Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Příručka
First published
London ; New York : Longman, 1988
x, 374 stran ; 22 cm

ISBN 0-582-55892-1 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle 5. dotisku z roku 1991
000056728
Contents // Introduction // 1 The sentence // Sentence word order The simple sentence The compound sentence The complex sentence Introduction Noun clauses // Relative pronouns and clauses Adverbial clauses Participle constructions // 2 Nouns // One-word nouns Compound nouns Countable/uncountable nouns Number (singular and plural) Gender The genitive // 3 Articles // General information The indefinite article: a/an The definite article: the The zero article // 4 Pronouns // General information Personal pronouns One It // Possessive adjectives/pronouns Reflexive pronouns Demonstrative adjectives/ pronouns // Indefinite pronouns // 5 Quantity // General introduction Particular quantifiers Distributives // 6 Adjectives // Formation of adjectives Types of adjectives and their uses // The comparison of adjectives // 7 Adverbs // General information The comparison of adverbs Adverbs of manner Adverbs of place Adverbs of time // Adverbs of frequency 133 • // Adverbs of degree 135 // Intensifiers 139 // Focus adverbs 141 // Viewpoint adverbs and connectives 142 // Inversion after adverbs 142 // 8 Prepositions, adverb particles and phrasal verbs // General information 144 // Movement and position 146 // Time 149 // Particular uses 150 // Verb + preposition/particle 152 // 9 Verbs, verb tenses, imperatives // General information 159 // The sequence of tenses 161 // Simple present 162 // Present progressive 164 // Simple past 166 // Past progressive 170 // Simple present perfect 171
Simple past perfect 174 // Present/past perfect progressive 176 Simple future 178 // Future progressive 180 // Future perfect simple/ progressive 181 // The‘going to’-future 181 // Other ways of expressing the future 183 // Future-in-the-past 184 // The imperative 184 // 10 Be, Have, Do // Be, Have, Do as auxiliary verbs 187 ße as a full verb 188 // There + be 194 // Verbs related in meaning to be 196 Have (‘possess’) and have got 198 Have (something other than ‘possess’) 201 // Do as a full verb 204 // 11 Modal auxiliaries and related verbs // General characteristics 207 // Ability 212 // Permission and prohibition 215 // Certainty and possibility 218 // Offers, requests, suggestions 222 // Wishes: wish and if only 224 // Preference: would rather/would sooner 226 // Advisability, duty, necessity 227 // Lack of necessity, prohibition 231 // Habit 234 // Dare 236 // Other uses of modal auxiliaries 237 // 12 The passive and the causative // General information about form 241 Uses of the passive 243 // The causative 246 // 13 Questions, answers, negatives // Yes/No questions, negative statements 249 // Yes/No questions and Yes/No short answers 252 // Alternative negative forms 253 // Negative questions and Yes/No short answers 255 //
Tag questions and Yes/No short answers 256 // Statement questions and Yes/No answers 258 // Echo tags 259 // Additions and responses 260 // Question-word questions: form and use 262 // Particular question-words and their uses 264 // Question-word questions: subject-questions 269 // Questions about alternatives 271 // Emphatic questions with ever 271 // 14 Conditional sentences // General information 273 // Type 1 conditionals 274 // Type 2 conditionals 277 // Type 3 conditionals 279 // Other uses of //and similar conjunctions 281 // Will and would after if 283 // 15 Direct and indirect speech // Direct speech 284 // Say, tell and ask 286 // Indirect statements: reporting verb in the present 288 // Indirect statements with tense changes 289 // Indirect statements with mixed tense sequences 293 // Indirect Yes/No questions 293 // Indirect question-word questions 295 Indirect subject-questions 296 // Uses of the to-infinitive in indirect speech 296 // When we use indirect speech 297 // 16 The infinitive and the -ing form // The bare infinitive 299 // The infinitive with or without to 301 Bare infinitive or -ing form? 301 // The to-infinitive 303 // Verb (+ noun/pronoun) + to-infinitive 305 // Verb + to-infinitive or (that-) clause 307 // Adjective + to-infinitive 308 // Noun + to-infinitive 311 // The -ing form 312 // Verb +-ing form 315 // Adjectives and nouns + -ing form 316 // Prepositions +-ing form 317 // To-infinitive or -ing form? 319 // Appendix 322 // Index 351

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC