Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. aktualizované vyd.
Praha : Grada, c2003
156 s.

ISBN 80-247-0675-X (brož.)
Další názvový údaj z obálky: práva a povinnosti žen a rodičů, dávky nemocenského pojištění, státní sociální podpory a sociální péče, důchodové a zdravotní pojištění, daňové slevy, vysvětleno na řadě konkrétních příkladů, v souladu s novelami právních předpisů
Obsahuje předmluvu
Dovolená mateřská - předpisy právní - Česko - příručky
Dovolená rodičovská - předpisy právní - Česko - příručky
000058590
Obsah // Předmluva ... 9 // 1. Postavení žen v pracovním procesu v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím ... 10 // 1.1 Rovnost mužů a žen v pracovním procesu ...10 // 1.2 Zákaz diskriminace ...11 // 1.3 Zákaz ponižování lidské důstojnosti ...12 // 1.4 Převedení na jinou práci a pracovní cesty ...13 // 1.4.1 Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnankyni na jinou práci ...13 // 1.4.2 Pracovni cesta ...14 // 1.5 Ochrana zaměstnanců před výpovědí z pracovního poměru ... 14 // 1.5.1 Ochranná doba ...14 // 1.5.2 Kdy zákaz výpovědi neplatí ...16 // 1.5.3 Okamžité skončení pracovního poměru ...17 // 1.5.4 Výpověď daná osamělé zaměstnankyni či osamělému zaměstnanci ...17 // 1.6 Překážky v práci v souvislosti s péčí o dítě ...18 // 1.6.1 Pracovní volno bez náhrady mzdy ...19 // 1.6.2 Pracovní volno s náhradou mzdy ...19 // 1.7 Pracovní doba žen a zaměstnanců pečujících o děti ...21 // 1.7.1 Kratší pracovní doba ...22 // 1.7.2 Jiná vhodná úprava pracovní doby ...23 // 1.7.3 Práce přesčas ...24 // 1.7.4 Pružná pracovní doba ...26 // 1.7.5 Přestávky ke kojení ...27 // 1.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zákazy některých prací ...28 // 1.8.1 Základní povinnosti zaměstnavatele ...28 // 1.8.2 Základní práva a povinnosti zaměstnance ...29 // 1.9 Zákazy některých prací pro ženy ...30 // 1.9.1 Práce zakázané těhotným ženám a matkám do konce // devátého měsíce po porodu ...31 // 1.9.2 Nejvyšší přípustná hmotnost pro zvedání a přenášení // břemen ...35 // 1.10 Mateřská a rodičovská dovolená ...36 // 1.10.1 Mateřská dovolená ...36 // 1.10.2 Rodičovská dovolená ...37 // 1.11 Zařazení do práce po návratu z mateřské a rodičovské // dovolené ...40 // 1.11.1 Zařazení po skončení mateřské dovolené ...40 //
1.11.2 Zařazení po nástupu do práce z rodičovské dovolené ...41 // 1.12 Čerpání dovolené na zotavenou v souvislosti s mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou ...42 // 1.12.1 Vliv čerpání mateřské dovolené na dovolenou na zotavenou ... 43 // 1.12.2 Vliv čerpání rodičovské dovolené na dovolenou na zotavenou ...43 // 1.12.3 Čerpání dovolené na zotavenou bezprostředně po skončení mateřské dovolené ...44 // 1.12.4 Možnost převedení dovolené do příštího kalendářního roku ... 45 // 1.13 Důsledky nenastoupení do práce po skončení rodičovské dovolené ...48 // 1.14 Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ...50 // 1.14.1 Právo příslušného odborového orgánu na informace a projednání ...50 // 1.14.2 Kontrolní činnost úřadů práce ...51 // 1.14.3 Řešení pracovních sporů ...51 // 2. Dávky nemocenského pojištění v době mateřské a rodičovské dovolené ... 54 // 2.1 Přehled dávek nemocenského pojištění ...54 // 2.2 Nemocenské pojištění zaměstnanců ...55 // 2.2.1 Okruh pojištěných osob a podmínky účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců ...55 // 2.2.2 Obecné podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění ...60 // 2.2.3 Obecné zásady výpočtu dávek nemocenského pojištění ...60 // 2.2.4 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ...67 // 2.2.5 Peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc) ...70 // 2.2.6 Nemocenské ...84 // 2.2.7 Provádění nemocenského pojištění zaměstnanců ...86 // 2.3 Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných ... 89 // 2.3.1 Okruh osob samostatně výdělečně činných a podmínky účasti na nemocenském pojištění ...89 // 2.3.2 Obecné podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění a zásady jejich výpočtu ...92 // 2.3.3 Peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc) ...93 // 2.3.4 Nemocenské ...95 //
2.3.5 Provádění nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných ...95 // 2.4 Nemocenská péče v ozbrojených silách ...96 // 2.5 Přehled právních předpisů ...96 // 3. Dávky státní sociální podpory ... 98 // 3.1 Dávky, na které vzniká nárok narozením dítěte ... 104 // 3.1.1 Porodné (příspěvek při převzetí dítěte) ...105 // 3.1.2 Přídavek na dítě ...108 // 3.1.3 Sociální příplatek ...111 // 3.1.4 Rodičovský příspěvek ...114 // 3.1.5 Zaopatřovací příspěvek ...117 // 3.2 Další dávky náležející při péči o nezaopatřené dítě ...118 // 3.2.1 Dávky pěstounské péče ...119 // 3.2.2 Příspěvek na dopravu ...119 // 3.3 Dávky náležející bez ohledu na nezaopatřenost dítěte ...120 // 3.3.1 Příspěvek na bydlení ...120 // 3.3.2 Pohřebné ...122 // 3.4 Přehled právních předpisů, v nichž je obsažena příslušná právní úprava ...123 // 4. Dávky a služby sociální péče v době mateřské a rodičovské dovolené ... 125 // 4.1 Dávky náležející těhotným ženám, rodičům s nezaopatřenými dětmi a nezaopatřeným dětem ...127 // 4.1.1 Dávky к řešení sociální potřebnosti ...128 // 4.1.2 Některé účelové dávky ...133 // 4.1.3 Příspěvek při péči o dítě těžce zdravotně postižené ...134 // 4.1.4 Některé účelové dávky při zdravotním postižení dítěte 136 // 4.2 Služby sociální péče rodinám s dětmi a nezaopatřeným dětem ...136 // 4.2.1 Pečovatelská služba rodinám s nezaopatřenými dětmi 136 // 4.2.2 Ústavní péče ...137 // 4.3 Mimořádné výhody pro dítě těžce zdravotně postižené 137 // 4.4 Přehled právních předpisů, v nichž je obsažena příslušná // právní úprava ...137 // 5. Důchodové pojištění a mateřská a rodičovská dovolená ... 139 // 5.1 Význam péče o děti v důchodovém pojištění ...139 //
5.2 Vliv péče o děti a pobírání dávek nemocenského pojištění na stanovení osobního vyměřovacího základu ...143 // 5.3 Souběh doby pojištění a náhradní doby pojištění z titulu péče o dítě ...143 // 5.4 Pojistné na důchodové pojištění při péči o děti ...144 // 5.5 Přehled právních předpisů ...144 // 6. Zdravotní pojištění a mateřská a rodičovská dovolená .. 145 // 6.1 Účast dětí a rodičů na zdravotním pojištění ...145 // 6.2 Pojistné na zdravotní pojištění za děti a jejich rodiče ...146 // 6.3 Povinnosti pojištěnců ve zdravotním pojištění ...149 // 6.4 Přehled právních předpisů ...150 // 7. Rekapitulace daňových úlev v souvislosti // s výchovou dětí ... 151 // 7.1 Příjmy osvobozené od daně z příjmů ...151 // 7.2 Nezdanitelné části základu daně ...151 // 7.2.1 Nezdanitelná částka na dítě ...152 // 7.2.2 Nezdanitelná částka na manželku (na manžela) ...153 // 7.2.3 Nezdanitelná částka na studenta ...154 // 7.2.4 Nezdanitelná částka na poplatníka ...154 // 7.3 Možnost rozdělení zdanitelného příjmu mezi členy // domácnosti ...155 // 7.4 Přehled právních předpisů ...155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC