Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000
259 s. : il.

ISBN 80-7044-306-5 (brož.)
Studia historica [Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ] ; [vol.] 4
Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica at historica ; [vol.] 4
Obsahuje tabulky, resumé německy, seznam diplomových a bakalářských prací s tématikou raného novověku obhájených na KH PF UJEP v letech 1990 - 2000
Čechy severozápadní - města - dějiny - vývoj - studie
Novověk raný - Čechy severozápadní - dějiny - sborníky
000058793
Michaela Hrubá : Možnosti studia inventářů pozůstalostí a testamentů v královských městech severozápadních Čech ...7 // Petr Rak : Inventarizace pozůstalostí v předbělohorském Chomutově ...34 // Lenka Šporová : Všední život města Mostu ve světle sirotčí knihy z první poloviny 17. století 54 // Marcela Burgerová : Inventáře pozůstalostí města Litoměřic 17. století ...77 // Michaela Štajnerová : Litoměřické testamenty z let 1527 - 1576 jako pramen k dějinám rodinných struktur ...87 // Petra Hoffmannová : Rodina v 16. století z pohledu testamentů královského města Louny ...107 // Vítězslava Smetanová : Ústečtí měšťané v Liber Testamentorum z let 1509 - 1585 ...123 // Martin Myšička : Statuta potravinářských cechů královského města Mostu 16.-18. století ...133 // Jan Smolík : Lounské pivovarnictví v předbělohorské době ...149 // Marcela Strieborná : Lounští měšťané na cestách v letech 1608 - 1620 ...175 // Romana Šmídová : Podbořanská městská rada v letech 1553 - 1618 ...189 // Petr Hošek : Nejstarší dochovaná městská kniha Libochovic z let 1544 - 1602 ...211 // Jitka Jarošová : Mrázové z Milešovky v Litoměřicích v předbělohorské době ...223 // Milan Bárta : „ odpuštění od měšťanstva jest vzal“ (Příspěvek k poznání vztahů královských měst a nižší šlechty v předbělohorském období: rytíři Hruškové z Března a Louny) ...239 // Seznam diplomových a bakalářských prací s tématikou raného novověku obhájených na KH PF UJEP v letech 1990 - 2000 ...255 // Seznam zkratek ...259
(OCoLC)47952280
cnb000998533

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC