Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001
109 s.

ISBN 80-7192-498-9 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 15
České katolické biblické dílo ; [vol.] 21
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje úvod, dodatky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 107-108
List Jakubův (Bible) - výklady a exegeze
000058149
OBSAH // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Jakubův list jako „dopis"...9 // 2. Zvláštní literární ráz Jakubova listu ...9 // 3. „Výstavba" dopisu ...10 // 4. Adresáti...11 // 5. Autor Jakubova listu...12 // 6. Kdy a kde byl Jakubův list napsán?...13 // 7. K pojetí komentáře...14 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // Nadpis a pozdrav (1,1)...17 // I. Protivenství a zkoušky vnější i vnitřní (1,2-18)...18 // 1. Krize z protivenství (1,2-12)...18 // Dokonalost skrze osvědčenou víru (1,2-4)...18 // Dokonalost v moudrosti vyprošené od Boha (1,5-8)...23 // Chudý a bohatý (1,9-11)...27 // Zaslíbení víry (1,12)...33 // 2. Pokušení „vnitřní“ (1,13-18) ...34 // Bůh jako příčina zla? (1,13-15)...34 // Boží dar je dobrý (1,16-18)...36 // II. Slyšení a uskutečňování slova (1,19-27)...38 // 1. Naslouchání slovu a uskutečňování zákona (1,19-25) ...38 // Přechod: Naslouchání, mluvení, hněv (1,19n)...38 // Přijetí slova - uskutečňování zákona „svobody" (1,19-25) ... 39 // 2. Zbožnost - chápána sociálně (1,26n)...44 // III. Víra v Ježíše Krista a zákon (2,1-13) ...45 // 1. Víra v „Pána slávy" a praxe adresátů (2,1-7)...45 // Víra a myšlenky o vážnosti (2,1-4) ...45 // Jak si Bůh vybírá a zaslíbení jeho království (2,5-7)...46 // 2, Víra a přikázání lásky (2,8-13) ...51 // Naplňovat celý zákon z víry (2,8-12)...51 // Soud a milosrdenství (2,13)...53 // KѴ. Ospravedlnění dokonalou vírou (2,14-26)...56
// 1. Uspořádání víry a skutků (2,14-20)...56 // Bez skutků není víra nic platná (2,14-17) ...56 // Námitka jiného „protivníka": Víra zaměřená na skutek // není žádná víra (2,18) ...57 // 5 // Pokračování „důkazu“: Víra bez skutků je víra // démonů (2,19n) ...57 // 2. Vzájemnost víry a skutku (2,21-26) ...58 // Abraham jako příklad víry (2,21-24)...58 // Příklad Rachab (2,25)...62 // „Shrnutí“ argumentace (2,26)...63 // V. Nebezpečná moc jazyka (3,1-12) ...64 // 1. Krize učitelského stavu (3,1-2) ...64 // „Učitel“ a soud (3,1) ...64 // Chybování a dokonalost (3,2)...66 // 2. Tři řady příkladů pro ilustraci (3,3-8)...67 // Protiklad „malý - velký“ (3,3-5a)...67 // svět zla“ (3,5b-6)...68 // Zlo. které si nedá pokoj (3,7n) ...69 // 3. Nepoužívat jazyk tak, že si to navzájem odporuje (3,9-12)...70 // VI. Podstata moudrosti (3,13-18) ...72 // 1. Nárok na moudrost a praxe „moudrých“ (3,13n)...72 // 2. „Moudrost přízemní“ a „moudrost shůry“ (3,15-17)...74 // „Moudrost“ „protivníka“ (3.15n)...74 // „Moudrost shůry“ (3,17)...75 // 3. Zaslíbení pro moudrosti odpovídající praxi (3,18)...77 // VII. Neblahá realita obce (4,1-12)...78 // 1. Boje a sváry - odpor proti Bohu (4,1-10)...78 // Smrtelné sobectví (4,1-3)...78 // Přátelství se světem - nepřátelství proti Bohu (4,4-6)...80 // Hledat Boží blízkost! (4.7-10)...82 // 2. Soudcem je zákonodárce! (4,1 ln)...84
// VIII. Proti sebejistému plánování a nářek proti // bohatým (4,13-5,6) ...87 // 1. Plánování bez Boha nevede k ničemu (4,13-17)...87 // Nejistota zítřejšího dne (4,13n)...89 // Jakubovská podmínka (4,15)...90 // Závěrečná sentence (4,17) ...91 // 2. Běda bohatým! (5,1-6) ...91 // Prorocká obžaloba (5,1)...91 // Zničení „pokladů“ (5.2n)...92 // Bohatství získané ožebračováním (5,4)...93 // Hýření bohatých v soudný den (5,5n)...94 // IX. Životní postoj na základě víry v blízkost Pána (5,7-18) ...96 // 1. V trpělivosti očekávat Pána (5,7-11)...96 // Buďte trpěliví! (5,7n) ...96 // Žádná soupeřivá žádostivost! (5,9)...97 // Trpělivost Jobova a proroků (5,1 On)...98 // 2. Jednotlivé konkrétní výzvy (5,12-18)...99 // 6 // Nepřísahejte! (5,12)...99 // Modlitba v neštěstí a nemoci (5,13-15)...100 // Moc modlitby (5,16-18)...102 // 3. Závěr dopisu (5,19n) ...103 // TŘETÍ ČÁST: DODATKY // 1. Literatura...107 // 2. Otázky pro práci s Biblí...109 // SEZNAM EXKURZŮ // „Dokonalost“ v biblické a mimobiblické tradici...20 // Moudrost v židovské tradici...23 // Chudý a bohatý v Jakubově listu...27 // Zákon v Jakubově listu...41 // Jakubův list a Ježíšovo podání...48 // Ospravedlnění u Pavla a u Jakuba...60 // „Učitelé“...64 // Sociální rozvrstvení jakubovského okruhu adresátů...87) // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC