Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2001
471 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-420-1 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 446 a jmenný a věcný rejstřík
Liturgie křesťanská - vývoj - pojednání
000055382
Předmluva ...13 // PRVNÍ DÍL - Všeobecná liturgika // I. KAPITOLA - PODSTATA A VÝZNAM LITURGIE ...17 // 1. Význam pojmu a jeho historický vývoj ...17 // 2. Objasnění podstaty ...18 // 3. Obsah (dílčí oblasti) liturgie ...22 // 4. Nositelé liturgie (subjekt liturgie) ...24 // Poznámky ...26 // II. KAPITOLA - DĚJINY LITURGIE ...27 // 1. Období počátků ...27 // 2. Křesťanská bohoslužba ve 4.-6. století ...32 // 3. Západní liturgie ve středověku ...42 // 4. Od koncilu Tridentského k Druhému vatikánskému ...48 // 5. Druhý vatikánský koncil a pokoncilní vývoj ...61 // Poznámky ...68 // III. KAPITOLA - VĚDA O LITURGII (LITURGIKA) ...74 // 1. Historický vývoj ...74 // 2. Úkoly a problémy dnešní liturgiky ...76 // 3. Prameny a pomůcky vědy o liturgii ...79 // Poznámky ...81 // IV. KAPITOLA - LITURGICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ // JAKO KOMUNIKAČNÍ PROCES ...83 // 1. Základní úvahy ...83 // 2. Liturgický jazyk (verbální komunikace) ...86 // 3. Řeč liturgických znamení ...92 // 4. Je moderní člověk schopen chápat a slavit liturgii? ...104 // Poznámky ...107 // V. KAPITOLA - HUDBA V BOHOSLUŽBĚ ...112 // 1. Historický přehled ...112 // 2. Liturgická hudba po Druhém vatikánském koncilu ...119 // Poznámky ...123 // VI. KAPITOLA - LITURGIE A LIDOVÁ ZBOŽNOST ...125 // Poznámky ...128 // VIL KAPITOLA - LITURGIE A EKUMENA ...129 // 1. Rozdělené křesťanství a ekumenické hnutí ...129 // 2. Sbližování v oblasti liturgie ...131 // 3. Limské prohlášení a Limská liturgie ...133 // Poznámky ...136 // DRUHÝ DÍL - Speciální liturgika // VIII. KAPITOLA - PODSTATA // A VÝZNAM SVÁTOSTÍ ...140 // 1. Svátosti jako přítomné Kristovo spasitelné působení.141 // 2. Inkamační struktura církve a svátostí ...142 // 3. Svátosti jako partnerské setkání s Kristem ...144 // 4. Svátosti jako základní a nejvlastnější úkony církve ...146 //
5. Účinnost svátostí ...148 // 6. Pořadí, kategorie a vzájemná souvislost svátostí ...149 // Poznámky ...152 // IX. KAPITOLA - KŘEST ...153 // 1. Význam křtu ...153 // 2. Nový řád křtu dětí ...155 // 3. Obřady křtu dětí ...161 // 4. Začlenění dospělých do církve ...167 // Poznámky ...173 // X. KAPITOLA - SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ ...175 // 1. Původ a význam biřmování ...175 // 2. Řád a obřady biřmování ...177 // 3. Biřmování mimo římský ritus ...179 // Poznámky ...181 // XI. KAPITOLA - SLAVENÍ EUCHARISTIE ...183 // 1. Původ, základní obsah a vývojové linie ...183 // 2. Struktura a rozdělení mše ...187 // 3. Různé způsoby slavení mše ...214 // 4. Formy eucharistické zbožnosti mimo mši ...220 // Poznámky ...225 // XII. KAPITOLA - SVÁTOST SMÍŘENÍ ...230 // 1. Biblický základ ...230 // 2. Historický vývoj praxe pokání ...231 // 3. Nový pokoncilní řád ...233 // 4. Pokání a smíření u odloučených křesťanů ...239 // Poznámky ...241 // XIII. KAPITOLA´- SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH ...243 // 1. Biblický základ, smysl a historický vývoj ...243 // 2. Nový řád pomazání nemocných ...247 // 3. Pomazání nemocných v nekatolických církvích ...254 // Poznámky ...256 // XIV. KAPITOLA - SVÁTOST SVĚCENÍ (ORDO) ...258 // 1. Novozákonní základy a historický vývoj svátosti svěcení ...258 // 2. Svěcení (ordinace) biskupa ...262 // 3. Úřad (služba) a svěcení kněze ...267 // 4. Úřad (služba) a svěcení jáhna ...271 // 5. Předstupně svátosti svěcení kněžstva ...274 // 6. Liturgické služby žen ...276 // Poznámky ...280 // XV. KAPITOLA - LITURGIE UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ ...283 // 1. Křesťanské manželství jako tvůrčí instituce a jako svátost.283 // 2. Vývojové linie západního svatebního obřadu ...286 // 3. Svatební obřady ...289 //
4. K otázce ekumenických sňatků ...293 // 5. Slavení zásnub a manželských jubilejí ...296 // Poznámky ...299 // XVI. KAPITOLA - ZVLÁŠTNÍ SLAVNOSTI ŘEHOLNÍCH SPOLEČENSTVÍ ...301 // 1. Obřady řeholních slibů ...302 // 2. Obřad zasvěcení panen ...304 // 3. Žehnání (benedikce) opata ...305 // 4. Žehnání abatyše ...307 // Poznámky ...308 // XVII. KAPITOLA - LITURGICKÉ OBŘADY S UMÍRAJÍCÍMI A OBŘADY POHŘEBNÍ ...309 // 1. Liturgie s umírajícími ...309 // 2. Pohřební obřady ...311 // Poznámky ...317 // XVIII. KAPITOLA - SVÁTOSTINY (ŽEHNÁNÍ) ...318 // 1. Základní úvahy ...318 // 2. Pokoncilní nový řád ...321 // 3. Exorcismus ...323 // Poznámky ...325 // XIX. KAPITOLA - DENNÍ MODLITBA CÍRKVE (HODINKY, BREVIÁR) ...327 // 1. Původ a historický vývoj ...327 // 2. Smysl a význam denní modlitby církve ...331 // 3. Nový řád denní modlitby církve po Druhém // vatikánském koncilu ...336 // 4. Další formy modlitby hodinek v římském ritu i mimo něj ...342 // Poznámky ...344 // XX. KAPITOLA - LITURGICKÝ ČAS (LITURGICKÝ ROK) ...347 // L Smysl a struktura liturgického roku ...347 // 2. Neděle jako prvotní slavnost velikonočního tajemství.354 // 3. Liturgický ráz dnů v týdnu ...358 // 4. Velikonoce a velikonoční okruh ...359 // 5. Vánoce a vánoční okruh ...370 // 6. Liturgické mezidobí ...377 // 7. Svátky Svatých (sanktorál) ...388 // Poznámky ...394 // XXL KAPITOLA - LITURGICKÝ PROSTOR (KOSTEL) ...400 // 1. ? teologii křesťanského kostela ...400 // 2. Historický přehled ...402 // 3. Vodítka a kritéria pro církevní stavitelství ...403 // 4. Jména a druhy liturgických staveb ...407 // 5. Vybavení kostela ...411 // 6. Posvěcení kostela a oltáře ...421 // Poznámky ...427 //
XXII. KAPITOLA - LITURGIE BUDOUCNOSTI ...430 // 1. Základní úvahy ...430 // 2. Poslední reforma a její důsledky ...431 // 3. Aspekty budoucí liturgie ...432 // Poznámky ...438 // Ediční poznámka ...44Q // Zkratky ...444 // Zkrácené názvy nejčastějtěji citovaných děl // Výběr z české literatury o liturgii po Druhém vatikánském koncilu ... // Jmenný rejstřík ...45? // Věcný rejstřík
(OCoLC)50342823
cnb001029137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC