Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989

objednat
ISBN 80-03-00178-1
slovenština
Celostátní vysokoškolská učebnice pro vysoké školy chemickotechnologické a pro textilní a technologické fakulty
000059207
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 7 // JE MATEMATIKA PRO CHEMIKY?... 8 // I. ZÁKLADY MATEMATICKÉ ANALÝZY (S. KOLDA) ...13 // 1. Výroky a množiny ...13 // 2. Množina reálných čísel a množina komplexních čísel...17 // 3. Zobrazení ...23 // 4. Posloupnost a její limita...26 // 5. Vlastnosti konvergentních posloupností ...29 // 6. Vlastnosti nevlastních limit posloupností...32 // 7. Monotónní posloupnosti...34 // 8. Funkce jedné proměnné...36 // 9. Některé speciální třídy funkcí...41 // 10. Elementární funkce...45 // 11. Racionální funkce...56 // 12. Limita funkce...62 // 13. Věty o limitách funkci...64 // 14. Spojitost funkce...71 // II. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ (S. KOLDA)...74 // 1. Derivace funkce a její vlastnosti...74 // 2. Věty o derivacích a derivace elementárních funkcí...80 // 3. Diferenciál funkce...86 // 4. Derivace a diferenciály vyšších řádů...90 // 5. Věty o střední hodnotě...92 // 6. L’Hospitalovo pravidlo ...95 // 7. Taylorův vzorec...99 // 8. Geometrický význam nenulové prvni a druhé derivace...107 // 9. Lokální extrémy funkce a inflexní body ...110 // 10. Asymptoty grafu funkce. Průběh funkce ...114 // 11. Parametrické rovnice rovinných křivek...118 // III. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ (D. KRAJŇÁKOVÁ)...121 // 1. Primitivní funkce a neurčitý integrál...121 // 2. Metody výpočtu neurčitých integrálů ...125 // 3. Integrace racionálních lomených funkcí ...130 //
// 4. Integrace některých iracionálních funkcí...135 // 5. Integrace některých goniometrických funkci ...139 // 6. Urěitý integrál a jeho vlastnosti...142 // 7. Geometrické aplikace určitého integrálu...156 // 8. Fyzikálni aplikace určitého integrálu...169 // 9. Nevlastní integrály ...170 // IV. LINEÁRNÍ ALGEBRA (D. KRAJŇÁKOVÁ)...177 // L Lineárni prostor ...177 // 2. Matice...187 // 3. Matice lineárního zobrazení ...200 // 4. Determinanty...205 // 5. Soustavy lineárních rovnic...212 // 6. Vektory...221 // 7. Některé úlohy analytické geometrie v R}...232 // 8. Cylindrické a sférické souřadnice v R3...241 // V. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH (S. KOLDA) ...245 // 1. Úvodní poznámky ...245 // 2. Funkce a zobrazení vR‘...252 // 3. Limita a spojitost funkcí a zobrazeni v R‘ ...258 // 4. Zobecnění pojmu derivace...262 // 5. Diferencovatelná funkce, funkce třídy C,...268 // 6. Derivace vyšších řádů...275 // 7. Derivace a parciální derivace složené funkce. Transformace diferenciálních výrazu. Operátor nabla v R3...279 // 8. Taylorův vzorec, diferenciály vyšších řádů ...290 // 9. Implicitní funkce a její derivace...294 // 10. Lokální extrémy funkci к proměnných...306 // 11. Vázané extrémy, absolutní extrémy ...312 // VI DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I (A. KIMLA)...319 // 1. Základní pojmy...319 // 2. Některé elementárni způsoby řešeni...326 // 3. Lineární diferenciální rovnice...335 // 4. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty...346 // LITERATURA...367 // REJSTŘÍK ...368 // SEZNAM SYMBOLŮ ...372

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC