Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Československý spisovatel, 1993

ISBN 80-202-0398-2
000057892
Rekat.
OBSAH // DEN PÁTÝ... 7 // Příběh první... 11 // Mladík zvaný Kimon přijde náhle ? rozumu a uloupí na moři Ifigenii. Je na Rhodu uvržen do žaláře, odkud ho vysvobodí Lysimachos, a spolu s ním uloupí znovu Ifigenii a Kassandru během jejich svatby. Uprchnou s nimi na Krétu, a když tam z nich učiní své manželky, vrátí se domů, kam byli povoláni. // Příběh druhý... 23 // Gostanza miluje Martuccia Gomita, a když se doví, že je mrtev, vstoupí ze zoufalství do člunu, jejž vítr zažene do Susy. Zjistí, že Martuccio žije v Tunisu, odhalí mu, kdo je, načež ji Martuccio, jenž zaujímá vysoké postavení ? krále za to, že mu poskytl cenné rady, pojme za manželku a bo-hat vrátí se s ní na Lipari. // Příběh třetí... 31 // Pietro Boccamazza uprchne s Agnolellou a padne do rukou lupičů. Dívka uprchne lesem a dostane se na jeden zámek, Pietro je jat; podaří se mu však z rukou lupičů uniknout a dostat se po některých útrapách na zámek, kde je Agno-lella. Ožení se s ní a vrátí se pak do Říma. // Příběh čtvrtý... 39 // Messer Lizio da Valbona přistihne Ricciarda Manardiho se svou dcerou, kterou si pak Ricciardo vezme za manželku a žije s jejím otcem v dobré shodě. // i // 142 // // 45 // Příběh pátý... // Guidotto z Cremony zanechá před svou smrtí Giacominovi z Pavie svou schovanku, do níž se ve Faenze zamiluje Giannole di Severino a Minghino di Mingole. Znesváří se spolu, vyjde však najevo,
že schovanka je Giannolovou sestrou, a proto ji dostane za manželku Minghino. // Příběh šestý... 52 // Gianni z Procidy je přistižen s dívkou, kterou miluje a jež byla darována králi Fridrichovi. Je spolu s ní připoután ke sloupu a mají být upáleni; Ruggieri dell’Oria však Gianniho pozná, ten unikne trestu a vezme si dívku za manželku. // Příběh sedmý... 59 // Theodoros se zamiluje do Violanty, dcery svého pána messera Ameriga. Dívka s ním otěhotní a Theodoros je odsouzen na šibenici. Když ho však ? ní vedou a cestou ho mrskají, Theodora pozná jeho vlastní otec, osvobodí ho a Theodoros si pak vezme Violantu za manželku. // Příběh osmý // Nastagio degli Onesti miluje jednu paní z rodu Traversarli a mrhá přitom svým jměním, aniž by dosáhl, že by byl paní rovněž milován. Na prosbu svých příbuzných odebere se do Chiassi, kde vidí, jak jeden rytíř pořádá štvanici na dívku, kterou pak zabije a předhodí svým dvěma psům. Nastagio degli Onesti pak pozve své příbuzné a onu milovanou paní na oběd a ta, když rovněž vidí, jak psi rozsápávají onu dívku, dostane strach, aby se jí nestalo něco podobného, a vezme si Nastagia za muže. // 143 // Příběh devátý... 74 // Federigo degli Alberighi miluje a není milován. // Při svém rytířském dvoření přijde na mizinu a nezbude mu nic než jediný sokol, jejž předloží ? jídlu své paní, která ho přišla do jeho domu navštívit. Když
se to paní doví, změní své smýšlení, vezme si Federigo za manžela a ten tímto sňatkem zbohatne. // Příběh desátý... 81 // Pietro di Vinciolo odejde kamsi na večeři a jeho paní si pozve mládence. Když se Pietro vrátí, skryje paní milého pod kukaní a Pietro jí vypravuje, že byl v domě Ercolana, s nímž večeřel, nalezen mladík, jejž tam vpustila Ercolanova manželka. Pietrova paní manželku Ercolanovu haní, ale tu naneštěstí šlápne osel tomu, jenž je schován pod kukaní, na prsty. Ozve se výkřik, Pietro běží ke kukani a spatří mladíka. Tak sezná šalbu své manželky, ale žije s ní dále ve shodě, protože sám je zkažený. // DEN ŠESTÝ... 95 // Příběh první...100 // Šlechtic slíbí paní Orettě, že ji sveze na koni a bude jí přitom vyprávět příběh; protože však vypráví neobratně, poprosí jej dáma, aby ji z koně sesadil. // Příběh druhý...102 // Pekař Cisti jedním slůvkem dosáhne toho, že messer Spina napraví, co zanedbal při svém přání. // Příběh třetí...106 // Monna Nonna de’Pulci umlčí pohotovou odpo- // vědí málo slušný vtip florentského biskupa. // 144 // 108 // Příběh čtvrtý... // Chichibio, kuchař Currada Gianfiglianziho, pohotovou odpovědi obrátí v úsměv Curradúv hněv a ujde tak pohromě, jež mu od Currada hrozí. // Příběh pátý...111 // Pan Forese da Rabatta a mistr Giotto, malíř, vracejí se z Mugella a vzájemně se posmívají svému nepěknému
zjevu. // Příběh šestý...114 // Michele Scalza dokáže několika mladíkům, že Baronciové jsou nejurozenějšími lidmi na světě i v přímoří, a vydělá si tak na večeři. // Příběh sedmý...117 // Manžel přistihne svou choť Filippu s milencem; volá ji před soud, ona se však pohotovou a rozmarnou odpovědí osvobodí a způsobí změnu zákona. // Příběh osmý...120 // Fresco nabádá svou neteř, aby se nezhlížela v zrcadle, vidí-li nerada -jak říká - protivné lidi. // Příběh devátý...122 // Guido Cavalcanti zaobaleně potupí několik florentských rytířů, kteří ho zaskočili. // Příběh desátý...125 // Mnich Cipolla slíbí vesničanům, že jim ukáže péro z křídla archanděla Gabriela; když však najde místo péra uhlí, namluví jim, že je to uhlí, na němž by {pečen svaty Vavřinec. // Poznámky... 140 // xZ’ // 145 // 3KŘESNI KNIHOVNA V PÍSKC

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC