Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

pelánek (@@20120807-10:00:27@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(20.5) Půjčeno:164x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
407 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7367-040-2 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 393-402
Výzkumy kvalitativní - metody - příručky
000055253
Obsah // Poděkování... 17 // Slovo úvodem ...19 // Předmluva - Začíná nová válka paradigmat?... 21 // 1 Základy metodologie vědy... 27 // 1.1 Věda a výzkum... // 1.2 Vědecká teorie... 21 // 1.3 Metodologie... // 1.4 Výzkumný proces... 27 // 1.5 Souhrn... 42 // 2 Kvantitativní, kvalitativní a smíšený výzkum... 45 // 2.1 Kvantitativní výzkum ... 46 // 2.2 Kvalitativní výzkum... 49 // 2.3 Vztah mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem... 56 // 2.4 Smíšený výzkum... 60 // 2.5 Souhrn... 63 // 3 Vývoj kvalitativního výzkumu, školy a teorie... 65 // 3.1 Stručná historie kvalitativního výzkumu... 65 // 3.2 Kritika kvantitativního přístupu... 69 // 3.3 Hermeneutika ... 22 // 3.4 Fenomenologie... // 3.5 Chicagská škola ... 27 // 3.5.1 Americký pragmatismus... 29 // 3.5.2 Symbolický interakcionismus... 82 // 3.5.3 Etnometodologie... 88 // 3.6 Frankfurtská škola... 89 // 3.7 Konstruktivismus... // 3.8 Subtilní realismus ... // 3.9 Souhrn...101 // KVALITATIVNÍ VÝZKUM // 4 Základní přístupy kvalitativního výzkumu...103 // 4.1 Případová studie...104 // 4.2 Etnografický výzkum...117 // 4.3 Zakotvená teorie...125 // 4.4 Fenomenologické zkoumání...128 // 4.5 Biografický výzkum...130 // 4.6 Zkoumání dokumentů...132 // 4.7 Historický výzkum...134 // 4.8 Akční výzkum...138 // 4.9 Kritický výzkum...140 // 4.10 Souhrn...143 // 5 Návrh plánu výzkumu...145 // 5.1 Zajištění kvality výzkumu...147 // 5.2 //Triangulace...149// 5.3 Způsoby výběru ...150 // 5.3.1 Předem daná struktura výběru...151 // 5.3.2 Postupné určení výběrové struktury...151 // 5.3.3 Replikační mnohopřípadové studie...152 // 5.3.4 Doporučení pro volbu výběru...153 // 5.4 Etické otázky výzkumu ...155 // 5.4.1 Soukromí...155 // 5.4.2 Informovaný souhlas...156 // 5.4.3 Emoční bezpečí ...156 //
5.4.4 Zatajení cílů a okolností výzkumu...156 // 5.4.5 Reciprocita...156 // 5.5 Projekt kvalitativní studie...157 // 5.6 Souhrn...160 // 6 Metody získávání dat...161 // 6.1 Kvalitativní dotazování...164 // 6.1.1 Kvalitativní rozhovor - základní taktiky...166 // 6.1.2 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami...173 // 6.1.3 Rozhovor pomocí návodu ...174 // 6.1.4 Neformální rozhovor...175 // 6.1.5 Narativní rozhovor...176 // 6.1.6 Fenomenologický rozhovor ...180 // 6.1.7 Skupinová diskuse, skupinové interview a vyprávění . . 182 // 6.1.8 Další techniky dotazování...186 // OBSAH // 6.2 Pozorování...191 // 6.2.1 Zúčastnené pozorování...193 // 6.2.2 Nezúčastněné a strukturované pozorování...201 // 6.3 Dokumenty a fyzická data...204 // 6.4 Souhrn...206 // 7 Příprava, kódování a zobrazování dat...207 // 7.1 Techniky transkripce...208 // 7.1.1 Doslovná transkripce...208 // 7.1.2 Komentovaná transkripce ...208 // 7.1.3 Shrnující protokol ...209 // 7.1.4 Selektivní protokol...210 // 7.2 Návrh kategoriálních systémů...211 // 7.3 Vytváření typologií, ideální typy...212 // 7.4 Zobrazovací prostředky ...213 // 7.4.1 Tabulky...214 // 7.4.2 Grafy, mapy, vývojová schémata...216 // 7.5 Rámcová analýza...217 // 7.6 Souhrn...221 // 8 Metody vyhodnocování a interpretace...223 // 8.1 Analýza dat případové studie...226 // 8.1.1 Porovnání se zvolenou konfigurací hodnot...235 // 8.1.2 Vytvoření explanace...235 // 8.1.3 Analýza časové řady...235 //
8.1.4 Porovnávání případů...236 // 8.1.5 Analytická indukce...236 // 8.2 Analýza dat v etnografické studii ...238 // 8.3 Zakotvená teorie - metoda analýzy ...243 // 8.3.1 Tři druhy kódování...246 // 8.3.2 Poznámkování...256 // 8.3.3 Metodologické problémy při aplikaci...257 // 8.4 Další přístupy ? analýze dat...260 // 8.4.1 Objektivní hermeneutika...261 // 8.4.2 Hermeneutika autobiografického vyprávění...262 // 8.4.3 Analýza konverzace a analýza diskurzu...265 // 8.4.4 Fenomenologická interpretace...267 // 8.5 Souhrn...269 // KVALITATIVNÍ VÝZKUM // 9 Smíšené strategie...271 // 9.1 Tradiční přístupy...273 // 9.2 Fázové modely (sekvenční a paralelní)...276 // 9.2.1 Simultánní kombinování...277 // 9.2.2 Sekvenční kombinování...277 // 9.3 Jednofázové plány smíšených modelů...281 // 9.4 Integrace smíšených modelů...283 // 9.5 Souhrn...287 // 10 Evaluační výzkum...289 // 10.1 Základní modely evaluačního výzkumu...293 // 10.2 Smíšené modely evaluace...298 // 10.2.1 Evaluace zaměřená na uživatele podle Pattona ...299 // 10.2.2 Realistická evaluace podle Pawsona a Tilleyho...300 // 10.2.3 Evaluační případová studie podle Yina ...301 // 10.3 Plánování evaluace...303 // 10.4 Souhrn...313 // 11 Výzkumná zpráva...315 // 11.1 Základní forma výzkumné zprávy...316 // 11.1.1 Úvod...317 // 11.1.2 Přehled dosavadních poznatků...317 // 11.1.3 Metody...318 // 11.1.4 Výsledky...319 // 11.1.5 Diskuse, shrnující závěry ...320 // 11.2 Různé způsoby podání zprávy...321 // 11.2.1 Zpráva o případové studii ...321 // 11.2.2 Zpráva o etnografickém výzkumu...323 // 11.2.3 Zpráva o výzkumu pomocí zakotvené teorie...325 // 11.2.4 Zpráva o smíšeném výzkumu ...326 // 11.2.5 Zpráva o evaluačním výzkumu...327 // 11.3 Souhrn...333 //
12 Hodnocení kvality výzkumu ...335 // 12.1 Kritéria validity podle Maxwella...336 // 12.2 Kritéria validity podle Lincolna a Guby...338 // 12.2.1 Důvěryhodnost...339 // 12.2.2 Přenositelnost ...339 // 12.2.3 Hodnověrnost...339 // 12.2.4 Potvrditelnost...340 // OBSAH // 12.3 Kritéria pro pípadové studie podle Yina ...341 // 12.4 Realistický systém kritérií kvality...342 // 12.5 Souhrn...348 // 13 Systematický přehled, sekundární analýza a metaanalýza...349 // 13.1 Sekundární analýza...351 // 13.2 Využití kvalitativního výzkumu v metaanalýze...352 // 13.3 Systematické přehledy kvalitativního a smíšeného výzkumu . . 354 // 13.3.1 Kvantitativní obsahová analýza...359 // 13.3.2 Přehled případů...360 // 13.3.3 Rámcová analýza...360 // 13.3.4 Metastudie...361 // 13.3.5 Techniky Milese a Hubermana...362 // 13.3.6 Zakotvená teorie...362 // 13.3.7 Metaetnografie...363 // 13.4 Realistická syntéza evaluace intervencí...365 // 13.5 Souhrn...369 // 14 Informační technologie a informace v kvalitativním výzkumu ... 371 // 14.1 Vyhledávání informací o kvalitativním výzkumu...371 // 14.2 Organizace a analýza kvalitativních dat pomocí počítače ... 375 // 14.2.1 Programové systémy...376 // 14.2.2 Kritéria pro výběr programů...377 // 14.2.3 Čtyři způsoby zpracování kvalitativních dat...377 // 14.2.4 Analýza rozhovorů pomocí počítačového programu . . . 381 // 14.3 Zdroje informací o kvalitativním výzkumu...383 // 14.3.1 Výběr ze základních českých // knižních a časopiseckých titulů ...383 // 14.3.2 Databáze kvalitativních výzkumů v České republice a na Slovensku...384 // 14.3.3 Zdroje na internetu...384 // Stručný výkladový slovník anglických odborných výrazů...387 // Literatura...393 // Rejstřík // 403

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC