Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Olomouc : Univerzita Palackého, 2003

ISBN 80-244-0686-1
000058377
Rekat.
OBSAH // ÚVOD...9 // 1 NĚKTERÉ POLITICKÉ A SOCIÁLNĚKULTURNÍ ASPEKTY ŠPANĚLSKA OD PADESÁTÝCH AŽ ŠEDESÁTÝCH LET // DO KONCE XX. STOLETÍ...13 // 1.1 Období do Francovy smrti, tj. do roku 1975... 13 // 1.2 Postfrankistické období...20 // 2 LITERÁRNÍ PANORÁMA ŠPANĚLSKÉ PRÓZY OD 50. A 60. LET // DO KONCE 20. STOLETÍ...24 // 2.1 Literárni vývoj v padesátých a šedesátých letech 20. století // do roku 1975 ...24 // 2.1.1 Metafyzikove a jejich skupina...34 // 2.1.2 Luis Martín-Santos a jeho román Doba ticha...39 // 2.1.3 Experimenty renovují španělský román...41 // 2.1.4 Experimentalismus a generace 36...43 // 2.1.5 Experimentalismus a generace 50...47 // 2.1.6 Experimentalismus a generace 68...51 // 2.2 Literární vývoj od roku 1975 až po devadesátá léta...56 // 2.2.1 Ženské spisovatelky...65 // 2.2.2 Několik úvah k literární situaci osmdesátých // a devadesátých let...69 // 3 JAVIER TOMEO A JEHO SPECIFIKA...73 // 3.1 Život, dílo a aktivity Javiera Tomea...73 // 3.2 Román a narativní postupy...84 // 3.2.1 Rozsah románu...84 // 3.2.2 Typologie románu...86 // 3.3 Narativní postupy...91 // 3.3.1 Popis...91 // 3.3.2 Dialog - monolog...92 // 3.3.3 Vnitřní monolog a další formy...93 // 4. POSTAVY V ROMÁNOVÉ TVORBĚ JAVIERA TOMEA...98 // 4.1 Hrdinové aneb bytí a bytosti...98 // 5 // 4.2 Tomeovy postavy, očni vady a další deformace...109 // 4.3 Postavy jako archetypy...114 // 4.3.1 Sémantika jmen...114 // 4.3.2 Postavy
jako opozice...116 // 4.4 Postavy a metamorfóza...118 // 4.4.1 Metamorfóza u Brígidy v díle Tajemství Opery...120 // 4.5 Postavy ve společnosti...123 // 4.5.1 Postavy a jejich přízraky...132 // 4.5.2 Ženy a muži - v „přátelském“ a v „rodinném“ vztahu? 137 // 4.5.3 Ženy a muži v „erotickém“ vztahu?...140 // 4.5.4 Nespokojené ženy Javiera Tomea...148 // 4.6 Postavy a (i)racionálni technika...156 // 5 HLEDISKO VYPRAVĚČE, ČAS, PROSTOR...159 // 5.1 Autor a hrdina...159 // 5.2 Čas a dila...163 // 5.3 V jakém čase žijí naši hrdinové?...164 // 5.4 Svět je klec, věznice lidského ducha...168 // 5.5 Barevnost a další rysy prostoru...171 // 5.6 Závěry ohledně kategorie prostoru...173 // 6 TOMEO A KOMPOZIČNÍ POSTUPY...175 // 6.1 Kompoziční novinky...175 // 6.1.1 Horizontální a vertikální...176 // 6.1.2 Střední část z nitra do vnějšku...178 // 6.1.3 Dramatický náboj...179 // 6.2 Některé kompoziční prvky...180 // 6.2.1 Látka pro román...180 // 6.2.2 Jméno ještě jednou...181 // 6.2.3 Klíčové problémy v cyklické formě...182 // 6.2.4 Komično vítězí...183 // 6.2.5 Přehánění - espejismo...187 // 6.2.6 Fantazie a realita...188 // 6.2.7 Fantazie v literatuře...189 // 6.3 Kompozice a paremie, digrese...192 // 6.4 Intertextovost...195 // 6.4.1 Monstrum...198 // 6.4.2 Ztráta identity...201 // 6 // 6.5 Užití časů...203 // 6.6 Závěr...206 // 7. BIBLIOGRAFIE...214 // A. Bibliografie děl Javiera Tomea a překlad
do češtiny...214 // B. Účast Javiera Tomea na kulturních a jiných akcích...216 // C. Literární historie, monografie, antologie či učební texty // obsahující údaje o Javieru Tomeovi...223 // D. Časopisecké články, recenze a setkání s Javierem Tomeem...224 // E. Konzultovaná bibliografie o Javierovi Tomeovi - webové stránky 227 // F. Úvody a poznámky k románům Javiera Tomea...232 // G. Bibliografie českých překladů děl španělských romanopisců // 2. poloviny 20. století...232 // H. Ostatní konzultovaná literatura // (práce literárněvědné a literárněhistorické)...234 // I. Kresby Javiera Tomea...238 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC