Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 1998
47 s.

ISBN 80-210-1992-1 (brož.)
Obsahuje úvod, závěr
Bibliografie: s. 47
Informace - přenos - prostředky sdělovací - učebnice vysokošk.
000059515
Obsah // 1. Úvod...5 // 2. Interakce a komunikace...6 // 2.1. Definice pojmů...6 // 2.2. Odlišnost komunikace od interakce...6 // 2.3. Kategorizace komunikačních forem...8 // 2.3.1. Základní kategorie...8 // 3. Komunikační prostředky — média ...11 // 3.1. Médium — definice...11 // 3.1.1. Médium v pojetí McLuhana...11 // 4. Etapy ve vývoji lidské komunikace ...14 // 4.1. Epocha znamení a signálů...14 // 4.2. Epocha řeči...15 // 4.3. Epocha písma...16 // 4.4. Epocha tisku...19 // 4.5. Epocha masové komunikace...20 // 4.5.1. Film...20 // 4.5.2. Rádio...21 // 4.5.3. Televize...23 // 4.6. Epocha počítačů a Internetu...24 // 5. Kategorizace médií...25 // 5.1. Osobní média...26 // 5.1.1. Verbální komunikační prostředky...27 // 5.1.2. Neverbální komunikační prostředky...28 // 5.2. Přenosná média...29 // 6. Modely komunikačního procesu...31 // 6.1. Přímá vs. zprostředkovaná komunikace...31 // 6.2. Přímá (osobní) komunikace...31 // 6.2.1. Lineární model...31 // 6.2.2. Cirkulámí model...32 // 6.3. Zprostředkovaná komunikace...33 // 6.3.1. Zprostředkovaná komunikace individuálního charakteru...33 // 6.3.2. Komunikace zprostředkovaná, masmediální...34 // 6.4. Přímá versus zprostředkovaná komunikace...45 // 7. Závěr...46 // 8. Použitá literatura...47

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC