Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24.7) Půjčeno:71x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
171 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-1504-9 (brož.)
Pedagogika
angličtina
Bibliografie na s. 157-171
000058215
OBSAH // O AUTOROVI...9 // PŘEDMLUVA...10 // ÚVOD...13 // SLOVO ÚVODEM ? ČESKÉMU VYDÁNÍ...15 // 1. TEMPERAMENT VE TŘÍDĚ...17 // Co je temperament?...18 // Temperament jako způsob chování ...19 // Co víme o temperamentu?...20 // Jak je kniha uspořádaná...22 // 2. CO JE TO TEMPERAMENT?...23 // Definice temperamentu ...23 // Newyorská longitudinální studie (NYLS) - Model temperamentu . . 24 // Jiné definice temperamentu ...26 // Uspořádání dimenzí temperamentu...28 // Temperamento vé typy...31 // Jak temperament ovlivňuje život ve třídě?...34 // 3. PROČ JE DŮLEŽITÉ POROZUMĚT TEMPERAMENTU? . . . . 37 // Jak přispívá temperament ? našemu prožívání...38 // Míra souladu...40 // Prostředí třídy, učební program a míra souladu...40 // Povaha interakcí mezi žáky, vrstevníky a učiteli...41 // Kulturní a etnický původ...42 // Temperamento vé rozdíly a míra souladu...44 // Temperamentové charakteristiky jako rizikové nebo ochranné vlivy ... 46 // Rizikové faktory...46 // Ochranné faktory...47 // Temperament a odolnost...50 // 6 / TEMPERAMENT VE TŘÍDĚ // 4. CO JE ZÁKLADEM TEMPERAMENTU? ...5 // Biologické základy temperamentu...5 // Jak rodiče popisují kojence...5 // Shodná výzkumná zjištění...5 // Je temperament dědičný?...5 // Význam zkušenosti...5 // Temperament a inteligence...5 // Obousměmost inteligence a temperamentu...5 // Temperament a osobnost... 5 // Shoda mezi temperamentem a osobností...5
Je temperament stabilní?...6 // Konzistence v různých situacích...6 // Časová konzistence...6 // 5. JE ÚSPĚŠNOST DĚTÍ VE ŠKOLE OVLIVNĚNA // TEMPERAMENTEM?...6 // Co víme o temperamentu a úspěšnosti?...6 // Temperamentové charakteristiky ovlivňující učení...6 // Úspěšnost a hodnocení učitelů...6 // Jak temperament ovlivňuje úspěšnost? ...7 // Přimé vlivy na učení...7 // Nepřímý vliv temperamentu na úspěšnost...7 // 6. OVLIVŇUJE TEMPERAMENT ROZHODOVÁNÍ UČITELŮ? . . 7 // Výzkum vnímání a očekávání učitelů...7 // Dopad temperamentu žáků na rozhodování učitelů...8 // Výzkum postojů učitelů...8 // Temperament a učenlivost...8 // Vztah mezi temperamentem a očekáváním ...8 // 7. SOUVISÍ TEMPERAMENT S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM? . 8 // Co víme o problémech chování?...9 // Pohled učitelů na problémové chování...9 // Vztah mezi temperamentem a problematickým chováním...9 // Temperament a problémové chování ve škole...9 // Jak temperament přispívá ? problémům chování a přizpůsobení? ... 9 // 8. TEMPERAMENT A HANDICAPOVANÉ DĚTI ...10 // Co víme o temperamentu a handicapovaných dětech?...10 // Temperament a děti s poruchami učení...10 // Temperament u dětí s mentální retardací...10 // Temperament a porucha pozornosti a aktivity...10 // / 7 // Jak ovlivňuje temperament chování a přizpůsobivost // handicapovaných dětí?...109 // 9. JAK HODNOTIT TEMPERAMENT? ...113 // Tři přistupy
? hodnocení temperamentu...114 // Rozhovor...114 // Pozorování v laboratoři a v prostředí třídy...115 // Hodnotící škály/dotazníky...119 // Neformální hodnocení ...122 // Faktory ovlivňující zjišťovaná data...122 // Hodnocení temperamentu učitelů...123 // 10. JAK MŮŽEME VYUŽÍT ZNALOST TEMPERAMENTU // VE ŠKOLE?...125 // Temperament, postoje učitelů a interakce mezi učitelem a dítětem ... 126 // Revidovaná teorie míry souladu ...126 // Míra souladu a charakteristiky tříd...127 // Míra souladu a charakteristiky učitelů: „znát sám sebe“...127 // Jak může uvědomění si temperamentu pomoci učitelům předjímat // problémy ve třídě?...129 // Jak můžeme temperament využít ? naplánování zásahu ve třídě? ... 130 // Programy pro rodiče týkající se temperamentu...130 // Přístupy ? temperamentové podmíněným intervencím ve školách . . . . 130 // Přerámování vnímání a posuzování...131 // Rozšíření základu hodnocení...132 // Plánování a aplikování intervencí...133 // Intervence u problémů vztahujících se ? temperamentu...134 // Intervence u aktivního a prudkého nebo u pomalu se // přizpůsobujícího dítěte...135 // Pomoci dětem řídit jejich vlastní chování...137 // Pomoci dětem, aby mohly poznat samy sebe...137 // PŘÍLOHA 1 - LONGITUDINÁLNÍ STUDIE // TEMPERAMENTU...141 // Newyorská longitudinální studie...141 // Dunedinská multi disciplinárni studie zdraví a vývoje...142
// Australský temperamentový projekt...143 // PŘÍLOHA 2 - ŠKÁLY A DOTAZNÍKY PRO HODNOCENÍ TEMPERAMENTU...145 // PŘÍLOHA 3 - PUBLIKACE A PROGRAMY VZTAHUJÍCÍ SE ? TEMPERAMENTU ...153 // 8 / TEMPERAMENT VE TŘÍDĚ // Publikace...153 // Porozumění temperamentu vašeho dítěte // (Understanding Your Child’s Temperament)...153 // Problémové dítě, druhé vydání (The Difficult Child, 2nd Edition) . . 153 // Výchova „živého“ dítěte (Raising Your Spirited Child)...154 // Programy...155 // Program o problematice temperamentu pro rodiče...155 // Vhledy (Insights)...155 // Jiné programy...155 // ODBORNÁ LITERATURA V ČESKÉM A SLOVENSKÉM JAZYCE...157 // ODBORNÁ LITERATURA ZAHRANIČNÍ...159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC