebudeš brát z jejich dcer manželky pro své syny“ . . 81 // Ezdrášovo a Nehemjášovo křížové tažení ...83 // Kniha proti nesnášenlivosti: Rút...85 // Slavní a jejich smíšená manželství ...87 // Samson a Dělila: sluneční mýtus ...92 // Židovka v harému perského krále ...93 // VIII. Intimní a rodinný život ...97 // Otcovský dům...99 // Domácnost při pohledu zevnitř...100 // Potomstvo.
Slavné matky jsou zprvu neplodné ...105 // „Nájemné břicho“ ...107 // Zena ...108 // IX. Sex a erotika ...111 // Dobré, ale nečisté ...113 // Soulož...114 // Polibky, něžnosti a lichotky ...117 // Techniky svádění: Júdit a Rút ...117 // Nahota ...119 // Velmi přísné normy ...120 // Byl sex prvotním hříchem?...122 // X. Falus. Rituál obřízky ...125 // „Nevstoupí, kdo má zmrzačený pyj“ ...127 // Mojžíš a bronzový had ...128 // Znamení spojenectví je v penisu ...128 // Polož mi ruku na klín a přísahej ...131 // XI. Mnohoženství ...133 // Všechno začalo Lámechem ...135 // Žárlivost a soupeření ...138 // XII. Cizoložství ...141 // Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ...143 // Úklady „zvrhlé ženy“ ...144 // Soud nad cizoložstvím ...147 // Soud nad ctnou Zuzanou ...149 // Podezření z nevěry: „žárlivostní rituál" ...151 // Pramáti Sára a faraón ...152 // Támařino hrdinné cizoložství ...154 // Josef a žena Potífarova ...155 // Známý případ cizoložství: David a Bat-šeba ...157 // XIII. Pouliční nevěstky, kultická prostituce ...163 // Staré, tolerované řemeslo ...165 // Na kraji cesty ...166 // Nevěstka, která pomohla dobýt Kenaan ...167 // Jiftách, soudce, syn nevěstky ...169 // Samson a nevěstka z Gázy ...170 // Čí je to dítě? ...171 // Psovská odměna: kultická prostituce ...172 // XIV. Incest ...177 // Zakázaní příbuzní ...179 // Sára a Abraham: manželé a
nevlastní sourozenci ... 180 // Lot a jeho dcery ...181 // Rúben a otcova družka ...182 // Juda a jeho snacha Támar ...183 // Amrám a jeho teta Jókebeda...184 // Amnón a jeho nevlastní sestra Támar ...184 // XV. Homosexualita ...187 // Jejich krev padne na ně...189 // Sodoma a Gomora ...190 // „Chceme je poznat“ ...191 // Byli David a Jónatan homosexuálové? ...192 // XVI. Píseň písní ...199 // Cosi jako divadelní hra ...203 // Komentáře ...217 // Místa...222 // XVII. Reč proroků ...225 // A cizoložila s kamenem i dřevem ...227 // Prorok, který se oženil s nevěstkou ...232 // XVIII. Zákon ...237 // Genesis ...240 // Exodus ... 240 // Leviticus ...241 // Numeri ...244 // Deuteronomium ...245 // Jmenný rejstřík ...249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC