Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 1995
225 s. : il.

ISBN 80-85839-06-7 (brož.)
Učebnice pro každého
Obsahuje rejstříky.
Bibliografie: s. 212-213.
Management - techniky - učebnice
000058056
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 10 // VYMEZENI POJMU MANAŽERSKÉ TECHNIKY... 12 // ABECEDNÍ REJSTŘÍK MANAŽERSKÝCH TECHNIK... 14 // část Is PLÁNOVÁNÍ // 1. TECHNIKY PROGNÓZOVÁNÍ... 19 // Předvídám’ vývoje (forecasting)... 19 // Statistické techniky...;...20 // Analýzy trendů a cyklů ...20 // Korelační analýza... ;... 23 // Matematické modely...23 // Subjektivní techniky ...24 // Subjektivní odhad pravděpodobnosti...24 // Delfská technika... 24 // Hodnocení prodejci...,...26 // Techniky technologického předvídání...27 // Morfologický výzkum...27 // Extrapolace technologických trendů...27 // „Psaní scénářů1’... 27 // Kroky vytváření efektivních předpokladů ... 27 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ... 28 // SHRNUTÍ... 28 // 2. TECHNIKY STRATEGICKÉ ANALÝZY... 29 // Strategická analýza... 29 // Analýza struktury prostředí... 29 // Analýza segmentace trhu... 29 // Analýza struktury konkurence ... 30 // Analýza PEST ... 33 // Analýza zdrojů...33 // Analýza SWOT... 35 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ ...,...40 // SHRNUTÍ... 40 // 3. TECHNIKY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ...43 // Strategické plánování...  ...43 // Komponenty strategického plánování...44 // Definování vize organizace... 45 // Stanovení organizačních cílů ... 47 // Formulování strategického plánu... 48 // Implementace strategického plánu...49 // Hodnocení strategického plánu ... 49 // Výběr strategií...50 // Obecné strategické alternativy
... 50 // Stabilizace... 51 // Expanze ...51 // Omezení... ;...51 // Kombinace ... ...52 // Strategické alternativy ... 52 // Koncentrace... 52 // Rozvoj trhu ... 53 // Rozvoj výrobku...53 // Inovace ...:...54 // Horizontální integrace... 54 // Vertikální integrace... 54 // Joint venture ... 55 // Soustředná diverzifikace ... 57 // Složená diverzifikace... 57 // Redukce...58 // Rozdělení... 58 // Likvidace... 58 // Strategické plánovací modely... 60 // Adaptační model...:... 60 // Konkurenční model ... 62 // Portfoliový model... 64 // Modifikovaný portfoliový model ... 65 // Expanzní model... 67 // Model přežití... 68 // Aplikace modelů ... 69 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ...i...70 // SHRNUTÍ... •... 70 // OTÁZKY К ČÁSTI I, i ... 72 // PŘÍPADOVÉ STUDIE К ČÁSTI I... 73 // Případová studie č. 1: „Strojírny“...73 // Případová studie č. 2: „Souboj firem Mars a Hershey“ ...76 // část П: VEDENÍ // 4. ŘÍZENÍ PODLE CÍLŮ (MBO)...81 // Princip řízení podle cílů...81 // Proces řízení podle cílů...81 // Zavádění řízení podle cílů...85 // Seznámení s MBO...:...85 // Stanovování cílů...85 // Hodnocení výkonu ... 86 // Organizace podpory...86 // Monitorování...86 // Přednosti řízení podle cílů...86 // Nedostatky řízení podle cílů...88 // Různé aplikace řízení podle cílů...88 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ...93 // SHRNUTÍ... 93 // 5. TECHNIKY DELEGOVÄNÍ...95 // Proč delegovat...95
// Výhody delegování... 95 // Bariéry delegování...97 // Postup delegování... 102 // Analýza práce... 102 // Plánování delegování... 103 // Výběr vhodného pracovníka ... 103 // Jak delegovat...;...104 // Podpora delegování...•...106 // Problémy delegování...106 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ...108 // SHRNUTÍ... 108 // 6. EFEKTIVNÍ PORADA... 109 // Porada jako nástroj úspěchu...109 // Význam efektivní porady... 109 // Typy porad...110 // Zásady efektivní porady... 110 // Cíl porady... 110 // Příprava porady... 112 // Program porady... 112 // Předsedající...113 // Účastníci porady...: 113 // Vedení porady ... 113 // Zvláštní typy porad...117 // Brainstorming ...:... 117 // Think Tank (zásobárna nápadů)... 120 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ... !... 122 // SHRNUTÍ... ;...:...122 // OTÁZKY К ČÁSTI II...:... 123 // PŘÍPADOVÉ STUDIE К ČÁSTI II ... 124’ // Případová studie č. 3: // „Porada ředitele divize k zavedení MBO" ... 124 // Případová studie č. 4: „Pravidelná porada“...126 // část Ш: ORGANIZOVÁNÍ // 7. KRIZOVÝ MANAGEMENT... 133 // Definice krize...:...! 133 // Základní prvky krizového managementu...133 // Analýza stupně ohrožení... 134 // Stanovení krizové strategie... 139 // Realizace krizové strategie ... 140 // Odstranění ohnisek krize... 140 // Omezení celkového ohrožení...140 // Zvládnutí krizové situace ... 141 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ ... 143 // SHRNUTÍ ...
143 // 8. ORGANIZAČNÍ ZMĚNA... 145 // Organizační zmčny...145 // Proces změny...147 // Kroky procesu změny... 147 // Kroky úspěšné změny... 148 // Bariéry změn... 149 // Příčiny odporu ke změně ... !... 149 // Strategie změny... 151 // Cíle organizačních změn...153 // Změny v technologii... 153 // Administrativní změny...v... 154 // Změny v lidech... 155 // Reengineering... 158 // Přetváření organizačních postupů...159 // Přetváření práce a organizace...*... 161 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ...164 // SHRNUTÍ...165 // 9. TECHNIKY TIME MANAGEMENTU... 1б7 // Řízení času...167 // Využívání času...1б7 // Klasické znaky špatného řízení času...169 // Pracovní typy...170 // Problematické oblasti pracovních typů...171 // Rady pro typ chování A...172 // Rady pro typ chování В...172 // Čím jsme ovlivňováni...173 // Jak se zbavit špatných zvyků...175 // Odkládání...175 // Stanovování cílů... 177 // Paretovo pravidlo...179 // Plánování cílů...180 // Stanovování priorit... 180 // ABC analýza... 180 // Jak dokončit každý záměr...182 // Naše interní hodiny...184 // Jak řídit konzumenty času... 187 // Jak zvládnout krizovou situaci...190 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POJMŮ...191 // SHRNUTÍ...191 // OTÁZKY К ČÁSTI III ...193 // PŘÍPADOVÉ STUDIE К ČÁSTI III...194 // Případová studie č. 5: Jak tady něco změnit?“...194 // Případová studie č. 6: „Neschopný šéf’...197
DDPOVĚDI NA OTÁZKY...’...200 // LEŠENÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ...203 // SEZNAM LITERATURY ...212 // SEZNAM OBRÁZKŮ...214 // SEZNAM TABULEK...215 // MENNÝ REJSTŘÍK...216 // ’ŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK...218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC