Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(24) Půjčeno:144x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
178 s.

objednat
ISBN 80-7178-506-7 (brož.)
Speciální pedagogika (Portál)
Obsahuje předmluvu, přílohy (dekladarece o právech mentálně postižených osob, metodické pokyny, učební obory ...)
Bibliografie: s. 157-159
Postižení mentálně - vzdělávání - příručky
000059295
Předmluva ...9 // KAPITOLA 1 // Nové trendy v péči o děti, mládež a dospelé s mentální retardací ...11 // KAPITOLA 2 // Práva lidí s mentálním postižením...14 // KAPITOLA 3 // Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti lidí s mentálním postižením ...19 // Vzdělavatelnost jako základní kategorie pedagogiky ...20 // Vztah výchovy a vzdělávání a jeho terminologická vymezení...22 // KAPITOLA 4 // Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením...24 // Klasifikace mentální retardace...27 // Diagnostika mentální retardace...31 // Četnost mentálně postižených v populaci...32 // Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací ...33 // Kognitivní procesy a jejich vývoj u dětí s mentální retardací ...35 // Utváření osobnosti dětí s mentální retardací...41 // KAPITOLA 5 // Nejěastější příčiny mentálního postižení...51 // Možnosti prevence vzniku mentálního postižení...53 // KAPITOLA 6 // Současný systém výchovy a vzdělávání dětí s mentální retardací...55 // Speciálněpedagogická centra (SPC) ...56 // Předškolní výchova dětí s mentální retardací ...58 // Zvláštní školy...60 // Pomocné školy ...65 // Speciální třídy při základních a zvláštních školách // a ústavech sociální péče...77 // KAPITOLA 7 // Další vzdělávání a profesní příprava mládeže s mentální retardací...79 // Odborná učiliště...80 // Praktické školy ...80 //
KAPITOLA 8 // Didaktické principy vzdělávání žáků s mentální retardací...87 // Organizace vyučování ...88 // Hodnocení a klasifikace žáků ...89 // Osobnost učitele a vychovatele...89 // Spolupráce s rodiči žáků a její specifické problémy ...90 // Některé netradiční formy vzdělávání žáků s těžším // a těžkým mentálním postižením...91 // Nonverbální komunikační metody ...95 // KAPITOLA 9 // Výchovná a vzdělávací péče o lidi s těžkým a hlubokým postižením ... 98 Hledání nových forem práce s lidmi s těžkým a hlubokým postižením .. 101 // KAPITOLA 10 // Integrace žáků s mentálním postižením...109 // Integrace a její sociální aspekty ...110 // Integrace a její psychologické aspekty ...111 // Pedagogické aspekty integrace žáků s mentálním postižením...113 // Integrované vzdělávání v zahraničí...114 // KAPITOLA 11 // Výchova a vzdělávání dětí s Downovým syndromem ...117 // Fyziognomie a anatomické zvláštnosti lidí s Downovým syndromem ... 118 // Příčiny vzniku Downova syndromu ...120 // Úroveň rozumových schopností lidí s Downovým syndromem...122 // Včasná péče o děti s Downovým syndromem...124 // Vzdělávání dětí s Downovým syndromem...124 // KAPITOLA 12 // Výchova a vzdělávání dětí s autismem...126 // Diagnostická kritéria autismu...128 // Možnosti vzdělávání dětí s autismem...129 // KAPITOLA 13 // Výchova dítěte s mentální retardací v rodině ...132 //
KAPITOLA 14 // Ústavní péče o lidi s mentálním postižením...136 // Anketa o humanizaci života v ústavech sociální péče...140 // KAPITOLA 15 // Některé nové formy péče o osoby s mentálním postižením...145 // Osobní asistence...145 // Pěstounská péče...148 // Neformální komunitní péče ...149 // Služby dočasné výpomoci ...150 // KAPITOLA 16 // Společenské organizace a občanská sdružení a jejich role v péči o mentálně postižené ...151 // Závěrem...155 // Literatura ...57 // Přílohy // Příloha 1: 160 - Deklarace o právech mentálně postižených osob, vyhlášená na Valném shromáždění Organizace spojených národů dne 20. prosince 1971 // Příloha 2: 161 - Informace pro školské úřady ČR, č. j. 23 518/98-24: Kritéria pro zřízení přípravného stupně pomocné školy // Příloha 3: - Metodický pokyn k zápisům do školy dětí s těžším mentálním postižením, dětí s více vadami a dětí s autismem, č. j. 19 843/97-22 // Příloha 4: - Metodický pokyn ke klasifikaci a hodnocení žáků zvláštní školy č.j. 10 182/98-24 // Příloha 5: - Metodický pokyn k hodnocení žáků pomocné školy // Příloha 6: - Učební obory odborných učilišť ve školním roce 1999/2000

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC