Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Vyšehrad, 1996

objednat
ISBN 80-7021-169-5
000059133
Rekat.
Úvodem ...14 // I. LITERÁRNÉHISTORICKÁ STUDIE // Literární činnost slovanských apoštolů Konstantina-Cyrila a Metoděje ...19 // Písmo hlaholské ...21 // Mnich Chrabr: O písmenech ...24 // Staroslověnština jako spisovný jazyk velkomoravský ...30 // Překlad evangeliáře ...32 // Dvě předmluvy Konstantina-Cyrila k slovanskému překladu evangelia ...35 // Překlad ostatních knih biblických ...39 // Liturgické dílo slovanských apoštolů ...43 // Sinajský zlomek mešní liturgie ...43 // Slovanská liturgie sv. Petra ...47 // Kyjevské a Vídeňské listy ...51 // Zpovědní řád velkomoravský ...57 // Frizinské památky ...60 // Konstantina-Cyrila Reco přenesení ostatků přeslavného Klimenta neboli Legenda chersonská ...63 // Právní odkaz cyrilometodějský ...72 // Metodějův překlad nomokánonu ...72 // Metodějova adhortace k soudcům-knížatům ...78 // Velkomoravský původ Zakona sudného Ijudem ...81 // Staroslověnský penitenciál Zapovědí svitých Ottci. ...89 // Velkomoravská škola literární ...93 // Staroslověnské legendy o sv. Konstantinu-Cyrilu a Metoději ...95 // Několik poznámek k Chvalořeči o sv. Cyrilu a Metoději ...109 // II. VELKOMORAVSKÉ TEXTY V ČESKÉM PŘEKLADU // Sv. Konstantina-Cyrila Předmluva k slovanskému překladu evangeliáře ...137 // Sv. Konstantina-Cyrila Předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia ...140 // Z mešní liturgie byzantského obřadu podle Sinajských zlomků ...145 // Ukázky textů z Kyjevských listů ...147 // Hymny na svátek Cyrila Filosofa, učitele slovanského národa ...151 // Písňový kánon o sv. mučedníku Dimitrijovi ...160 // Zpovědní řád Euchologia Sinajského ...165 // Frizinské památky ...175 // Řeč na přenesení ostatků sv. Klimenta neboli Legenda chersonská ...180 // Právní památky ...191 // Zákon sudnyj Ijudem ...191 //
Adhortace Metodějova k velkomoravským knížatům-soudcům ...213 // Staroslověnský penitenciál ...218 // Život sv. Konstantina-Cyrila ...227 // Život sv. Metoděje ...277 // Sv. Klimenta Ochridského Chvalořeč o svátém Cyrilu ...303 // Chvalořeč o svátém Cyrilu a Metoději ...308 // Seznam literatury ...317 // Jmenný rejstřík ...326 // Věcný rejstřík ...335 // Seznam zkratek ...340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC