Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2004
410 s. : il., faksim. ; 21 cm

ISBN 80-7294-129-1 (brož.)
Teoretická knihovna ; 11
Obsahuje bibliografii na s. 293-308 a rejstřík
Anglické resumé
Cenzura - Česko - r. 1938-1951 - studie
Literatura populární česká - r. 1938-1951 - studie
Politika kulturní - Česko - r. 1938-1951 - studie
000057909
OBSAH // Úvodem...9 // Část I // OBRYS KONFLIKTU // Populární literatura v moderní české literární kultuře ...17 // Populární literatura jako moderní ne-literatura...20 // Jazyk odmítání, jeho kulturní, filozofické // a ideologické kontexty...32 // Cenzura jako instituce prosazující hranici literatury // a ne-literatury...39 // Literatura populární, „lidová“ a „pro lid“ v prostoru // moderní literární kultury...46 // Historický průběh diskursu: kulminační body...55 // Část II // SOUD NAD BRAKEM // Operace vyloučení jako zbraň národní obrany...63 // O národní dobrodružný román do kapsy...67 // Kniha a sešit, dobrý a špatný oběd pro národní tělo...72 Počátky protibrakové kampaně, první snahy // o cenzuru...75 // Znesvěcení a smrt — další podněty kampaně...83 // Kritické pole: argumenty, protagonisté, dimenze...89 // Z druhé strany: obrany a sebeobrany populární // četby...102 // Sbor pro potírání literárního braku...112 // Plamen vzpoury a paradox kritické neviditelnosti... 125 // Sešitový western mezi historií a alegorií...129 // Dva projevy Tajemného mstitele: od epiky // k rétorice...135 // Rozpojení „nízké“ literatury a jejího kritického // obrazu...139 // Část III // POTLAČOVÁNÍ OKRAJE, PROSAZOVÁNÍ STŘEDU // Operace vyloučení jako součást programu ideální // literatury 1945-1948...143 // Literatura pod vedením básníků a kritiků...146 // Kniha ve službě
národnímu celku: oblast // nepřípustného...151 // Báseň, česká, klasická — uspořádání ideální // literatury...160 // Výkon pokvětnové cenzury ve světle pramenných // stop...171 // BRAK, KÝČ, ŠKVÁR — STOUPA // Operace vyloučení v praxi poúnorové cenzury...186 // Obecný charakter literární cenzury prvního // období komunistického režimu...192 // Vysunutí operace vyloučení před preventivní // cenzuru...196 // Likvidační akce: operace vyloučení jako položka // následné cenzury...207 // Trojí literární předmět pojmu brak v praxi // poúnorové cenzury...219 // Část IV // ÚROMOR // Operace nahrazení: vyloučení naruby...229 // Románový sešit mezi Výchovou a Vyzvědačkou 231 // „Zabte Morzakor, než se znovu rozleze!“...234 // Posun v otázce: jen vyloučit, anebo i nahradit? 238 // Seifertovská etapa: detektivka — slovanství — // ideje...246 // Znovu od začátku: noví lidé a dobří Němci...251 // S novými klasiky k socialistické „literatuře pro lid“ ..258 Príklon románového sešitu ke státní // kinematografii...262 // Ideologická osnova bradáčovské etapy...264 // Detektivka nového typu a kontinuální // diskontinuita...271 // Zrození budovatelského románu ze stránek // populární edice...276 // Spisovatel, který vyloučil a nahradil sám sebe...280 // Slohové síto budovatelské literární kultury...287 // Bibliografická a ediční poznámka...293 // O pramenech...295 // Seznam
pramenů a literatury...297 // Příloha I Zákon č. 126/1933 Sb...309 // Příloha II Vládní nařízení č. 229/1934 Sb...312 // Příloha III Případy Sboru pro posuzování tiskopisů // ohrožujících mládež...321 // Případ 1 Bruce Hall: Na Jih od Ria...321 // Případ 2 Olga Rakušanová: Pro dětský polibek...327 // Případ 3 Jarda Kavalír: Tvář z podsvětí. Byl jsem // kasařem...330 // Případ 4 Viktor Hánek: Jasmíny pod balkonem...336 // Případ 5 Bill Lesley: Černý Mustang, // Petr Mráz: Požár v Metropolu...342 // Příloha KѴ Výnos o prozatímní regulaci knižního // trhu (1945)...354 // Příloha V Osnova vládního nařízení (květen 1945)...356 Příloha VI Osnova tiskového dekretu // (červenec 1945)...358 // Příloha VII Osnova tiskového dekretu (srpen 1945)...361 Příloha VIII Zpráva o kontrole a plánování // vydavatelské činnosti (léto 1949)...367 // Příloha IX [Projev do obecního rozhlasu ve // Slavětíně (počátek padesátých let)]...374 // Příloha X Akce boje proti brakové literatuře // (1956-1958)...375 // Obrazová příloha...379 // Summary...391 // Jmenný rejstřík...399

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC