Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2.vyd., 1. v Prometheu
Praha : Prometheus, 1994
215 s. : obr.

objednat
ISBN 80-85849-12-7 (brož.)
Matematika - učebnice škol základních
000059116
OBSAH // 1 Opakování učiva ze 7. ročníku... // 1.1 Racionálni čísla a početní výkony s nimi. ... 8 // 1.2 Přímá a nepřímá úměrnost. Poměr... . 11 // 1.3 Shodnost geometrických útvarů. Shodná zobrazení . . 15 // 1.4 Pythagorova věta...18 // 1.5 Konstrukční úlohy...19 // 2 Mocniny... 23 // 2.1 Druhá mocnina a odmocnina čísel...24 // 2.2 Třetí mocnina čísel...34 // 2.3 Mocniny s přirozeným mocnitelem...37 // 2.4 Počítání s mocninami s přirozeným mocnitelem. . . . 41 // Historická poznámka...; ... 53 // 3 Podobnost... 55 // 3.1 Podobnost rovinných útvarů...56 // 3.2 Podobnost trojúhelníků...62 // 3.3 Užití podobnosti trojúhelníků v konstrukcích...70 // 3.4 Užití podobnosti v praxi...76 // Souhrnná cvičení 1... . 86 // 4 Úprava algebraických výrazů...93 // 4.1 Celistvý výraz...94 // 4.2 Sčítání a odčítání celistvých výrazů...103 // 4.3 Násobení celistvých výrazů ...109 // 4.4 Úprava výrazů na součin vytýkáním před závorku 115 // a pomocí vzorců (a ± b)2, (a + 6) (? — 6)... // 4.5 Lomený výraz...123 // 4.6 Rozšiřování a krácení lomených výrazů...126 // 4.7 Násobení lomeného výrazu celistvým výrazem ... 133 // Historická poznámka...138 // 5 Řešení lineárních rovnic a jejich soustav. ...139 // 5.1 Řešení lineárních rovnic s jednou neznámou...140 // 5.2 Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli...147 // 5.3 Řešení soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
154 // 5.4 Slovní úlohy...170 // 5.5 Vyjádření neznámé ze vzorce...189 // Souhrnná cvičení 2...193 // Výsledky cvičení... 201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC