Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
2., přeprac. a dopl. vyd.
Brno : Cerm, 2004
300 s.

ISBN 80-7204-330-7 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Komunikace interpersonální - příručky
000058140
OBSAH // Předmluva K // PROLOG 6 // 1. PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ČLOVĚKA 7 // 2. KULTIVACE OSOBNOSTI 10 // 3. PŘÍČINY LIDSKÉHO JEDNÁNÍ. 29 // 3.1. Zdroje aktivity člověka 29 // 3.2. Motivace 31 // 4. PROCES VZÁJEMNÉHO DOROZUMÍVÁNÍ 35 // 4.1. Charakteristika mezilidské komunikace 35 // 4.2. Dialog 37 // 4.3. Techniky komunikace 39 // 4.4. Empatie 43 // 4.5. Naslouchání 45 // 4.6. Neverbální projevy v komunikaci 49 // 4.7. Problémy vnímání lidí 52 // 4.8. Chování lidí v davu 54 // 5. ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ 56 // 6. TRANSAKČNÍ ANALÝZA 60 // 6.1. Dimenze osobnosti z hlediska pojetí života 60 // 6.2. Naplnění (strukturace) času 67 // 7. OBRANA PROTI SLOVNÍ MANIPULACI 70 // 7.1. Proces ovlivňování lidí 70 // 7.2. Manipulátoři 75 // 7.3. Strategie a taktika slovní sebeobrany 83 // 7.4. Sebeanalýza 89 // 7.5. Některé další postupy slovní sebeobrany 92 // 8. KREATIVNÍ MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ 105 // 4 // • PŘEHLEDY 116 // I. Teorie osobnosti 116 // K. Struktura osobnosti 124 // III. Chyby vnímání 127 // IV. Formy neverbálni komunikace 127 // V. Motivační faktory 128 // VI. Dimenze profesionála 128 // VII. Formy sdělování informací 136 // ѴKK. Projevy nízkého sebehodnocení 137 // • PRAVIDLA 138 // I. Zásady (D.Camegie) 138 // II. Desatera ( J.Cimický) 139 // III. Ctnosti zen-buddhismu 140 // IV. Životní návyky (O.Mandino) 141 // V. Životní zásady (J.Pokorný) 144 // VI. Konfrontace s násilníkem 145
ѴK. Pravidla úspěšného jednání 145 // VIII. Základní zákonitosti vesmíru 146 // IX. Desatero (P.Novotný) 146 // X. Zásady tvůrčí činnosti 146 // XI. Zákony úspěchu 147 // XII. Zásady správného života 147 // • DODATKY 149 // I. Kokoti mezi námi 150 // II. Demagogika 180 // III. Eristika 191 // IV. Přetvařování 195 // V. Efektivní mluvení 203 // VI. Sekty 216 // VII. Kreativita 225 // VIII. Pedagogika 254 // EPILOG 298 // Rejstřík 299 // Pomůcka při vyhledávání 300 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC