Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:15x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005
753 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0812-X (brož.)
Obálkový podnázev: život a dílo, weberovské interpretace
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a německé resumé
000059066
ÚVOD // A. MAX WEBER // I. ŽIVOT A DÍLO MAXE WEBERA 18 // 1. Život 18 // 2. Situace ve společenských vědách 26 // 3. Politika 31 // 4. Mezinárodní kontext 35 // 5. Vztah k umění a náboženství 42 // Shrnutí 46 // Literatura 47 // II. MAX WEBER HISTORIK 53 // 1. „Obchodní společnosti ve středověku“ (1889) 54 // 2. „Římská agrární historie v jejím významu pro veřejné a soukromé právo“ (1891) 56 // 3. „Situace zemědělských dělníků ve východolabském Německu“ // (4892) 61 // 4. „Sociální příčiny zániku antické kultury“ (1896) 65 // 5. Pozdější odklon od historie? 67 // Shrnutí 68 // Literatura 69 // III. MAX WEBER EKONOM 71 // 1. „Z jedné třetiny ekonom“ 72 // 2. „Národní stát a národohospodářská politika“ (1895) 74 // 3. „Základy přednášek o obecné ekonomii“ (1898) 78 // -5- // 4- Práce o burzách a burzovním obchodování // 5. Teorie mezního užitku a základní „psychofyzický zákon“ (1908) // 6. „Roscher a Knies a logické problémy historické ekonomie“ (1903-06) // 7. Ekonomické dimenze „Hospodářství a společnosti“ // Shrnutí // Literatura // IV. OBECNÁ SOCIOLOGIE // 1. Vznik „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1921—22) // 2. „Základní sociologické pojmy“ // 3. Stavy a třídy // 4. Sociologie rasy a etnických vztahů // 5. Empirická sociologie Shrnutí // Literatura // V. HOSPODÁŘSKÁ SOCIOLOGIE // 1. „Psychofyzické práce“ (1908—09)
// 2. Hospodářská sociologie v „Hospodářství a společnosti“ Shrnutí // Literatura // VI. SOCIOLOGIE POLITIKY // 1. Sociologie politiky ve „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1921-22) // 2. „Politika jako povolání“ (rgig) // Shrnutí // Literatura // VII. „PROTESTANTSKÁ ETIKA A DUCH KAPITALISMU“ // 1. Historické pozadí díla // 2. Analýza „Protestantské etiky“ // 3. Boj o autorství // 4. Kritika historiků // 5. Katolické rozpaky Shrnutí Literatura // VIII. SOCIOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ // 1. „Hospodářská etika světových náboženství“ (1915—1917) // 2. Sociologie náboženství v „Hospodářství a společnosti“ (1921-22) // 3. „Protestantské sekty a duch kapitalismu“ (1906) // Shrnutí // Literatura // IX. SOCIOLOGIE PRÁVA // 1. Sociologie práva v „Hospodářství a společnosti“ // 2. Teorie byrokracie Shrnutí Literatura // X. WEBEROVA METODOLOGIE // 1. „Objektivita“ sociálně vědního a sociálně politického poznání (i9°4) // 2. „Kritické studie v oblasti logiky věd o kultuře“ (1906) // 3. „Překonání“ materialistického pojetí dějin R. Stammlera (1907) // 4. Smysl „hodnotové neutrality“ v sociologických a ekonomických vědách (1917) // 5. „Věda jako povolání“ (1917) // Shrnutí // Literatura //
B. WEBEROVSKÉ INTERPRETACE // XI. RECEPCE MAXE WEBERA VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE // 1. Světové statistiky // 2. Weberovská témata // 3. Recepce v české literatuře // 4. Fragmentárni nebo systematické recepce? // Shrnutí // Literatura // XII. INTERPRETACE V OBECNÉ SOCIOLOGII // 1. „Parsonizace“ a „dcparsonizace“ Webera // 2. Odezva v empirické sociologii // 3. Spor o teorii sociální stratifikace // 4. Weber jako předchůdce teorie racionální volby // 5. Interpretace v sociologii etnických vztahů // 6. Neocharismatická teorie vůdcovství 288 // 7. Weberovství jako program pro transformaci? 290 // 8. Primát historie nad sociologií? 292 // Shrnutí 295 // Literatura 296 // XIII. INTERPRETACE V SOCIOLOGII NÁBOŽENSTVÍ 306 // r. Racionalizace jako ústřední téma? 307 // 2. Interpretace charismatu 313 // 3. Kritika religionistických znalostí 316 // 4. Funkcionalistické a Štrukturalistické interpretace 323 // 5. Antropologické interpretace 325 // 6. Sociálně psychologické výklady 327 // 7. Náboženské interpretace 329 // Shrnutí 332 // Literatura 333 // XIV. DEBATA O PROTESTANTSKÉ ETICE 342 // 1. Kritici „Protestantské etiky“ 342 // 2. Obhájci „Protestantské etiky“ 348 // 3. Empirické výzkumy 353 // 4. Dezinterpretoval Weber katolicismus? 358 // 5. Rozšíření weberovské hypotézy na jiná náboženství 363 // 6. „Protestantská etika“ a duch moderní vědy 365 // Shrnutí 370 // Literatura 371 //
XV. INTERPRETACE V SOCIOLOGII PRÁVA 381 // 1. Sociologicko-právní obhajoby 38K // 2. Weber jako právní pozitivista? 387 // 3. Anglická hádanka — vyvrácení Weberovy sociologie práva? 391 // 4. „Protestantská etika a vznik moderního práva“ 394 // 5. Výklady teorie byrokracie 396 // 6. Weberova sociologie práva z pohledu frankfurtské školy 406 // Shrnutí 407 // Literatura 408 // XVI. POLITOLOGICKÉ INTERPRETACE 414 // i. „Nacionalistické“ interpretace 414 // -8- // 2. „Demokratické“ interpretace // 3. Konzervativní interpretace // 4. Marxistické interpretace // 5. Interpretace charismatu v politické sociologii // 6. Geopolitická interpretace // 7. Hodnotová neutralita v politologii jako fikce? // 8. Výklady Weberovy politické filozofie Shrnutí // Literatura // XVII. EKONOMICKÉ INTERPRETACE // 1. Rehabilitace Webera jako ekonoma // 2. Weberův ideální typ jako řešení prvního sporu o metodu // 3. Ekonomická kritika ideálních typů // 4. „Schumpetcriánská“ debata // 5. Spor o ekonomickou racionalitu // 6. Liberální ekonomické interpretace // 7. Marxistické ekonomické interpretace // 8. Otázka vztahu ekonomie a sociologie // 9. Institucionalistické interpretace Shrnutí // Literatura // XVIII. METODOLOGICKÉ INTERPRETACE // 1. Alexander von Schelting: Weber jako odpůrce sociologie poznání // 2. Diskuze o hodnotové neutralitě // 3. Diskuze o racionalitě // 4. Debata o ideálních typech // 5. Spor o Verstehen // 6. Debata o metododologickém individualismu Shrnutí // Literatura //
IXX. FILOZOFICKÉ INTERPRETACE // 1. Novokantovské interpretace // 2. Hegelovská interpretace // 3. Fenomenologické interpretace // 4. Existencialistické interpretace // 5. „Iracionalistické“ interpretace // 6. Postmoderní interpretace 552 // 7. Upadl Weber do relativismu? 557 // Shrnutí 561 // Literatura 562 // XX. SPECIÁLNÍ INTERPRETACE 567 // 1. Psychoanalytické interpretace 567 // 2. Feministické interpretace 571 // 3. Perličky 577 // Shrnutí 578 // Literatura 579 // ZÁVĚR 580 // 1. Aktualita metodologie: hodnotová neutralita 581 // 2. Aktualita pro společenské vědy 586 // C. PŘÍLOHY // DÍLO MAXE WEBERA 600 // A. Chronologický seznam originálních publikací 1889-1920 601 // B. Chronologický seznam neuverejnených prací 620 // C. Posmrtně vydané práce a souborná díla 621 // D. Vydané dopisy 623 // WEBEROVSKÁ LITERATURA 624 // A. Angloamerická literatura 624 // B. Německá literatura 667 // C. Francouzská literatura 699 // D. Italská literatura 707 // E. Česká literatura 714 // F. Slovenská literatura 716 // SUMMARY 717 // ZUSAMMENFASSUNG 722 // Věcný a jmenný rejstřík 728
(OCoLC)62571339
cnb001326454

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC