Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.5) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2005
447 s. : il.

ISBN 80-244-1159-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, mapky, bibliografické citace, poznámky pod čarou, úvod, jmenný rejstřík, seznam autorů s údaji o nich
Výzkumy psychologické - metody kvalitativní - sborníky
000055252
Obsah // Úvod...9 // Michal Miovský // Kvantitativní a kvalitativní přístup v psychologii...13 // Pavel Říčan // I. část: // Kvalitativní přístup: vybrané teoretické a výzkumné aspekty // 1. kapitola // Rané historicko-filozofické zdroje kvalitativního přístupu v psychologii...21 // Michal Miovský // 2. kapitola // Srovnávací metodologie ve strategiích psychologického výzkumu...37 // Václav Břicháček, Miluše Havlínová // 3. kapitola // Multihorizontální analýza kritických momentů v pracovním životě herců...47 // Jitka Lindénová, Ivo Čermák // 4. kapitola // Kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu // při konstrukci testu sémantického výběru...57 // Miroslav Filip // 5. kapitola // Metodologické přístupy ve výzkumu seniorů...69 // Ivana Loučková // 6. kapitola // Co znamená interpretovat text?...85 // Zdeněk Konopásek // 7. kapitola // Slovní výpovědi a protokolová analýza...97 // Daniel Heller // 5 // 8. kapitola // Kvalitativní výzkum ve vězeňském prostředí a ovlivňující faktory Veronika A. Polišenská // 109 // 9. kapitola // Neuroetika: nový problém, nová disciplína...115 // Marek Petrů // II. část: // Narativní psychologie // 10. kapitola // Konfigurace zkušenosti: figury a zápletky, které žijeme...129 // Vladimír Chrz // 11. kapitola // Straty a nálezy: práca s identitou v pološtruktúrovanom interview o identite...141 // Barbara Lášticová, Magda Petrjánošová
// 12. kapitola // Sebepojetí pomáhajících v extrémních životních podmínkách...155 // Danuše Šup ková // 13. kapitola // Být rodičem tělesně postiženého dítěte: // narativní analýza autobiografických rozhovorů...165 // Dušana Chrzová // 14. kapitola // Malé príbehy žien...173 // Natália Sedlák Vendelová // 15. kapitola // K narativnímu pojetí autobiografické paměti: // výzkumné možnosti metody čáry života...183 // Irena Vlčková, Marek Blatný // 16. kapitola // Narativní rekonstrukce básníkova Já: hledání uměleckého stylu...201 // Martin Švanda // 6 // III. část: // Kvalitativní přístup v klinickém výzkumu a výzkumu v oblasti veřejného zdraví // 17. kapitola // Jakou „váhu“ má životni příběh pro diagnostiku kognitivních funkcí u schizofrenie? // Kazuistika pacienta trpícího psychózou...211 // Martina Kukolová, Marek Preiss, Lenka Krámská, Dušana Chrzová, Erika Dušánková // 18. kapitola // Analýza zdrojov diskurzu: prečo a ako...227 // Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Petra Szeghy, Ivan Lukšík // 19. kapitola // Obsahová analýza myslenia gamblerov na pozadí iracionality ich presvedčení...241 // Jana Kordačová, Jana Hánová // 20. kapitola // Psychosociální souvislosti transplantace kostní dřeně...251 // Marie Mesanyová, Jiří Šimek // 21. kapitola // Sociální reprezentace duševně nemocného u studentů psychologie, studentů medicíny a studentek oboru zdravotní sestra
na psychiatrii & Sociální reprezentace péče v psychiatrických zařízeních // podle lidi zde hospitalizovaných aneb O nemoci a lidech...261 // Jiří Šupa // IV. část: // Kvalitativní přístup v pedagogice a pedagogické psychologii // 22. kapitola // Výchova k manželstvu a rodičovstvu na Slovensku: // vybrané témy z kvalitatívnej analýzy celkovej situácie...277 // Rado Masaryk // 23. kapitola // Kvalitativní přístup k výzkumu pedagogických znalostí...291 // Vlastimil Švec // 7 // V. část: // Vybrané ukázky aplikace kvalitativního přístupu v různých výzkumných oblastech // 24. kapitola // Analýza deníků Sylvie Plathové pomocí HAL...305 // Ida Kodrlová, Allison Beth Kaufman, James Corey Kaufman, Ivo Čermák, Curt Burgess // 25. kapitola Identity na hranici: // teritoriálne identity mladých ľudí v slovensko-rakúskom pohraničí...315 // Magda Petrjánošová, Barbara Lášticová // 26. kapitola // Kvantitativní a kvalitativní přístup // v sociologických textech z pohledu citační analýzy...329 // Dan Ryšavý // 27. kapitola // Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: // sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Laňce...339 // Roman Hytych // 28. kapitola // Analýza institucionálního kontextu poskytování služeb // v oblasti protidrogové politiky na území Středočeského kraje...353 // Jaroslav Vacek, Michal Miovský, Jiří Broža // Doslov...371 // Vladimír
Řehan // Jmenný rejstřík...375 // Věcný rejstřík...381 // O autorech...387 // Contents...411 // Abstracts...417

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC