Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:18x 
BK
3. vyd.
Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001
273 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7311-001-6 (váz.) ISBN !807311001-6 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na s. 271
000058648
Úvod... // 1. The Hospital and Wards... // 2. Nursing Career... // 3. Pharmacology... // 4. Microbiology... // 5. The Human Body... // 6. The Musculoskeletal System... // 7. Orthopaedics... // 8. Surgery... // 9. The Circulatory System... // 10. Haematology... // 11. The Digestive System... // 12. The Respiratory System... // 13. Otolaryngology... // 14. The Urinary System... // 15. The Nervous System... // 16. The Endocrine System... // 17. The Reproductive System... // 18. Gynaecology And Obstetrics... // 19. The Integumentary System... // 20. Oncology... // 21. Ophthalmology... // 22. Paediatrics... // Užitečné fráze... // Anglicko-český Slovník... // Česko-anglický Slovník... // Anglická abeceda... // Základní fonetické znaky a jejich výslovnost... // Pořádek slov v anglické větě... // Vazba there is, there are... // Podstatná jména (Nouns)... // Přídavná jména (Adjectives)... // Zájmena (Pronnouns)... // Číslovky (Numerals)... // Slovesa (Verbs)... // Pomocná slovesa... // Způsobová slovesa... // Slovesné časy ... // Přítomný čas (Present Tense)... // Minulý čas (Past Tense)... // Budoucí čas (Future Tense)... // Předpřítomný čas (Present Perfect Tense) // Předminulý čas (Past Perfect Tense)... // Předbudouci čas (Future Perfect Tense).. Podmiňovací způsob (The Conditional)... // ...3 // ...4 // ...7 // ...11 // ...18 // ...24 // ...32 // ...37 // ...43 // ...48 // ...56 // ...63 // ...73 // ...81 // ...87 // ...93
..102 // ..108 // ..116 // ..123 // ..130 // ..136 // ..142 // ..146 // ..151 // ..177 // ..205 // ..205 // ..206 // ..206 // ..207 // ..214 // ..215 // ..222 // ..226 // ..226 // ..228 // ..229 // ..229 // ..231 // ..233 // ..235 // ..237 // ..238 // ..240 // Trpný rod (Passive Voice)...242 // Přehled slovesných časů...244 // Přehled nějběžnějších nepravidelných sloves...245 // Různé slovesné vazby...247 // Přechodníky (Participium)...250 // Příslovce (Adverbs)...250 // Odvozování příslovcí...250 // Stupňování příslovcí...251 // Předložky (Prepositions)...252 // Nejdůležitější předložkové vazby se slovesy: ... 257 // Spojky (Conjunctions)...260 // Tázací dovětek (tj. české že ano?, že ne?)...261 // Kalendář...262 // Míry a váhy, měna...263 // Souvětí...265 // Souvětí s vedlejší větou časovou...265 // Souvětí s vedlejší větou podmínkovou...265 // Souvětí s vedlejší větou účelovou...266 // Přací věty (Wish Clauses)...267 // Přípustkové věty (Concessive Clauses)...268 // Souslednost časů (Sequence of Tenses)...269 // Nepřímá otázka (Indirect Question)...270 // Seznam použité literatury ...271 // Obsah...272
(OCoLC)85020667
cnb001029967

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC