Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2001
263 s. : il., mapy ; 32 cm

ISBN 80-7277-078-0 (váz.) ISBN !80-7277-078-6 (chyb.)
Obsahuje mapy, úvod, přehled nejvýznamnějších map Čech, Moravy a Slezska od 16. do 19. století, resumé anglicky a německy, přílohu
Bibliografie: s. 221-233
Česko - geografie historická - stati a fotografie
Česko - mapy historické - stati a reprodukce
000058457
Úvodem ...7 // 1. O mapách na planetě Zemi ...8 // Mapa a člověk ...9 // Mapa a kartografie ...9 // Dějiny kartografie ...11 // 2. O studiu starých map ...13 // Zamyšlení nad problematikou rozboru a posouzení starých map ...13 // Dějiny kartografie - vývoj oboru ve světě ...27 // Dějiny kartografie - vývoj oboru v Českých zemích ...29 // 3. Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí ...32 // 3.1 Čechy, Morava a Slezsko na nejstarších mapách světa, Evropy a regionů ...34 // České země a počátky kartografie ...35 // Terra incognita: České zeme a evropská středověká kartografie ...37 // 3.2 Mapy Čech, Moravy a Slezska na prahu raného novověku ...47 // Renesance společnosti, renesance kartografie ...47 // Nejstarší rukopisné mapy zemských a vrchnostenských měřičů ...49 // Zeměměřičství v Českých zemích a rukopisné mapové skvosty 17. století ...52 // Obraz Českých zemí v Münsterových Kosmografiích ...57 // První tištěné mapy Čech, Moravy a Slezska ...58 // 3.3 Mapy Čech, Moravy a Slezska ve století Jana Kryštofa Müllera ...69 // Na cestě k moderní geodézii a kartografii ...69 // Mapové dílo Jana Kryštofa Müllera ...72 // Slezsko na mapách Jana Wolfganga Wielanda ...77 // Přehledné mapy Českých zemi ve století Jana Ktyštofa Müllera ...78 // Mapy krajů a církevního rozdělení v 18. století ...86 // Zeměměřiči ve službách státu a společnosti ...91 // První vojenské mapování ...97 // Počátky katastrálních map ...100 // 3.4 Mapy Čech, Moravy a Slezska obrazem moderní společnosti ...103 // Moderní společnost a kartografie ...103 // Stabilní a reambulovaný katastr ...106 // Druhé a třetí vojenské mapování ...109 // Přehledné mapy Čech, Moravy a Slezska ...110 // Mapy krajů, okresů a regionů ...117 // Tematické mapy Čech, Moravy a Slezska ...122 //
Plány českých, moravských a slezských měst ...130 // První české atlasy a glóby ...137 // 3.5 Krása starých map - od knihoven mocných k Christie’s, Sotheby’s a Nebenzahlovi ...141 // První sběratelé ...141 // Sběratelská současnost ...142 // Mapy Čech, Moravy a Slezska z pohledu sběratele ...147 // 4. Mapy Čech, Moravy a Slezska v historické geografii ...151 // 4.1 Současnost a minulost historické geografie ...153 // Příroda a člověk, prostor a čas ...153 // Historická geografie, interdisciplinární vědní obor ...153 // Environmentální dějiny ...153 // Metody a prameny ...156 // Dějiny historické geografie ...160 // 4.2 Krajina a její proměny na mapách Čech, Moravy a Slezska ...163 // Krajina v kartografických pramenech ...163 // Krajina pravěku a středověku ...166 // Krajina v prvních staletích novověku ...168 // Krajina a zrození moderní společnosti ...174 // Krajina v konfliktu s moderní společnosti ...180 // 4.3 Územní vývoj Čech, Moravy a Slezska v mapovém znázornění ...185 // Územní vývoj a jeho studium ...185 // České země „v srdci Evropy“ ...189 // Sámova říše ...190 // Velkomoravská říše - Velká Morava ...191 // Vznik a proměny českého státu v 10.-12. století ...192 // Český stát za posledních Přemyslovců ...193 // Územní politika dynastie Lucemburků ...195 // Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín. Jagellonská personální unie ...195 // Český stát součástí habsburské monarchie ...196 // Vznik Republiky československé ...198 // České země v dobé nesvobody ...201 // Územní vývoj českého státu po roce 1945 ...202 // Územněsprávní vývoj českého státu - formovaní regionů ...205 // Rané středověké úděly ...206 // Hradské zřízení ...207 // Krajské zřízení od 15. do poloviny 19. století ...209 // Územněsprávní členění Republiky československé ...212 //
Územněsprávní členění Českých zemí za druhé světové války ...212 // Územněsprávní členění Československa v letech 1945-1992 a ČR od roku 1993 ...214 // Závěrem ...217 // Přehled nejvýznamnějších map Čech, Moravy a Slezska od 16. do 19. století ...219 // Seznam literatury ...221 // Seznam vyobrazení ...234 // Seznam zkratek ...241 // Summary ...242 // Zusammenfassung ...244 // Obrazová příloha vybraných mapových děl ...248
(OCoLC)49657340
cnb001030875

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC