Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:17x 
BK
Praha : Prometheus, 1994

objednat
ISBN 80-85849-34-8
000059282
Rekat.
OBSAH // Úvod ... 7 // 1 Číselné obory ... 10 // 1.1 Druhy čísel... 10 // 1.2 Obor přirozených čísel... 12 // 1.3 Obor celých čísel ... 14 // 1.4 Obor racionálních čísel ... 16 // 1.5 Obor reálných čísel ... 25 // 1.6 Druhá a třetí odmocnina ... 31 // 1.7 Absolutní hodnota reálného čísla ... 36 // 2 Pravouhlý trojúhelník ... 41 // 2.1 Pythagorova věta ... 41 // 2.2 Goniometrické funkce ostrého úhlu ... 46 // 3 Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem ... 53 // 3.1 Mocniny s přirozeným mocnitelem ... 53 // 3.2 Mocniny s celým mocnitelem ... 57 // 4 Množiny a zobrazení ... 63 // 4.1 Základní množinové pojmy ... 63 // 4.2 Intervaly ... 70 // 4.3 Zobrazení ... 74 // 5 Mnohočleny ... 80 // 5.1 Výrazy... 80 // 5.2 Sčítání, násobení a dělení mnohočlenů ... 84 // 5.3 Rozklad mnohočlenů ... 92 // 6 Lomené výrazy ... 97 // 6.1 Krácení a rozšiřování lomených výrazů ... 97 // 6.2 Sčítání a násobení lomených výrazů ... 101 // 6.3 Dělení lomených výrazů ... 105 // 6.4 Vyjádření neznámé ze vzorce ... 110 // 7 Elementární teorie čísel... 114 // 7.1 Zápisy přirozených čísel, násobek a dělitel čísla ... 114 // 7.2 Znaky dělitelnosti ... 120 // 7.3 Prvočísla a složená čísla... 124 // 7.4 Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek ... 128 // 8 Základní poučení o výrocích ... 136 // 8.1 Výrok a jeho negace... 136 // 8.2 Složené výroky... 142 // 8.3 Přímý
důkaz a důkaz sporem ... 147 // Výsledky úloh ... 151 // Seznam použitých matematických symbolů a značek ... 161 // Rejstřík ... 163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC