Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : NADAS, 1990
426 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7030-096-5
Slovníček odborných výrazů
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
000057830
Rekat.
I] Úvod ...13 // Zásady reflexní terapie ...13 // К dějinám manipulační léčby ...17 // II] Etiologie a patogeneze ...21 // Morfologické hledisko ...21 // Teoretické implikace manipulační léčby ...22 // Funkční hledisko ...23 // Specifická funkční porucha páteře a kloubní ...24 // a) Vůle v kloubu a blokády ...24 // b) Reflexní změny u blokád ...25 // c) Blokáda jako kloubní fenomén ...27 // d) Možný mechanismus blokády a účinku manipulace ...28 // e) Efekt manipulace ...30 // f) Vznik funkčních poruch — blokád ...31 // Páteř a její funkce ...32 // Význam nervových regulací ...34 // Funkční poruchy páteře v dětském věku ...35 // Následky blokád ...38 // Význam poruch pohybových stereotypů ...39 // Patomechanismus chybných motorických stereotypů ...42 // Význam konštituční hypermobility ...46 // Reflexní faktor v patogenezi vertebrogenních poruch ...47 // Kořenová bolest ...49 // Pojem “vertebrogenní” ...50 // Závěry ...51 // III] Funkční anatomie a rentgenologie páteře ...52 // Obecné zásady rentgenové diagnostiky páteře ...52 // Technické předpoklady ...53 // Bederní páteř a pánev ...54 // a) Snímkování bederní páteře a pánve ...54 // b) Vyhodnocení statiky bederní páteře ...56 // c) Pánev ...65 // d) Bederní páteř ...69 // Hrudní páteř ...75 // a) Funkční anatomie ...75 // b) Rentgenový obraz ...75 // c) Posuzování z hlediska funkce ...77 // Krční páteř ...78 // a) Snímkovací technika ...78 // b) Funkční anatomie krční páteře ...81 // c) Rentgenová anatomie krční páteře ...89 // d) Vyhodnocování z hlediska funkce ...92 // e) Pohybové studie ...97 // f) Některé morfologické změny ...103 // ГѴ1 Vyšetřování a diagnostika funkčních poruch pohybové soustavy 109 // Anamnéza ...109 //
Vyšetření páteře ...111 // a) Vyšetření celkového postoje nemocného ...111 // b) Vyšetření hybnosti ...113 // c) Vyšetření pánve a dolních končetin ...114 // d) Vyšetření bederní páteře ...121 // e) Vyšetření hrudní páteře a žeber ...125 // f) Vyšetření krční páteře ...131 // Vyšetření periferních kloubů ...139 // a) Rameno ...139 // b) Loket ...142 // c) Zápěstí ...142 // d) Kyčelní kloub ...143 // e) Koleno ...144 // f) Chodidlo ...144 // g) Temporomandibulámí kloub ...145 // Vyšetření reflexních změn (palpace) ...145 // a) Hyperalgetické kožní zóny (HAZ) ...146 // b) Reflexní změny svalové a maximální (spoušťové)body ...146 // c) Reflexní změny na okostici — maximální, spoušťové body .. 147 // d) Změny v pojivu a hlubokých tkáních ...149 // e) Kořenové syndromy ...149 // Vyšetření rovnováhy ...153 // Vyšetření poruch svalové činnosti ...155 // a) Obecné zásady ...155 // b) Svaly s tendencí к oslabení ...158 // c) Svaly s tendencí ke zkracování ...161 // d) Vyšetření hypermobility (rozsahu pohybu) ...165 // e) Vyšetřování koordinace — motorických stereotypů ...175 // f) Syndromy ...179 // Testování ...181 // Postup vyšetření se zvláštním zřetelem na řetězové reakce ...181 // Otázky diferenciální diagnózy ...184 // V] Indikace terapie ...187 // Manipulace ...187 // Trakce ...191 // Reflexní terapie ...192 // Léčebná tělesná výchova ...195 // Léčení poruch statiky ...196 // Imobilizace a podpěry ...197 // Farmakoterapie ...198 // Chirurgická léčba ...198 // Životospráva ...198 // Závěry ...199 // VI) Terapie ...200 // A (Manipulační léčba ...200 // Všeobecné zásady techniky ...200 // Periferní klouby ...205 // a) Horní končetina ...205 // b) Dolní končetina ...215 // c) Temporomandibulární kloub ...224 //
Páteř ...225 // a) Obecné zásady ...225 // b) Bederní páteř ...226 // c) Pánev ...233 // d) Hrudní páteř ...236 // e) Žebra ...245 // f) Krční páteř ...250 // B) Léčebná rehabilitace ...258 // Automobilizační cvičení ...258 // a) Automobilizace křížokyčelního kloubu ...259 // b) Automobilizace bederní páteře ...260 // c) Automobilizace hrudní páteře a žeber ...262 // d) Automobilizace cervikotorakálního přechodu a prvního žebra ...265 // e) Automobilizace krční páteře ...267 // f) Automobilizace některých končetinových kloubů ...269 // Léčebný tělocvik — obecné zásady ...270 // Postizometrická relaxace svalová (PIR) ...270 // a) Obecné zásady ...270 // b) Svaly v oblasti hlavy a krku ...272 // c) Svaly horní končetiny ...277 // d) Svalstvo trupu ...283 // e) Svaly pánve ...290 // f) Svaly dolní končetiny ...294 // Posilování oslabených svalů ...299 // Cvičení některých nejdůležitějších motorických stereotypů ...304 // a) Stoj na obou nohách ...304 // b) Stoj na jedné noze a chůze ...305 // c) Sed ...308 // d) Předklon ...310 // e) Zvedání paží ...310 // f) Správné nošení břemen ...315 // g) Dýchání ...315 // Opěry ...316 // Některé pokyny týkající se reflexní terapie ...318 // VII] Klinika funkčních poruch pohybové soustavy ...319 // A] Bolesti v zádech ...319 // Bolest v kříži ...319 // a) Bolest v kříži následkem přetížení svalů a vazů ...320 // b) Bolestivá kostrč ...321 // c) Bolestivý kyčelní kloub ...322 // d) Blokáda meziobratlových kloubů v oblasti bederní páteře // a křížokyčelního kloubu ...323 // e) Bolesti v kříži způsobené lézí destičky ...325 // f) Sakroiliakální posun ...326 // g) Kombinované poruchy ...326 // Bolesti v hrudní páteři ...327 // Bolesti v krční páteři ...328 //
B] Pseudoradikulární a jiné bolesti způsobené funkčními poruchami hybnosti ...330 // Bolesti dolních končetin ...330 // Bolesti horních končetin ...331 // a) Bolest v rameni ...331 // b) Bolest v oblasti lokte ...334 // c) Bolest v zápěstí ...334 // d) Tunelové syndromy ...335 // e) Kombinované poruchy ...336 // Cervikokraniální syndrom ...336 // a) Bolesti hlavy cervikálního původu ...337 // b) Poruchy rovnováhy ...340 // c) “Kvadrantový syndrom’’ ...343 // С] Onemocnění patomorfologická s významnou funkční // složkou ...345 // Bazilární imprese a úzký páteřní kanál cervikální ...345 // Kořenové syndromy ...346 // a) Kořenové syndromy na dolních končetinách ...346 // b) Kořenové syndromy na horních končetinách ...350 // Vertebroviscerální vztahy ...352 // a) Obecné zásady ...352 // b) Tonzilitis ...353 // c) Plíce a pohrudnice ...353 // d) Srdce ...354 // e) Žaludek a dvanáctník ...355 // f) Játra a žlučník ...356 // g) Ledviny ...356 // h) Význam m. psoas a přímých břišních svalů ...357 // i) Gynekologické afekce a bolesti v kříži ...357 // Stavy po traumatu ...358 // Vlil] Prevence funkčních poruch pohybové soustavy ...362 // Význam problematiky, výskyt ...362 // Zásady a zaměření prevence ...363 // Otázky životosprávy ...364 // Manipulace a jiné léčebné postupy za účelem prevence ...368 // IX] Posudková činnost a funkční poruchy pohybové soustavy ...370 // Otázka práceschopnosti ...370 // Posuzování stavů po úrazu ...371 // X] Postavení manipulační terapie a další perspektivy ...375 // Slovníček odborných výrazů ...378 // Literatura ...380 // Rejstřík ...413
(OCoLC)85666877
cnb000105296

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC