Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:113x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
524 s. : il., portréty ; 24 cm

ISBN 80-247-1152-4 (brož.)
publikaci použito logo Avicena
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000059073
Obsah // Předmluva...9 // Úvod...11 // 1 Stavba hmoty, molekulová biofyzika (Nora Pilecká)...13 // 1.1 Stavba hmoty... 13 // 1.2 Molekulová biofyzika...26 // 1.3 Mechanismy transportu látek biologickými membránami // (Jaroslava Kymplová)...52 // 1.4 Distribuce látek v organismu (Jaroslava Kymplová)...55 // 1.5 Vylučování látek z organismu (Jaroslava Kymplová)...57 // Literatura...59 // 2 Bioenergetika a tepelná technika v lékařství, // hypertermie, termoterapie (Josef Hanuš)...60 // 2.1 Teplo, teplota, základy termodynamiky...60 // 2.2 Tepelná pohoda organismu...63 // 2.3 Regulace teploty v organismu...67 // 2.4 Měření teploty (termometrie)...68 // 2.5 Využití tepelné energie v lékařství (Karel Volenec)...72 // 2.6 Fyzikální základy kryoterapie, kryochirurgie // a význam místního zmrazení tkánč (Jozef Rosina)...76 // Literatura...78 // 3 Základy biomechaniky a kineziologie...79 // 3.1 Historické vymezení biomechaniky (Ivan Dylevský)...79 // 3.2 Analýza pohybu - mechanika pohybu (Ivan Dylevský)...84 // 3.3 Biomcchanické vlastnosti tkání (Ivan Dylevský)...91 // 3.4 Biomechanika krevního oběhu (Leoš Navrátil)... 109 // 3.5 Biomechanika dýchání (Ján Jakuš, Albert Stránský)... 128 // 3.6 Biomechanika přenosu žvýkacího tlaku (Josef Hanuš)... 145 // 3.7 Účinky mechanických sil na organismus (Leoš Navrátil)... 153 // 3.8 Léčebné využití mechanické energie (Leoš Navrátil, Ivan Dylevský) . 156 // 3.9 Historické
vymezení kineziologie (Ivan Dylevský)... 159 // Literatura... ’66 // 4 Biofyzika elektrických projevů a účinků elektrické energie, // diagnostické a terapeutické metody využívající elektrické energie 167 // (Leoš Navrátil, Jozef Rosina, Vlastislav Hlavatý) // 4.1 Elektrický proud... 167 // 4.2 Membránové potenciály... 169 // 4.3 Účinky elektrického proudu na organismus... 174 // 4.4 Využití akčních potenciálů v diagnostice... 177 // 4.5 Léčebné využití elektrického proudu ... 191 // 4.6 Interakce magnetických polí s tkáněmi (Ján Sabo)...205 // Literatura...215 // 5 Optika a biofyzika vidění...216 // 5.1 Vlastnosti záření (Hana Kolářová)...216 // 5.2 Zdroje a detektory záření (Hana Kolářová)...228 // 5.3 Optické metody a přístrojová technika (Hana Kolářová)...241 // 5.4 Oko a oční vady (Jaroslava Kymplová)...257 // 5.5 Fototerapie (Jaroslava Kymplová)...265 // Literatura...269 // 6 Akustika (Jana Vackářová, Jiří Vackář, Tomáš Blažek)...270 // 6.1 Základní pojmy...270 // 6.2 Fyziologická akustika...282 // 6.3 Sluchový orgán...287 // 6.4 Poruchy a vyšetření sluchu (Leoš Navrátil)...290 // 6.5 Klinické obory využívající akustiku ...296 // 6.6 Infrazvuk...297 // 6.7 Ultrazvuk...298 // Literatura...303 // 7 Rentgen, radiodiagnostika, radioterapie...304 // (Jozef Rosina, Renata Havránková, Jindřiška Heřmanská) // 7.1 RTG záření...304 // 7.2 Zdroje RTG záření...308 // 7.3 Fyzikální
principy RTG vyšetřovacích metod...317 // 7.4 Vyšetření kontrastní látkou...323 // 7.5 Výpočetní tomografie...324 // 7.6 Fyzikální principy RTG terapie...327 // 7.7 Intervenční radiologie...328 // Literatura...330 // 8 Ionizující záření, radionuklidy, terapie ionizujícím zářením...331 // (Jozef Rosina, Jindřiška Heřmanská, Renata Havránková) // 8.1 Charakteristika ionizujícího záření...331 // 8.2 Základní zákon radioaktivní přeměny...331 // 8.3 Jednotky v oblasti radioaktivity a ionizujícího záření...333 // 8.4 Fyzikální, biologický, efektivní poločas...336 // 8.5 Izotopy, izobary, izotony, izoméry, nuklidy...337 // 8.6 Přirozená a umělá radioaktivita...338 // 8.7 Radioaktivní rovnováha...342 // 8.8 Druhy radioaktivní přeměny...343 // 8.9 Neutrony ...346 // 8.10 Kosmické záření...346 // 8.11 Interakce ionizujícího záření s obaly atomů...347 // 8.12 Interakce ionizujícího záření s jádry atomů...353 // 8.13 Zdroje ionizujícího záření...356 // 8.14 Jaderný reaktor (František Podzimek)...359 // 8.15 Jaderné zbraně (Pavel Kuna)...363 // 8.16 Ochrana před ionizujícím zářením (František Podzimek)...370 // 8.17 Biologické účinky ionizujícího záření...371 // 8.18 Principy léčby ionizujícím zářením...377 // Literatura...389 // 9 Zobrazovací a vyšetřovací metody...390 // 9.1 Ultrazvukové zobrazovací metody (Josef Hanuš)...390 // 9.2 Magnetická rezonance (Hana Kolářová)...399
// 9.3 Nukleární medicína (Jozef Rosina, Jindřiška Heřmanská)...409 // 9.4 Denzitometrie (Josef Hanuš)...437 // 9.5 Termografie (Josef Hanuš)...439 // Literatura...443 // 10 Fyzikální vlastnosti nových materiálů...444 // 10.1 Materiály s tvarovou pamětí (Josef Hanuš)...444 // 10.2 Využití biomateriálů na bázi kolagenu v substituční terapii // (Elena Kukurová)...450 // 11 Fyzikální děje ve stomatologii (Leoš Navrátil)...456 // 11.1 Specializovaná stomatologická technika v ordinaci...456 // 11.2 Specializovaná stomatologická technika v laboratoři...462 // 11.3 Lékařská technika využívaná ve stomatologické ordinaci...469 // 11.4 Rentgenová technika ve stomatologii...474 // 11.5 Fyzikální podstata materiálů využívaných // ve stomatologii (Leoš Navrátil, Josef Hanuš)...486 // 11.6 Elektrochemická koroze kovů v ústní dutině // a jiné elektrogalvanické jevy...495 // 11.7 Extrakční kleště a páky...496 // 11.8 Fyzikální principy obrábění využívané ve stomatologii...499 // 11.9 Zubní náhrady...501 // Literatura...505 // 12 Suplementum (Vlastislav Hlavatý, Leoš Navrátil)...506 // 12.1 Fyzikální veličiny a jednotky...506 // 12.2 Základní veličiny a jej ich jednotky...507 // 12.3 Doplňkové jednotky...507 // 12.4 Odvozené jednotky a jejich veličiny...507 // 12.5 Násobky a díly jednotek...512 // 12.6 Vedlejší jednotky...513 // 12.7 Fyzikální konstanty...514 // Rejstřík...515
(OCoLC)85163450
cnb001584814

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC