Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:32x 
BK
Praha : Prometheus, 1995

ISBN 80-7196-004-7
000059281
Rekat.
OBSAH // Předmluva... ...7 // 1 ÚVOD ... 8 // 1.1 Stereometrie ... 8 // 1.2 Tělesa...9 // 1.3 Volné rovnoběžné promítání... 11 // První výlet do historie geometrie ... 17 // 2 POLOHOVÉ VLASTNOSTI... 18 // 2.1 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami ... 18 // 2.2 Vzájemná poloha dvou přímek... 22 // 2.3 Vzájemná poloha přímky a roviny... 25 // 2-4 Vzájemná poloha dvou rovin ... 27 // 2.5 Rovnoběžnost přímek a rovin •... 29 // 2 Vzájemná poloha tří rovin... 34 // 2.7 Řešení polohových konstrukčních dloh ... 38 // 2.8 Úlohy k opakování ... 53 // Druhý výlet do historie geometrie ... 56 // 3 METRICKÉ VLASTNOSTI... 58 // 3.1 Odchylka přímek ... 58 // \\2) Kolmost přímek a rovin ... 63 // 3ľ3 Odchylky přímek a rovin ... 74 // 3j4 Vzdálenost bodu od přímky a od roviny ... 84 // 3.5 Vzdálenosti přímek a rovin ... 91 // 3.6 Úlohy k opakování ... 100 // Třetí výlet do historie geometrie ... 103 // 4 ZOBRAZENÍ ... 104 // 4.1 Shodné zobrazení v prostoru ... 104 // 4.2 Rovinová souměrnost ... 105 // 4.3 Středová a osová souměrnost ... 110 // 4.4 Otočení a posunutí ... 114 // 4.5 Skládání shodných zobrazení ... 116 // 4.6 Podobná zobrazení... 120 // 4.7 Úlohy k opakování ... 121 // Čtvrtý výlet do historie geometrie... 122 // 5 TĚLESA... 123 // 5.1 Mnohostěny... 123 // 5.2 Rotační tělesa ... 134 // 5.3 Objem a povrch tělesa... 149 // 5.4 Objem a povrch mnohostěnů ... 151 // 5.5 Objem
a povrch rotačních těles ... 166 // 5.6 Úlohy k opakování ... 183 // Pátý výlet do historie geometrie... 189 // VÝSLEDKY ÚLOH ... 190 // Seznam používaných symbolů... 218 // Doporučená literatura ... 220 // Rejstřík pojmů... 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC