Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Praha : Signeta, 2006
130 s. ; 20 cm

ISBN 80-903325-3-6 (brož.)
Droma ; sv. 2
Obsahuje bibliografii na s. 121-123 a bibliografické odkazy
000056291
Obsah // Předmluva...7 // 1 Úvod...9 // 2 Komunita, situace výzkumu a jeho metodologie...15 // 2.1 Historie osídlení, integrace do nového prostředí..17 // 2.2 Vývoj v důsledku polistopadové transformace...21 // 2.3 Metodologie a sběr dat...26 // 2.4 Popis čtyř vybraných rodin:...29 // 3 Jazyková situace komunity...31 // 3.1 Romština...31 // 3.2 Slovenština...33 // 3.3 Čeština...35 // 3.4 Jazyková situace - mezigenerační srovnání...37 // 4 Romský etnolekt češtiny v českém kontextu a obecná // teorie o etnolektu... 41 // 4.1 Literatura o romském etnolektu češtiny...42 // 4.2 Teorie ? etnolektu ...46 // 4.3 Hlediska aplikovaná v této studii ...49 // 5 Strukturní popis etnolektu...53 // 5.1 Fonetické a fenologické odchylky...55 // 5.1.1 Přízvuk a intonace...55 // 5.1.2 Samohlásky...58 // 5.1.3 Souhlásky a souhláskové skupiny...58 // 5.2 Lexikální a slovotvorná specifika...60 // 5.2.1 Lexikální přejímky...60 // Pojmenovací jednotky přejaté z romštiny...61 // Pojmenovací jednotky přejaté ze slovenštiny...64 // 5.2.2 Sémantické kalky...65 // Odchýlená kolokabilita...67 // Intenzifikátory až a úplně...68 // 5.2.3 Gramatické kalky...69 // 5.2.4 Autonomní pojmenovací jednotky...73 // 5.3 Morfologie...75 // 5.3.1 Skloňování...76 // 5.3.2 Časování...80 // 5.4 Morfosyntax...82 // 5.4.1 Užití pádů...82 // 5.4.2 Užití předložek...85 // 5.4.3 Príslovečná určení směru a místa...86 // 5.5 Syntax...87
5.5.1 Specifické slovesné valence...87 // 5.5.2 Systémové rozdíly v síle etnolektních slovesných valencí.. 90 // 5.5.3 Specifické větné konstrukce...93 // 5.5.4 Etnolektní spojovací výrazy...98 // 5.6 Přehled etnolektních prvků podle jejich původu // a rozšíření...101 // 5.6.1 Prvky motivované oběma původními jazyky...102 // 5.6.2 Prvky z romštiny...103 // 5.6.3 Prvky ze slovenštiny...105 // 6 Sociální proměny etnolektu ...107 // 6.1 Poměr zdrojů etnolektu a korelace míry etnolekticity // s kompetencí v původních jazycích ...107 // 6.2 Mezigenerační srovnám míry etnolekticity a její vztah ? // proměnám v sociálních sítích ...108 // 6.3 Mezigenerační srovnání etnolektní struktury a její vztah ? // proměnám sociálních funkcí etnolektu...109 // 6.4 Mezigenerační srovnám postoje ? etnolektu...112 // 7 Závěr...117 // Bibliografie...121 // Příloha — ukázky textů...125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC