Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Fortuna, 1993

ISBN 80-7168-072-9
000058498
Rekat.
Obsah // 1 Opakování a prohloubení učiva z aritmetiky (J. Hávová, // J. Houska) ... 7 // 1.1 Přehled číselných oborů ... 7 // 1.2 Dělitelnost přirozených čísel ... 8 // 1.3 Záporná čísla ...? // 1.4 Zlomky ...13 // 1.5 Desetinná čísla ...19 // 1.6 Mocniny a řády čísel ...21 // 1.7 Druhá mocnina a druhá odmocnina ...26 // 1.8 Třetí mocnina a třetí odmocnina ...30 // 1.9 Racionální a iracionální čísla, operace s odmocninami ... 33 // 2 Poměr, přímá a nepřímá úměrnost (J. Hávová, B. Eichler). . 38 // 2.1 Poměr ...38 // 2.2 Postupný poměr ...41 // 2.3 Přímá úměrnost ...42 // 2.4 Nepřímá úměrnost ...49 // 2.5 Úměra ...55 // 2.6 Trojčlenka a její užití ...56 // 2.7 Procenta ...58 // A. Výpočet procentové části ...59 // B. Výpočet základu ...62 // C. Výpočet počtu procent ...63 // 2.8 Jednoduché úrokování ...64 // A. Výpočet úroku za rok ...65 // B. Výpočet úroku za m měsíců ...66 // C. Výpočet úroku za d dnů ...66 // 3 Mnohočleny (J. Hávová) ...69 // 3.1 Výraz ...69 // 3.2 Sčítání a odčítání jednočlenů ...72 // 3.3 Sčítání a odčítání mnohočlenů ...74 // 3.4 Násobení mnohočlenu jednočlenem ...76 // 3.5 Násobení mnohočlenu mnohočlenem ...78 // 3.6 Druhá a třetí mocnina dvoj členu, rozdíl druhých mocnin ...80 // 3.7 Dělení mnohočlenu jednočlenem ...84 // 3.8 Dělení mnohočlenu mnohočlenem ...86 // 3.9 Rozklad mnohočlenů na součin ... 90 // A. Rozklad mnohočlenů vytýkáním ...90 // B. Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců ...93 // 4 Lomené výrazy (J. Houska, B. Eichler) ...98 // 4.1 Rozšiřování a krácení lomených výrazů ...98 // 4.2 Sčítání a odčítání lomených výrazů ...104 // 4.3 Násobení lomených výrazů ...109 // 4.4 Dělení lomených výrazů ...112 // 4.5 Složené lomené výrazy ...115 // 4.6 Složené úrokování ...118 //
5 Lineární rovnice (J. Houska) ...122 // 5.1 Řešení rovnic ...122 // 5.2 Rovnice s neznámou ve jmenovateli ...127 // 5.3 Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými ...130 // 5.4 Slovní úlohy ...138 // 5.5 Složitější slovní úlohy ...144 // A. Úlohy o rovnoměrném pohybu ...144 // B. Úlohy o směsích ...149 // C. Úlohy o společné práci ...152 // D. Náročnější úlohy s procenty ...155 // 5.6 Výpočet neznámé ze vzorce ...157 // 6 Nerovnice a funkce (J. Houska) ...J62 // 6.1 Řešení nerovnic ...162 // 6.2 Soustavy dvou nerovnic s jednou neznámou ...166 // 6.3 Funkce ...173 // 6.4 Lineární funkce ...175 // 6.5 Druhá mocnina a druhá odmocnina jako funkce ...179 // Výsledky úloh ...186 // Literatura ...205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC