Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Prometheus, 1995

ISBN 80-85849-20-8
000059170
Rekat.
OBSAH // 1 Opakování a prohloubení učiva matematiky z 5. ročníku ZŠ 5 // 2 Dělitelnost přirozených čísel ... 11 // 3 Objem tělesa ... I9 // 4 Racionální čísla... 23 // Souhrnná cvičení 1 ... 26 // 5 Středová a osová souměrnost ... 30 // 6 Operace s racionálními čísly ... 37 // 7 Trojúhelník ... 41 // Souhrnná cvičení 2 ... 46 // 8 Topografické práce ... 49 // 9 Procenta ... 50 // 10 Rovnoběžníky, hranoly ... 53 // Souhrnná cvičení 3 ... 59 // 11 Kótování ... 62 // 12 Kombinatorika ... 64 // 12.1 Procházky a Pascalova čísla ... 64 // 12.2 Kombinace a kombinační čísla ... 68 // 12.3 Kombinatorické úlohy a čtvercová síť ... 74 // 12.4 Procházky po povrchu kvádru a krychle ... 80 // 12.5 Úlohy o mnohoúhelnících a mnohostěnech ... 82 // .4 // 13 Algoritmizace postupu řešení úlohy ... 85 // 13.1 Algoritmus, vývojový diagram ... 85 // 13.2 Větvení v algoritmu ... 87 // 13.3 Třídění ... 93 // 13.4 Cyklus ... 98 // 14 Závěrečné opakování ... 109 // 15 Výsledky cvičení ... 115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC