Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 3., doplněné a rozšířené
Praha : Management Press, 1999
291 s. : il.

objednat
ISBN 80-85943-94-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, předmluvy, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 275-284
Management - společnosti informační - pojednání
Společnost informační - management - pojednání
000058156
Obsah // 1. SLOVO KE ČTENÁŘI 7 // 1.1 Předmluva к prvnímu vydání 7 // 1.2 Předmluva к druhému vydání 10 // 1.3 Předmluva к třetímu vydání 10 // /1 // fa/. VÝZNAM A ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU // A PODNIKÁNÍ 13 // 2.1 Význam managementu v současné české ekonomice 13 // 2.2 Vymezení pojmů management a manažer 15 // 2.3 Management změn 19 // 2.4 Podnikání, vnější a vnitřní podnikatelská činnost 25 // 2.5 Základní manažerské přístupy к podnikatelské činnosti 28 // 2.6 Vliv rozvoje informatiky na současný management 32 // 3, VÝCHODISKA A OBECNÉ PRINCIFY // MANAŽERSKÉ PRÁCE 41 // 3.1 Vznik, vývoj a „školy“ západního managementu: odkaz pro dnešek 41 // 3.2 Manažerské funkce 47 // 3.3 „Kritické faktory úspěchu“ 55 // 3.4 Manažerská sociální zodpovědnost, etika a kultura 59 // 3.5 Kritéria pro využití zahraničních manažerských poznatků 67 // £ PLÁNOVÁNÍ 72 // 4.1 Poslání plánování, klasifikace a kritéria plnění plánů 72 // 4.2 Podnikatelská strategie 76 // 4.3 Soustavy návazných plánů a postupy jejich realizace 85 // 4.4 „Řízení podle cílů“ (MBO) 87 // 4.5 Integrační procesy v plánování 89 // 4.6 Plánování a realizace inovací 93 // 5j ORGANIZOVÁNÍ 104 // 5.1 Základni pojmy a logika procesu organizování 104 // 5.2 Posláni organizačních struktur 105 // 5.3 Klasifikační charakteristiky organizačních struktur 107 // 5.4 Faktory ovlivňující efektivní výběr
organizačních struktur 114 // 5.5 Postupy vytváření a adaptace organizačních struktur 117 // 5.6 Reengineeringové přístupy 120 // 5.7 Tendence rozvoje organizačních struktur 131 // 6. VÝBĚR, ROZMÍSTĚNÍ A HODNOCENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ 143 // 6.1 Klasifikace obsahové náplně a posláni 143 // 5 // 6.2 Plánování, zajištění, výběr a nasazení // 6.3 Hodnocení spolupracovníků a jeho důsledky // 6.4 Odměňování a podmínky práce // 7. VEDENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ // 7.1 Poslání a základní metody vedení spolupracovníků // 7.2 Motivace spolupracovníků // 7.3 Tvůrčí vedení („leadership“) // 8. KONTROLA // 8.1 Poslání, klasifikace a fáze kontrolních procesů // 8.2 Doporučení к provádění kontrolní činnosti // 8.3 Kontrola kvality // 8.4 Tendence rozvoje kontrolní činnosti // 9. PRVNÍ POLOVINA 80. LET: HLEDÁNÍ „DOKONALOSTI“ // 9.1 Doba, osobnosti a jejich dílo // 9.2 Shrnutí názorů a doporučení // 10. DRUHÁ POLOVINA 80. LET: „CHAOS“ JAKO PODNIKATELSKÁ VÝZVA // 10.1 Doba, osobnosti a jejich dílo // 10.2 Shrnutí názorů a doporučení // 11. 90. LÉTA: INFORMAČNÍ MANAGEMENT A REENGINEERING // 11.1 Doba, osobnosti a jejich dílo // 11.2 Shrnutí názorů a doporučení // 12. VÝHLEDY DALŠÍHO ROZVOJE MODERNÍHO MANAGEMENTU // 12.1 Doba, osobnosti a jejich dílo // 12.2 Shrnutí názorů a doporučení // 13. DOPORUČENÍ A NÁMĚTY PRO ČESKÉ PODNIKATELE A MANAŽERY // 14. ZÁVĚR // 15. LITERATURA
Jmenný rejstřík Věcný rejstřík // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC