Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2003
ix, 334 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-521-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, fotografie, legislativní normy, logistický a manažerský slovník, rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie: s. 323-326
Doprava - logistika - příručky
Logistika (ekonomika) - příručky
000055568
Obsah // Kapitola 1 // Charakteristika logistiky, dopravy a přepravních služeb 1 // 1.1 POJEM A VÝVOJ LOGISTIKY 1 // 1.2 DISCIPLÍNY O JEJICHŽ POZNATKY SE LOGISTIKA OPÍRÁ 2 // 1.2.1 PRODUKTIKA 4 // 1.2.2 ERGONOMIE 4 // 1.2.3 SYNERGIKA 5 // 1.3 DOPRAVNÍ LOGISTIKA 6 // 1.3.1 VÝKLAD POJMŮ 6 // 1.3.2 FUNKCE DOPRAVY V LOGISTICE 8 // 1.3.3 LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE PŘI ŘEŠENÍ VZTAHŮ MEZI PŘEPRAVCI A DOPRAVCI 11 // 1.4 KONKRÉTNÍ NÁPLŇ LOGISTIKY OBĚHOVÝCH PROCESŮ 13 // 1.4.1 DOPRAVA 13 // 1.4.2 ZÁSOBY - ŘÍZENÍ ZÁSOB 16 // 1.4.3 MANIPULACE S MATERIÁLEM 17 // 1.4.4 BALENÍ 18 // 1.4.5 SKLADOVÁNÍ 19 // 1.4.6 INFORMAČNÍ SYSTÉMY - 21 // 1.5 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA ÚROVEŇ ŘÍZENÍ A JEHO ÚSPĚŠNOST 21 // 1.6 NOVÝ KONCEPT ŘÍZENÍ V RÁMCI NOVÉHO MODELU PODNIKOVÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST LOGISTIKY - REENGINEERING 22 // Kapitola 2 // Co je procesní management 25 // 2.1 VÝVOJ SVĚTOVÉHO MANAGEMENTU 25 // 2.1.1 VĚDECKÝ MANAGEMENT 25 // 2.1.2 MODERNÍ TEORIE OPERAČNÍHO MANAGEMENTU 27 // 2.1.3 BEHAVIORISMUS 29 // 2.1.4 TEORIE SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ 30 // 2.1.5 DŽUNGLE TEORIE MANAGEMENTU 30 // 2.2 VÝZNAMNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU (MANAŽERSKÉ MODELY // VE VYBRANÝCH ZEMÍCH) 32 // iv // Obsah // 2.3 ZROZENÍ PROCESNÍHO MANAGEMENTU 34 // 2.3.1 PROCESNÍ MANAGEMENT 36 // 2.3.2 NALEZENÍ ROZPOZNÁNÍ, IDENTIFIKACE - DEFINOVÁNÍ PROCESŮ 39 // 2.3.3 NOVÉ DEFINOVÁNÍ, „NAPŘÍMENÍ" PROCESU 42 // 2.3.4 STABILITA PROCESŮ 42 // 2.3.5 ZLEPŠOVÁNÍ
PROCESŮ 43 // 2.4 IMPLEMENTACE PROCESNÍHO MANAGEMENTU V DOPRAVĚ PSYCHOLOGICKÉ DOPADY, ZAMYŠLENÍ NAD // PSYCHOLOGICKÝMI OTÁZKAMI) 43 // 2.4.1 PROFESE, PROFESIONALITA A KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ V DOPRAVĚ 43 // 2.4.2 VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ 46 // 2.4.3 ŘÍZENÍ ADAPTAČNÍCH PROCESŮ 47 // 2.4.4 HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 50 // 2.4.5 VÝCHOVA A MOTIVACE PRACOVNÍKŮ A PÉČE O NĚ 51 // 2.4.6 UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU - PROPOUŠTĚNÍ A PENZIONOVÁNÍ 53 // 2.5 MOŽNOSTI IMPLEMENTACE PROCESNÍHO MANAGEMENTU // V DOPRAVĚ 54 // 2.5.1 BUSINESS REENGINEERING 58 // 2.5.2 FORMOVÁNÍ PROCESNÍ ORGANIZACE 59 // 2.5.3 SILNÉ STRÁNKY 59 // 2.5.4 SLABÉ STRÁNKY 60 // 2.5.5 PŘÍLEŽITOSTI 61 // 2.5.6 OHROŽENÍ 62 // 2.5.7 DOPRAVNÍ PODNIK A PROCESNÍ MANAGEMENT, VSTUPY, VÝSTUPY, // SPECIFIKA DOPRAVNÍCH SPOLEČNOSTÍ 64 // 2.5.8 POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ FIRMY 64 // 2.5.9 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 65 // 2.6 PODSTATA PROCESNÍHO MANAGEMENTU A JEHO KOMPONENTY 66 // 2.6.1 KOMPONENTY PROCESNÍHO MANAGEMENTU 69 // 2.7 OBECNÉ ZÁSADY A PRINCIPY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ // PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ 70 // 2.8 PODNIKOVÉ PROCESY V DOPRAVĚ - DEFINICE, KONSTRUKCE A MĚŘENÍ 74 // 2.8.1 DEFINICE PODNIKOVÉHO PROCESU A JEHO KONSTRUKCE 74 // 2.8.2 IDENTIFIKACE PROCESŮ 76 // 2.8.3 FORMOVÁNÍ EFEKTIVNÍCH PROCESŮ 79 // 2.8.4 STABILITA PROCESŮ 80 // 2.8.5 MĚŘENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ 81 // Kapitola 3 // Klíčové a
podpůrné procesy v dopravní firmě 87 // 3.1 LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA HMOTNÉ OPERACE 89 // 3.1.1 PŘEPRAVA JAKO LOGISTICKÝ PROCES 89 // 3.1.2 JUST IN TIME 90 // 3.1.3 HUB AND SPOKE (H

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC