Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001
154 s. ; 20 cm

ISBN 80-7192-503-9 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 14
České katolické biblické dílo ; [vol.] 20
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje úvod, dodatky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 151-152
List Židům (Bible) - výklady a exegeze
000058331
PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Krize víry adresátů jako důvod listu Židům...8 // 2. List Židům jako výklad tradovaného vyznání obce...8 // 3. Vyznání Syna jako vyznání Ježíše Velekněze...10 // 4. Písmo - Starý zákon - jako pramen teologického poznání 11 // 5. Autor, doba a místo sepsání...12 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Bůh mluví v Synu (1,1-4,13)...14 // 1. Věčný K k univerzální spásné vládě dosazený Syn (1,1-4)...14 // 2. Svědectví Písma o vynikajícím postavení Syna (1,5-14)...18 // 3. Velikost Ježíšovy spásy zavazuje (2,1-4)...22 // 4. Význam Synova ponížení pro spásu (2,5-18)...25 // 5. Ježíš - spolehlivý ručitel spásy (3,1-6)...36 // 6. Obec a ono „dnes", kdy se rozhoduje o spáse (3,7-4,13)...39 // II. Kristova spása jako velekněžské dění (4,14-10,18)...48 // 1. Ježíšův lidský osud jako důkaz věčného velekněžství (4,14-5,10) .. 48 // 2. Varování a povzbuzení ohrožené obce (5,11-6,20)...57 // 3. Velekněz podle řádu Melchisedechova (7,1-28)...65 // 4. Velekněžské sebeobětování a nová smlouva (8,1-13)...76 // 5. Svatyně ve stanu setkávání a velekněžská služba // první smlouvy: podobenství pro tuto dobu (9,1-10)...84 // 6. „Nebeská liturgie“ velekněze Ježíše (9,11-14)...90 // 7. Uzavření smlouvy smírčí krví (9,15-22)...97 // 8. Účinnější smírná liturgie jediné a jedinečné // Ježíšovy oběti (9,23-28)... 99 // 9. Závěrečné shrnutí hlavních myšlenek velekněžské teologie (10,1-18)...102 //
III. Na cestě víry (10,19-13,17)...108 // 1. Povzbudivý příslib a varovná kritika (10,19-39)...108 // 2. Dějiny spásy jsou dějinami víry (11,1-40)...116 // 3. Církevní obec ve škole víry (12,1-17)...131 // 4. Soud a spása (12,18-29)...137 // 5. Závěrečná napomenutí (13,1-17)...142 // IV. Konec napomenutí připomíná konec dopisů (13,18-25)...149 // TŘETÍ ČÁST: DODATKY // 1. Literatura...151 // 2. Otázky pro práci s Biblí...153 // SEZNAM EXKURZŮ // Nábožensko-dějinné pozadí výpovědí o Kristu v listu Židům l,2b.3 . 16 // Teologie slova...24 // Význam pozemského Ježíše pro víru podle listu Židům...27 // Vykupitel a jeho sourozenci...30 // Vyznání obce a nutnost jeho výkladu...38 // O smyslu Písma...40 // Sobotní klid...45 // Nebeská svatyně ve starozákonní židovské tradici...78 // Kritika kultu v prostředí listu Židům...103 // Nábožensko-filosofický světový názor a(nebo) víra...118 // Představa nebeské vlasti v prostředí listu Židům...125 // Vytrvalost ve víře a Ježíšova spása...133
(OCoLC)51192691
cnb001037367

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC