Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
432 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0421-8 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 425-426
Management - rozhodování - metody matematické - pojednání
000055484
Obsah // Úvod... 9 // 1 Vedecké řízení...11 // 1.1 Vymezení obsahu vědeckého řízení...12 // 1.2 Oblasti využití metod vědeckého řízení...13 // 1.3 Specifické rysy vědeckého přístupu při řešení problémů řízení...15 // 1.3.1 Vymezení (identifikace) a definice problému...16 // 1.3.2 Konstrukce vhodného typu modelu...18 // 1.3.3 Interpretace získaných výsledků...25 // 1.3.4 Realizace navrženého řešení (implementace)...26 // 2 Bilanční modely... 29 // 2.1 Podnikové bilanční modely...30 // 2.1.1 Identifikace prvků bilančního modelu...30 // 2.1.2 Identifikace vazeb...31 // 2.1.3 Definice parametrů a proměnných bilančního modelu...31 // 2.1.4 Formulace bilančního modelu a jeho kvantifikace...32 // 2.1.5 Řešení bilančních modelů...38 // 2.1.6 Řešení bilancí v prostředí Excelu...45 // 2.2 Modely materiálových toků pro operativní řízení výroby...47 // 2.3 Bilance hodnotových vztahů v materiálových tocích...53 // 2.4 Bilanční modely neleontievovského typu...56 // 2.5 Problémy agregace prvků bilančních modelů...58 // 2.6 Modely technologického procesu...60 // 3 Grafické modely...63 // 3.1 Konstrukce síťového modelu projektu...68 // 3.2 Časová analýza sítí...71 // 3.2.1 Časová analýza hranově definovaných, deterministických sítí...72 // 3.2.2 Časová analýza uzlově definovaných, deterministických sítí...80 // 3.2.3 Časová analýza stochastických sítí...89 // 3.3 Konstrukce
harmonogramů ze síťového modelu projektu...93 // 3.4 Analýza rozdělení zdrojů projektu...95 // 3.5 Analýza toků v sítích...97 // 3.5.1 Algoritmus hledání maximálního toku v síti...102 // 3.5.2 Algoritmus hledání nej kratší cesty...104 // 3.6 Využití grafů typu strom...105 // 4 Matematické programování...109 // 4.1 Optimalizace výrobního programu...110 // 4.2 Optimalizace struktury projektů...113 // 4.3 Přiřazování výrobních úkolů na pracoviště...115 // 4.4 Optimalizace přepravních tras...116 // 4.5 Formulace hledání maximálního toku a nejkratší cesty v síti // jako úlohy matematického programování...120 // 4.5.1 Model pro nalezení maximálního toku v síti...120 // 4.5.2 Model pro nalezení minimální cesty v síti...121 // 5 Metody řešení modelů matematického programování...123 // 5.1 Lineární programování...124 // 5.1.1 Primární algoritmus - simplexová metoda...127 // 5.1.2 Duální algoritmus...146 // 5.1.3 Analýza citlivosti řešení lineárních modelů rozhodovacích situací // na změny vstupních dat...153 // 5.2 Distribuční úlohy...170 // 5.2.1 Dopravní úlohy...171 // 5.2.2 Vícestupňové dopravní úlohy...185 // 5.3 Řezné plány...189 // 5.4 Vektorová optimalizace...193 // 5.4.1 Globální účelová funkce...196 // 5.4.2 Lexikografická metoda...197 // 5.4.3 Metoda cílového programování...198 // 5.5 Celočíselné programování...200 // 5.5.1 Modely lineárního programování s
požadavkem celočíselnosti // proměnných...201 // 5.5.2 Modely lineárního programování s binárními proměnnými...206 // 5.5.3 Řešení okružních dopravních úloh v geograficky orientovaných // databázích...218 // 5.5.4 Řešení úloh celočíselného lineárního programování v prostředí // Microsoft Excel...220 // 5.6 Nelineární programování... 224 // 5.6.1 Konvexní programování...225 // 5.7 Stochastické programování...238 // 5.7.1 Úlohy lineárního programování s náhodnými prvky vektoru c...239 // 5.7.2 Úlohy lineárního programování s náhodnými omezeními...245 // 5.8 Dynamické programování...249 // 5.8.1 Možnosti využití Excelu pro výpočty při řešení úloh // dynamického programování...257 // 6 Modely hromadné obsluhy...259 // 6.1 Model hromadné obsluhy M/M/i/F/FO/oo/oo...265 // 6.2 Model hromadné obsluhy M/M/l/FIFO/N/°°...269 // 6.2.1 Výpočet základních údajů pro model M/M/l/FIFO/N/°° v prostředí Excelu . . 270 // 6.3 Model hromadné obsluhy M/M/S/F1FO/N, °o/oo...272 // 6.3.1 Výpočet základních údajů pro model M/M/S/FIFO/Ny °%o v prostředí Excelu 276 // 6.4 Model hromadné obsluhy M/M/S/FIFO/N, °°/?...277 // 6.4.1 Výpočet základních údajů pro model M/M/S/FIFO/N, °°/m v prostředí Excelu 279 // 6.5 Optimalizace systémů hromadné obsluhy...280 // 7 Modely řízení zásob... 283 // 7.1 Strategie řízení zásob...285 // 7.2 Deterministické modely zásob...286 // 7.2.1 Model optimální
velikosti objednávky...286 // 7.2.2 Stanovení velikosti objednávek více položek...298 // 7.2.3 Stanovení velikosti objednávek při nedostatku informací o nákladech...307 // 7.2.4 Křivka optimálních strategií...308 // 7.2.5 Optimální velikost výrobní dávky...311 // 7.3 Stochastické modely zásob...315 // 7.3.1 Stanovení velikosti jednorázové objednávky...316 // 7.3.2 Stanovení velikosti výrobní dávky při náhodné potřebě polotovaru...318 // 7.3.3 Modely řízení zásob položek s náhodnou a proměnlivou spotřebou v čase . . . 320 // 8 Lokalizační modely...333 // 8.1 Lokalizace jednoho objektu v rovině...337 // 8.1.1 Lokalizace jednoho objektu v rovině - vzdálenost „po osách“...337 // 8.1.2 Lokalizace jednoho objektu v rovině - kvadratická vzdálenost...339 // 8.1.3 Lokalizace jednoho objektu v rovině - přímá, nebo korigovaná vzdálenost . . 341 // 8.2 Lokalizace více objektů v rovině...344 // 8.2.1 Lokalizace více objektů v rovině - vzdálenost „po osách“...344 // 8.2.2 Lokalizace více objektů v rovině - kvadratická vzdálenost...346 // 8.2.3 Lokalizace více objektů v rovině - přímá vzdálenost...347 // 9 Teorie her...349 // 9.1 Hra dvou hráčů v normálním tvaru...351 // 9.1.1 Smíšené rozšíření hry dvou hráčů...354 // 9.1.2 Grafické řešení hry dvou hráčů...358 // 9.1.3 Hry dvou hráčů s nekonstantní sumou výher...360 // 9.1.4 Kooperativní hry...365 // 9.1.5 Nekonečné hry dvou hráčů...367
// 9.1.6 Nekooperativní hry o n hráčích...370 // 9.1.7 Kooperativní hry o n hráčích...372 // 9.2 Hry proti přírodě...373 // 10 Počítačové simulace...377 // 10.1 Metodika tvorby simulačních modelů...380 // 10.1.1 Generování náhodných veličin...383 // 10.2 Tvorba simulačních modelů v Excelu...387 // 10.3 Tvorba simulačních modelů v prostředí pokročilých softwarových produktů. . 392 // 11 Prognostické modely...405 // 11.1 Metody klouzavých průměrů...408 // 11.1.1 Metody klouzavých průměrů pro časové řady s trendem...411 // 11.1.2 Metody klouzavých průměrů při analýze řad se sezónními výkyvy...413 // 11.2 Regresní prognostické modely...416 // 11.2.1 Přesnost regresního odhadu...422 // Literatura...425 // Rejstřík...427

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC