Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:2x 
BK
New York : Longman, 1991

ISBN 0-582-03747-6
000057351
Rekat.
CONTENTS // Introduction 1 // SECTION ONE: LISTENING COMPREHENSION // TOEFL Pre-Test 8 // Listening Comprehension 15 // Listening Skills—Part A 16 // Problems with Similar Sounds 17 // Skill 1: Recognize Similar Sounds 17 // Skill 2: Choose the Answer That Sounds Different 18 // Problems with Negatives 20 // Skill 8: Be Careful of Negative Meanings 20 // Skill U: Be Careful of Double Negatives 22 // Skill 5: Be Careful of “Almost Negative” Expressions 24 // Review Exercises 25 // Problems with Verbs 28 // Skill 6: Be Careful of Sentences with One Verb 28 // Skill 7: Be Careful of Sentences with Two Verbs 30 // Skill 8: Be Careful of Modals 33 // Review Exercises 35 // Problems with Who Is Doing the Action 38 // Skill 9: Be Careful of Active and Passive Meanings 38 // Skill 10: Recognize Who Is Doing the Action with Certain Verbs 39 // Review Exercises 42 // Listening Skills—Part ? 45 // Problems Similar to Listening—Part A 46 // Skill 11: Choose the Best Answer that Sounds Different 46 // Skill 12: Be Careful of Negatives 47 // Review Exercise 49 // Problems Specific to Listening—Part ? 50 // Skill 13: Listen for the Second Line of the Conversation 50 // Skill ?: Make Inferences About Who, What, and Where 51 // Review Exercises 53 // Listening Skills—Part C 56 // What to Do Before Listening to the Passages 60 // Skill 15: Anticipate the Topics 60 // Skill 16: Anticipate the Questions 62 // What to Do While Listening to the Passages 64 // Skill 17: Determine the Topic 64
// iv CONTENTS // Skill 18: Draw Conclusions About Who, What, and Where 65 // Skill 19: Read Along with the Answers 66 // Review Exercise 68 // TOEFL Post-Test 70 // SECTION TWO: STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION // TOEFL Pre-Test 78 // Structure and Written Expression 83 // Introduction to the Structure Questions 84 // Introduction to the Written Expression Questions 85 // Problems in Sentences with One Subject and Verb 86 // Skill 1: Be Sure the Sentence Has a Subject and a Verb 86 // Skill 2: Be Careful of Objects of Prepositions 88 // Skill 3: Be Careful of Appositives 89 // Skill U: Be Careful of Present Participles 90 // Skill 5: Be Careful of Past Participles 91 // Review Exercise 93 // TOEFL Exercise 93 // Problems in Sentences with More than One Subject and Verb 94 // Skill 6: Use Sentence Connectors Correctly (Pattern One) 94 // Skill 7: Use Sentence Connectors Correctly (Pattern Two) 96 // Skill 8: Use Sentence Connectors Correctly (Pattern Three) 97 // Skill 9: Use Sentence Connectors Correctly (Pattern Four) 99 // Skill 10: Use Sentence Connectors Correctly (Pattern Five) 100 // Review Exercise 102 // TOEFL Exercises 103 // Problems with Inverted Subjects and Verbs 105 // Skill 11: Invert the Subject and Verb with Question Words 105 // Skill 12: Invert the Subject and Verb After Place Expressions 106 // Skill 13: Invert the Subject and Verb After Negatives 107 // Review Exercise 108 // TOEFL Exercises 109 // Problems with Subject/Verb Agreement 111 // Skill ?: Make
Verbs Agree After Prepositional Phrases 111 // Skill 15: Make Inverted Verbs Agree 113 // Skill 16: Make Verbs Agree After Certain Words 114 // Review Exercise 115 // TOEFL Exercises 115 // Problems with the Comparative and Superlative 117 // Skill 17: Form the Comparative and Superlative Correctly 117 // Skill 18: Use the Comparative and Superlative Correctly 119 // Review Exercise 120 // TOEFL Exercises 120 // Problems with Parallel Structure 122 // Skill 19: Use Parallel Structure with Coordinate Conjunctions 123 // Skill 20: Use Parallel Structure with Comparisons 124 // Skill 21: Use Parallel Structure with Special Expressions 125 // CONTENTS // v // Review Exercise 126 // TOEFL Exercises 127 // Problems with the Form of the Verb 129 // Skill 22: After Have, Use the Past Participle 129 // Skill 23: After Be, Use the Present or the Past Participle 130 // Skill 21+: After Will, Would, or Other Modals, Use the Main Verb 131 // Review Exercise 131. // TOEFL Exercises 132 // Problems with the Meaning of the Verb 134 // Skill 25: Know When to Use the Past with the Present 134 // Skill 26: Use Have and Had Correctly 135 // Skill 27: Use the Correct Tense with Will and Would 136 // Review Exercise 138 // TOEFL Exercises . 138 // Problems with Passive Verbs 140 // Skill 28: Use the Correct Form of the Passive 141 // Skill 29: Recognize Active and Passive Meanings 142 // Review Exercise 143 // TOEFL Exercises 144 // Problems with Nouns 146 // Skill 30: Use the Correct Singular or Plural
Noun 146 // Skill 31: Distinguish Countable and Uncountable Nouns 147 // Skill 32: Distinguish the “Person-Noun” from the “Thing-Noun” 148 // Review Exercise 149 // TOEFL Exercises 150 // Problems with Pronouns 152 // Skill 33: Distinguish Subject and Object Pronouns 152 // Skill 3U: Distinguish Possessive Adjectives and Pronouns 154 // Skill 35: Check Pronoun Reference for Agreement 155 // Review Exercise 156 // TOEFL Exercises 156 // Problems with Adjectives and Adverbs 159 // Skill 36: Use Basic Adjectives and Adverbs Correctly 159 // Skill 37: Use Adjectives after Linking Verbs 160 // Skill 38: Position Adjectives and Adverbs Correctly 162 // Skill 39: Use -ed and -ing Adjectives Correctly 163 // Review Exercise 164 // TOEFL Exercises 164 // Problems with Articles 166 // Skill 40: Use Articles with Singular Nouns 167 // Skill 41: Distinguish a and an 167 // Skill 4 : Make Articles Agree with Nouns 168 // Skill 43: Distinguish Specific and General Ideas 169 // Review Exercise 170 // TOEFL Exercises 171 // Problems with Prepositions 173 // Skill 44: Recognize Incorrect Prepositions 174 // Skill 43: Recognize When Prepositions Have Been Omitted 174 // vi // CONTENTS // Review Exercise 175 // TOEFL Exercises 175 // Problems with Usage 177 // Skill U6: Distinguish Make and Do .178 // Skill 1+7: Distinguish Like, Alike, and Unlike 179 // Skill 1+8: Distinguish Other, Another, and Others 180 // Review Exercise 181 // TOEFL Exercises 182 // TOEFL Post-Test 186 // SECTION THREE:
VOCABULARY AND READING COMPREHENSION // TOEFL Pre-Test 194 // Vocabulary and Reading 205 // Vocabulary Skills 206 // Reading Skills 212 // Looking Ahead at the Readings 213 // Skill 1: Recognize the Overall Organization of a Passage 213 // Skill 2: Recognize the Types of Questions 215 // Answering Different Types of Questions 217 // Skill 3: Find Direct Answers about the Whole Passage 217 // Skill 1+: Find Direct Answers about Part of the Passage 222 // Review Exercise 227 // Skill 5: Find Indirect Answers about Part of the Passage 229 // Review Exercise 234 // Skill 6: Find Indirect Answers about the Whole Passage 238 // Review Exercise 243 // TOEFL Post-Test 246 // SECTION FOUR: TEST OF WRITTEN ENGLISH Test of Written English // The Score 258 // Sample Essays 259 // Practice Tests . 266 // Scoring Your Pre-Tests and Post-Tests 268 // Charting Your Progress 270 // TOEFL Answer Sheets 271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC