Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Fortuna, 2001
63 s. : il. ; 30 cm

ISBN 80-7071-194-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod
Bibliografie: s. 63
Lékařství preventivní - příručky
Zdraví - stav zdravotní - hodnocení - příručky
000057969
1 ÚVOD...11 // 1.1 Vztah klinické epidemiologie k „medicíně založené na důkazu“...11 // 1.2 Základní epidemiologické principy...11 // 1.2.1 Základní pojmy...11 // 1.2.2 Náhodná chyba (chance) ...11 // 1.2.3 Systematická chyba (bias)...12 // 1.2.4 Zavádějící faktor (confounding)...12 // 1.2.5 Vztah mezi náhodnou a systematickou chybou...12 // 1.2.6 Validita...13 // 1.3 Popis a srovnávání...13 // 1.4 Rozhodovací proces...13 // 2 ABNORMALITA...15 // 2.1 Normální nebo abnormální?...15 // 2.2 Klinické měření...15 // 2.3 Validita měření...15 // 2.4 Variabilita...15 // 2.4.1 Variabilita při měření...16 // 2.4.2 Biologická variabilita...16 // 2.4.3 Výběrová variabilita...16 // 2.4.4 Důsledky variability...16 // 2.5 Rozložení...16 // 2.5.1 Normální rozložení (Gaussovo)...17 // 2.6 Kritéria pro abnormalitu...18 // 2.6.1 Abnormální jako neobvyklé...18 // 2.6.2 Abnormální jako provázené nemocí...19 // 2.6.3 Abnormální jako indikované k léčení...19 // 2.7 Regrese k průměru...19 // 3 DIAGNÓZA...20 // 3.1 Diagnostické testy...20 // 3.1.1 Přesnost diagnostických testů...20 // 3.1.2 „Zlatý standard “...20 // 3.2 Senzitivita a specificita...21 // 3.2.1 Kompromis mezi senzitivitou a specificitou...21 // 3.2.2 Chyby při stanovení senzitivity a specificity...21 // 3.3 Prediktivní hodnoty...22 // 3.3.1 Faktory ovlivňující prediktivní hodnoty...22 // 3.3.2 Význam pro hodnocení lékařské litertury...23
// 3.4 Likelihood ratios...23 // 3.4.1 Definice LR...23 // 3.4.2 Aplikace LR...23 // 3.5 Použití více testů v diagnostice...24 // 3.5.1 Paralelní testy...24 // 3.5.2 Sériové testy...24 // 4 FREKVENCE...25 // 4.1 Ukazatele frekvence...25 // 4.2 Měření prevalence a incidence...25 // 4.2.1 Prevalenční studie...25 // 4.2.2 Incidenční studie...25 // 4.3 Interpretace ukazatelů frekvence...26 // 4.3.1 Definice „případů“...26 // 4.3.2 Definice „populace“...26 // 4.4 Vliv vzorku populace...27 // 4.5 Vztah mezi incidencí a prevalencí...27 // 4.6 Ukazatele odvozené z incidence a prevalence ...27 // 4.7 Využití incidence a prevalence...27 // RIZIKO // Rizikové faktory // Informace o riziku // Období latence mezi expozicí a nemocí // Častá expozice rizikovému faktoru // Nízká incidence nemoci // Malé riziko expozice // Nemoc je běžná // Multifaktoriální příčiny a mnohočetné následky .. // Použití rizika // Předpověď výskytu nemoci // Příčinnost nemoci // Diagnostika nemoci // Prevence nemoci // Studie určující riziko // Observační studie // Kohortové studie // Srovnávání zjištěného rizika // Atributivní riziko // Relatívni riziko // Interpretace odhadu rizika pro jednotlivce // Populační riziko // PROGNÓZA // Rozdíl mezi rizikem a prognózou // Přirozený vývoj nemoci a klinický průběh nemoci // Ukazatele prognózy // Analýza přežití // Bias v kohortových studiích // Assembly bias // Migrační bias // Informační bias // Omezení selekčního bias //
INTERVENCE // Hypotézy // Testování hypotéz // Studie účinnosti léčby // Randomizovaný klinický pokus // Výběr pacientů // Intervence // Rozdělení do skupin podle intervence // Rozdíly vzniklé po randomizaci // Zaslepení pokusu // Vyhodnocení výsledků // Aplikace výsledků klinického pokusu na pacienta Alternativy randomizovaného klinického pokusu // Fáze klinického pokusu // Etické otázky klinického pokusu // PREVENCE // Úrovně prevence // Primární prevence // Sekundární prevence // Terciární prevence // Kritéria pro preventivní prohlídky // Význam nemoci // Kvalita screeningového testu // Účinnost intervenčních opatření // Systematické chyby (bias) u screeningu // Přínos nebo poškození pacienta? // NÁHODNÁ CHYBA // Náhodná chyba v klinickém pokusu // Testování hypotézy // Testování falešné pozitivity // Testování falešné negativity // Odhad efektu a interval spolehlivostí // STUDIUM PŘÍPADŮ // Kazuistíky // Využití kazuistik // Série případů // Studie případů a kontrol // Konstrukce studie // Studie případů a kontrol ve srovnání s kohortovou // Odds ratio // Výhody a nevýhody studií případů a kontrol // Měření expozice // KAUZALITA // Koncepce kauzality // Jednotlivé a mnohočetné příčiny // Příčinnost ve vztahu k následku (nemoci) // Současné působení více příčin // Stanovení kauzality // Asociace a kauzalita // Druh studie použité k průkazu kauzality // Základní kritéria pro posuzování kauzality // ROZHODOVACÍ PROCESY // Identifikace potřebné literatury // Zhodnocení předkládaných výsledků // Sumarizační metody // Podpora pro rozhodování klinika // LITERATURA
(OCoLC)53266155
cnb001177271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC