Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Fortuna, 2000
158 s. : il.

ISBN 80-7071-161-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické citace, seznam autorů, předmluvu, slovníček pojmů
Lékařství preventivní - příručky
Rizika zdravotní - hodnocení - příručky
000057968
OBSAH // 1 ÚVOD (K. Bláha, M. Cikrt, K. Provazník)...9 // 2 ZÁKLADY SYSTÉMU ANALÝZY ZDRAVOTNÍCH RIZIK...13 // 2.1 Hodnocení rizika (K. Bláha, M. Čemá, M. Cikrt, Z. Šmerhovský, M. Tichý, M. Vít)...14 // 2.1.1 Identifikace nebezpečnosti...16 // 2.1.2 Charakterizace nebezpečnosti (vztah dávka - odpověď)...25 // 2.1.3 Hodnocení expozice...28 // 2.1.4 Charakterizace rizika...37 // 2.2 Řízení (management) rizika (J. Ruprich)...39 // 2.2.1 Základy řízení zdravotního rizika (RISK Management)...39 // 2.2.2 Principy řízení rizika při ochraně veřejného zdraví...40 // 2.2.3 Aplikace principů řízení zdravotního rizika v praxi...40 // 2.3 Komunikace o riziku (J. Ruprich)...41 // 2.3.1 Co rozumíme pod pojmem komunikace o riziku...41 // 2.4 Epidemiologie v hodnocení zdravotních rizik (Z. Šmerhovský)...43 // 2.4.1 Epidemiologie a identifikace nebezpečnosti...44 // 2.4.2 Interní validita epidemiologické studie...45 // 2.4.3 Přesnost studie a vliv náhodných chyb...47 // 2.4.4 Hillova kritéria kauzality...47 // 2.4.5 Meta-analýza epidemiologických studií...49 // 2.4.6 Typy epidemiologických studií...51 // 2.4.7 Hodnocení potenciálního dopadu - charakterizace rizika...54 // 3 VYUŽITÍ SYSTÉMU ANALÝZY ZDRAVOTNÍCH RIZIK V PRAXI...57 // 3.1 Analýza zdravotních rizik v životním prostředí (M. Čemá, H. Kazmarová, F. Kožíšek, M. Zimová)...58 // 3.1.1 Identifikace nebezpečnosti...58 // 3.1.2 Odhad expozice faktorům prostředí...59
// 3.1.3 Zvýšeně vnímavé populační skupiny...60 // 3.1.4 Obecný postup při hodnocení zdravotních rizik z prostředí...61 // 3.1.5 Specifické přístupy ? analýze environmentálních rizik u jednotlivých médií z prostředí...61 // 3.2 Analýza zdravotních rizik v pracovním prostředí (H. Baumruk, M. Cikrt, O. Matoušek)...69 // 3.2.1 Význam a cíl analýzy rizik při práci...70 // 3.2.2 Posuzování a řízení rizika...70 // 3.2.3 Preventivní opatření pro snížení nebo odstranění rizika...76 // 3.3 Analýza zdravotních rizik v potravinách a ve výživě (J. Ruprich)...79 // 3.3.1 Základy analýzy zdravotního rizika...79 // 3.3.2 Řízení rizika v hygieně potravin a ve výživě...94 // 3.3.3 Kompendium národního systému zabezpečení nezávadnosti potravin v ČR...97 // 3.3.4 Postup schvalování potravin nového typu pro uvedení do oběhu v ČR založený na hodnocem zdravotních rizik.102 // 4 PŘÍKLADOVÉ STUDIE ODHADU ZDRAVOTNÍCH RIZIK V PROCESU EID...129 // 4.1 Ostrava (J.Volf)...130 // 4.2 Karviná (J. Kubína)...141 // 4.3 Příbram (Z. Šmerhovský)...149 // 5 SLOVNÍK POJMŮ...155 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC