Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
178 s.,[10] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7169-750-8 (brož.)
Města a obce
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, úvod
Bibliografie: s. 177-178
Správa místní - marketing - příručky
000059253
5 // Obsah // Úvod 9 // 1. Ekonomická východiska pro využití marketingu // ve správě měst a obcí 13 // 1.1 Problémy spojené s využitím marketingové koncepce 14 // 1.2 Vývoj marketingové koncepce měst a obcí 15 // 1.3 Typologie měst a obcí 17 // 2. Určení marketingového prostředí 20 // 2.1 Marketingové prostředí obce 20 // 2.2 Vztah vnějšího prostředí obce a vnějšího prostředí podniku 23 // 2.3 Vnitřní prostředí obce 24 // 3. Marketingový informační systém a marketingový výzkum 25 // 3.1 Marketingový informační systém 25 // 3.1.1 Stálé interní údaje 26 // 3.1.2 Interní ad hoc údaje 27 // 3.1.3 Marketingový výzkum 28 // 3.1.4 Analýza údajů a jejich interpretace, prezentace zprávy 30 // 4. Hledání postavení obce v konkurenčním prostředí 39 // 4.1 Identifikace a zaujetí tržního postavení (positioning) 40 // 4.2 Positioning obce na trhu nových podnikatelských investic 42 // 4.3 Hledané výhody a výběr lokalizace podniků 42 // 5. Segmentace 47 // 5.1 Určování tržních segmentů 48 // 6 // 6. Marketingový mix obce 53 // 7. Produkt 59 // 7.1 Produkt obce 60 // 7.2 Kvalita ve veřejných službách jako významná součást produktu obce 64 // 7.2.1 Měření kvality veřejných služeb 64 // 7.2.2 Problémy měření kvality 65 // 7.2.3 Typy ukazatelů 67 // 7.2.4 Kdo se zabývá hodnocením kvality 68 // 7.2.5 Vstupy, provozní kapacita, výkony, výstupy 70 // 7.2.6 Využití hodnocení kvality 71 // 7.2.7 Využití technik marketingového výzkumu 71 // 7.3 Vývoj produktu 72 // 8. Cena 76 // 9. Distribuce 81 // 9.1 Distribuční kanál 81 // 9.2 Umístění 83 // 9.3 Čas a vzdálenost 83 // 10. Materiální prostředí 86 // 10.1 Materiální prostředí obce 86 // 10.2 Řízení prostředí 87 // 11. Komunikační mix 93 // 11.1 Nástroje komunikačního mixu 94 // 11.1.1 Propagace a reklama 95 // 11.1.2 Public relations 97 //
12. Lidé 104 // 12.1 Úloha zaměstnanců místní správy při realizaci produktu 104 // 12.2 Interní marketing 106 // 12.3 Úloha zákazníků 107 // 12.4 Obyvatelé, návštěvníci obce a podnikatelé 109 // 13. Procesy 110 // 13.1 Proces poskytování produktu 110 // 13.2 Klasifikace procesů poskytování služeb 111 // 7 // 14. Partnerství 114 // 15. Strategie obce 118 // 15.1 Strategické plánování obce 118 // 15.2 Analýza SWOT - postup 121 // 15.2.1 Vymezení zkoumaného subjektu 121 // 15.2.2 Analýza vnitřních faktorů - silných a slabých stránek 122 // 15.2.3 Analýza externích faktorů - příležitostí a hrozeb 128 // 16. Konkretizace postupu vytváření strategie obce 135 // 16.1 Vytvoření komise pro strategický rozvoj obce 136 // 16.2 Vytvoření vize obce 139 // 16.3 Sběr údajů a analytické práce 141 // 16.4 Metoda scénářů 142 // 16.4.1 Profil obce 144 // 16.4.2 Analýza hlavních činitelů 145 // 16.4.3 Analýza finanční situace obce 145 // 16.4.4 Vytváření scénářů 147 // 16.4.5 Alternativní strategie 148 // 16.4.6 Akční plány 149 // 16.4.7 Strategický plán, jeho monitorování a aktualizace 150 // 17. Podnikatelská kultura obce 155 // 17.1 Definice podnikatelské kultury obce 156 // 17.2 Specifika podnikatelské kultury obce 157 // 17.3 Organizační kultura obce 161 // 17.4 Úloha obce při vytváření podnikatelské kultury 162 // 17.5 Možnosti obcí a měst ovlivňovat podnikatelskou kulturu města 163 // 18. Marketing strategie města a obce 165 // 18.1 Komercializace průmyslových zón 166 // 18.2 Výhody propagované obcí 167 // 18.3 Metody marketingového partnerství s podniky 169 // 18.3.1 Prostředí, ve kterém probíhá komunikace s místními podniky 169 // 18.3.2 Úloha místních podniků při komunikaci o zpracování strategie obce 171 // 18.4 Zapojení obyvatel do vypracování strategie obce 172 // 18.4.1 Způsoby komunikace s občany 175 // Literatura 177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC