Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
247 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-957-8 (brož.)
Manažer
Obsahuje bibliografii na s. 243-244 a rejstřík
Marketing internetový - příručky
000059254
Předmluva 11 // On-line podpora knihy! 13 // O autorech 14 // 1. Marketing na Internetu 15 // 1.1 Vztah marketingu a Internetu 16 // 1.2 Podnikáni a Internet 17 // 1.3 Typy obchodů na Internetu 19 // 1.4 Historie Internetu 19 // 1.4.1 Internet - dítě studené války 19 // 1.4.2 Začátky Internetu v ČR {20 // 1.4.3 Fáze rozvoje Internetu v ČR 21 // 1.5 Porovnání tradičních médií s Internetem 22 // 2. Uživatelé Internetu 25 // 2.1 Internet ve světě 27 // 2.2 Internet v USA 28 // 2.2.1 Americké ženy a Internet 29 // 2.2.2 Věkové skupiny 29 // 2.2.3 Co Američané na Internetu dělají 31 // 2.2.4 Odkud Američané na Internet přistupují 32 // 2.2.5 Jak se Američané na Internetu chovají 32 // 2.3 Internet v Evropě 34 // 2.4 Český uživatel Internetu 36 // 2.4.1 Výzkumy Internetu v ČR 36 // 2.4.2 Kolik je českých uživatelů Internetu? 37 // 2.4.3 Překážky rozvoje Internetu v ČR 38 // 2.4.4 Frekvence připojení k Internetu 40 // 2.4.5 Věk 41 // 2.4.6 Vzděláni 42 // 2.4.7 Příjem 42 // 2.4.8 Místo přístupu k Internetu 43 // 3. Služby Internetu v marketingu 45 // 3.1 Elektronická pošta 46 // 3.1.1 Spam 47 // 3.1.2 Autorizovaný (reklamní) mail 48 // 3.2 Push technologie 50 // 3.3 Diskusní skupiny 52 // 3.4 Konference 53 // 3.5 FTP 54 // 3.6 Telnet 55 // 3.7 Gopher 55 // 4. World Wide Web 57 // 4.1 Popis služby 58 // 4.2 Historie 58 // 4.3 Základní pojmy 59 // 4.3.1 HTTP server 59 // 4.3.2 WWW server 59 // 4.3.3 WWW stránky 60 // 4.3.4 Domovská stránka (homepage) 60 // 4.3.5 Odkazy (hyperlinks) 60 // 4.3.6 Prohlížeč WWW stránek (browser) 61 // 4.3.7 Adresa WWW stránky 61 // 4.4 Příklady použití WWW v praxi 62 // 4.4.1 Elektronické noviny a zpravodajské servery 62 // 4.4.2 Vyhledávací servery 63 // 4.4.3 Specializované servery, odborné a naučné servery 64 // 4.4.4 Freemails 64 // 4.4.5 Firemní prezentace 64 // 4.4.6 E-commerce servery 65 //
4.4.7 Reklamní systémy a statistické servery 65 // 4.5 Tvorba WWW stránek 65 // 4.5.1 Jazyk HTML 65 // 4.5.2 Metody tvorby WWW stránek 66 // 4.5.2.1 Klasická (přímá) metoda 67 // 4.5.2.2 Nepřímá metoda 69 // 4.6 Dynamické HTML 70 // 4.7 Dynamicky generované stránky 71 // 4.8 Tvorba firemních WWW stránek 72 // 4.8.1 Plán tvorby firemní prezentace 73 // 4.8.2 Doména 75 // 4.9 Tajemství dokonalých WWW stránek 76 // 4.9.1 Dualismus tvorby 76 // 4.9.2 Profesionální grafické zpracování 77 // 4.9.3 Psychologická hranice dvaceti sekund 78 // 4.9.4 Přehlednost 78 // 4.9.5 Pravidelná aktualizace 79 // 5. Připojení k Internetu 81 // 5.1 Poskytovatelé 82 // 5.2 Způsoby připojení 83 // 5.2.1 Dočasné spojení s Internetem 84 // 5.2.2 Stálé spojení s Internetem 87 // 5.3 Výběr vhodného ISP 189 // 6. E-mánie 91 // 6.1 E-mail 92 // 6.2 E-commerce 92 // 6.3 E-banking 93 // 6.4 E-business 94 // 6.5 E-brokerage 95 // 6.6 E-bonds 95 // 6.7 E-loans 95 // 6.8 E-services 96 // 6.9 E-government 96 // 6.10 E-ticket 96 // 6.11 E-life 97 // 6.12 E-world 97 // 7. Společnost a budoucnost Internetu 99 // 8. Nástroje marketingu na Internetu 103 // 8.1 Marketingový mix 104 // 8.1.1 Integrace Internetu do marketingového mixu výrobku 106 // 8.1.2 Site management = Brand management 106 // 8.2 Výrobek 107 // 8.2.1 Informační servis pro potencionální zákazníky (zájemce o koupi) 108 // 8.2.1.1 Formy komunikace na Internetu 110 // 8.2.1.2 Nekomplikujte přistup k informacím 113 // 8.2.1.3 Nezapomínejte na dotazy e-mailem 115 // 8.2.2 Informace pro podporu rozhodování 116 // 8.2.3 Informační servis pro stávající zákazníky 118 // 8.2.4 Pomoc při řešení problémů s použitím výrobku 118 // 8.2.5 Rychlé řešení reklamací 119 // 8.2.6 Internet a inovace produktu 121 // 8.3 Cena 122 // 8.3.1 Základní cenové strategie na Internetu 122 // 8.3.2 Nízká cena láme ledy 123 //
8.3.3 Strategie trvale nízkých cen, nebo přechodných slev? 123 // 8.3.4 Strategie dotování ceny z reklamy a dalších „komunikačních“ příjmů 124 // 8.3.5 Strategie zisků z doplňkových služeb 125 // 8.3.6 Strategie dynamické tvorby cen 126 // 8.3.7 Zlevňujte viditelně 126 // 8.3.8 Krátce o platbách na Internetu 127 // 8.4 Distribuce 129 // 8.4.1 Informační podpora distribuce na úrovni B2B 129 // 8.4.2 Rozhraní B2C na Internetu 130 // 8.4.2.1 Internet jako distribuční kanál 131 // 8.4.2.2 Internet jako místo nákupu 137 // 8.4.3 Distribuční mezičlánky v informační společnosti 140 // 8.5 Komunikace 141 // 8.5.1 Cíle marketingové komunikace na Internetu 141 // Komunikační mix na Internetu v142 // 8.5.3 Public relations (PR) 143 // 8.5.3.1 Informační servis pro novináře a zájmové skupiny 144 // 8.5.3.2 Osm tipů pro úspěšný PR mail (tiskové zprávy distribuované e-mailem) 145 // 8.5.3.3 Internet a plány krizové komunikace 148 // 8.5.3.4 Sponzoring 149 // 8.5.4 Podpora prodeje 150 // 8.5.4.1 Podpora prodeje na Internetu pro zboží prodávané mimo Internet 151 // 8.5.4.2 Podpora prodeje zboží prodávaného // na Internetu 151 // 8.5.4.3 Nástroje podpory prodeje na Internetu 153 // Internetová reklama 157 // 9.1 Internetová reklama a tradiční reklamní média 159 // 9.1.1 Billboardy a venkovní reklama 159 // 9.1.2 Reklama v tištěných médiích 160 // 9.1.3 Reklama v televizi 160 // 9.1.4 Reklama v rozhlase 160 // 9.2 Výhody internetové reklamy 161 // 9.3 Formy internetové reklamy 164 // 9.3.1 E-mail 164 // 9.3.1.1 Spam 164 // 9.3.1.2 Sponzorství diskusních skupin 166 // 9.3.1.3 Autorizovaný reklamní mail (ARM) 167 // 9.3.2 Web 169 // 9.3.2.1 Reklamní proužky (banners) 169 // 9.3.2.2 Tlačítka (buttons) 172 // 9.3.2.3 Textové odkazy (text links) 172 // 9.3.2.4 Sponzorství 175 // 9.3.3 Další možnosti distribuce internetové reklamy 176 //
9.4 Historie internetové reklamy 177 // 9.5 Historie internetové reklamy v ČR 180 // 9.6 Terminologie internetové reklamy 183 // 9.7 Časté omyly v užívání reklamní terminologie 189 // 9.7.1 Page Request a Page View nejsou synonyma 190 // 9.7.2 Visits není shodné s Page Views 190 // 9.7.3 Page Views a Impressions nemusejí být shodné 191 // 9.7.4 Záměna CTR za CR 191 // 9.7.5 Omyl v měření a označování Impressions 192 // 9.7.6 Největší omyl českého internetového reklamního trhu 192 // 9.7.7 Trikové banery a jejich účinnost 194 // 9.8 Shrnutí reklamní terminologie 196 // 9.8.1 Ad Request 196 // 9.8.2 Ad Requests 196 // 9.8.3 Banner 197 // 9.8.4 Homepage 197 // 9.8.5 Click 197 // 9.8.6 Click-Through 197 // 9.8.7 CPM (Cost per Mille) 197 // 9.8.8 CPT (Cost per Thousand) 197 // 9.8.9 CR (Click Rate) 198 // 9.8.10 CTR (Click-Through Rate) 198 // 9.8.11 CTR Efficiency 198 // 9.8.12 Hit 199 // 9.8.13 Hits 199 // 9.8.14 Impression 199 // 9.8.15 Impressions 199 // 9.8.16 Log file 200 // 9.8.17 Page Request 200 // 9.8.18 Page Requests 200 // 9.8.19 Page View 200 // 9.8.20 Page Views 200 // 9.8.21 Unique Host 201 // 9.8.22 Unique Hosts 201 // 9.8.23 View Time 201 // 9.8.24 Visit 201 // 9.8.25 Visits 201 // 9.8.25.1 Odhad Visits na základě Unique Hosts 202 // 9.8.25.2 Odhad Visits pomocí cookies 203 // 9.8.25.3 Měření Visits prováděné externími statistickými servery 203 // 9.9 Web Metrics aneb měřeni návštěvnosti 203 // 9.9.1 Analýza log souboru WWW serveru 204 // 9.9.2 Průběžné monitorováni 205 // 9.9.3 Externí statistické WWW servery 206 // 9.10 Metody prodeje reklamy na Internetu 207 // 9.10.1 Flat Fee Model 207 // 9.10.2 CPM a Click-Through Model 208 // 9.10.3 Revenue Based Model 209 //
9.11 Struktura internetového reklamního trhu 209 // 9.11.1 Provozovatelé WWW serverů 211 // 9.11.2 Nezávislé agentury provádějící externí audit 211 // 9.11.3 Provozovatelé statistických serverů 211 // 9.11.4 Systémy pro vzájemnou výměnu reklamních proužků 212 // 9.11.5 Internetové reklamní agentury 215 // 9.11.6 Zadavatelé reklamy 215 // 9.11.6.1 Přímý nákup reklamní plochy 216 // 9.11.6.2 Nepřímý nákup reklamní plochy 217 // 9.11.7 Reklamní a mediální agentury 218 // 9.12 Trendy na českém internetovém reklamním trhu 218 // 10. Elektronická komerce 219 // 10.1 E-commerce a nástroje marketingu 220 // 10.1.1 Výrobek 220 // 10.1.2 Cena 221 // 10.1.3 Distribuce 221 // 10.1.4 Komunikace 221 // 10.2 Rozdělení elektronické komerce 222 // 10.3 Vývoj elektronické komerce 222 // 10.4 Struktura typického e-commerce serveru 224 // 10.4.1 Katalog produktů a služeb 225 // 10.4.2 Reakce spotřebitelů 225 // 10.4.3 Průvodce objednávkou 227 // 10.4.4 Nákupní košík 227 // 10.4.5 Průvodce nákupem produktu 228 // 10.4.6 Klientský účet 229 // 10.4.7 Dosud málo využívané komponenty 230 // 10.4.7.1 Centrum nápadů (Idea Center) 231 // 10.4.7.2 Nabídka komplementů (Cross-selling) 231 // 10.4.7.3 Kupony (cupons) 231 // 10.4.7.4 Personalizace (Personalization) 232 // 10.5 Typy prodejních serverů v závislosti na struktuře 232 // 10.5.1 Technicky orientovaný server 232 // 10.5.2 Marketingově orientovaný server 233 // 10.5.3 Server zaměřený na jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní 233 // 10.6 Stav elektronické komerce v ČR 233 // 11. Několik poznámek k marketingovému výzkumu a Internetu 235 // 11.1 Marketingový výzkum prostřednictvím Internetu 236 // 11.1.1 Výzkum bez účasti respondenta 236 // 11.1.2 Výzkum za účasti respondenta 240 // 11.2 Výzkum Internetu jako média 242 // Literatura 243 // Rejstřík 245
(OCoLC)85006185
cnb000977041

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC