Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Littera, 2002
278 s.,[16] s.příl. : il. + 1 CD-ROM

ISBN 80-85763-19-2 (váz.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, rejstřík, obrazovou přílohu, 1 přiložený CD-ROM
Bibliografie: s. 269-273
Grafika počítačová - matematika - příručky vysokošk.
000059545
Obsah // Předmluva...11 // Použité značení...13 // Úvod...15 // 1. Matematické struktury...17 // 1.1. Intuitivní a deduktivní přístup k technickým problémům...17 // 1.2. Metrický prostor...19 // 1.3. Vektorový prostor...19 // 1.4. Unitární prostor...21 // Mpl. Matematické prostory...24 // Mp 1.1. Metrický prostor...24 // Mpl.2. Lineární prostor...24 // Mpl.3. Normovaný lineární prostor...27 // Mp 1.4. Unitární prostor...27 // Mpl.5. Afinní prostor...31 // Mpl.6. Euklidovský prostor...32 // Mpl.7. Projektivní prostor...33 // Mpl.8. Míra a integrál...35 // Mpl.9. Diskrétní Fourierova transformace...40 // Mpl. 10. Pravděpodobnostní prostor...44 // 2. Grafická data...47 // Mp2. Digitální prostor...49 // Mp2.1. Definice digitálního prostoru a digitální geometrie...49 // Mp2.2. Fyzická doména, fyzický prostor...50 // Mp2.3. Logická doména, logický prostor, mapování...51 // Mp2.4. Metriky digitálního prostoru...52 // Mp2.5. Valuace a digitální objekty...55 // Mp2.6. Valuace pixelu v digitální rovině...58 // Mp2.7. Základní operace s valuacemi...61 // 3. Rovinné křivky...64 // 3.1. Uživatelské souřadnice...64 // 3.2. Křivky typu у = /(*) ...67 // 3.3. Křivky zadané parametricky a polárně...69 // 3.4. Křivky zadané rovnicí /(x,y) = 0...72 // 3.5. Interpolační polynom...75 // 3.6. Kubický splajn...76 // 3.7. Aproximační křivky...77 // 3.8. Fergusonovy křivky...78 // 3.9. Bézierovy křivky...79 // 3.10. Coonsovy
křivky a B-splajny...81 // Mp3. Křivky v digitálním prostoru...82 // KрK.1. Definice a základní pojmy...82 // Mp3.2. Úsečka...83 // KрK.K. Uživatelská souřadná soustava v rovině...87 // Mp3.4. Fyzické grafy křivek...88 // 4. Barva...94 // 4Mp. Digitální teorie barev...97 // Mp4.1. Zdroj světla...98 // Mp4.1.1. Bodové a plošné zdroje...98 // Mp4.1.2. Vlastní zdroje...99 // Mp4.2. Pozorovaný předmět...102 // Kр4.3. Pozorovatel...103 // Mp4.4. Barevný prostor RGB...105 // Mp4.5. Barevný prostor CIE...111 // Mp4.6. Metriky barevných prostorů...113 // Mp4.7. Barevné palety...114 // 5. Obraz...115 // 5.1. Úprava jasu a kontrastu...116 // 5.2. Lineární filtry...117 // 5.3. Nelineární filtry...120 // 5.4. Ekvalizace...122 // 5.5. Detekce hranic objektů...124 // Mp5. Digitální filtry...129 // Mp5.1. Obraz...129 // Mp5.2. Filtrování obrazů...130 // Mp5.3. Pojem digitálního filtru...131 // Mp5.4. Pseudobarva a vyhlazování hranic...134 // Mp5.5. Vyhlazování ploch a modelování terénu...135 // Mp5.6. Parciální filtry...136 // Mp5.7. n-D filtry...137 // 6. Promítání prostoru na rovinu...140 // 6.1. Rovnoběžné promítání...140 // 6.2. Hranové konstrukce ploch...141 // 6.3. Pravoúhlé promítání...142 // 6.4. Středové promítání...144 // 6.5. Promítání na kulovou plochu...145 // 6.6. Bézierovy plochy...146 // 6.7. Fcrgusonovy plochy...150 // 6.8. Coonsovy plochy...150 // Mp6. Promítací metody...153 // 7. Lineární
transformace...156 // 7.1. Úvodní poznámky...156 // 7.2. Lineární transformace a homogenní souřadnice...157 // 7.3. Základní lineární transformace v rovině...159 // 7.4. Základní lineární transformace v prostoru...163 // 7.5. Skládání lineárních transformací...165 // Mp7. Transformace...170 // Mp7.1. Zobrazení afinního prostoru...170 // Mp7.2. Zobrazení euklidovského prostoru...173 // Mp7.3. Zobrazení projektivního rozšíření euklidovského prostoru...175 // 8. Realistické znázorňování prostorových objektů...176 // 8.1. Viditelnost...176 // 8.2. Plochy určené rovnicí f{x,y,z) = 0...183 // 8.3. Vlastní stín...186 // 8.4. Nanášení textur...189 // 8.5. Vržený stín...190 // 8.6. Průhledné plochy...192 // Mp8. Realistické znázorňování prostorových objektů...194 // Mp8.1. Stínování ploch metodou ekvidistantní distribuce normál...194 // Mp8.2. Rastrové texturování...196 // Mp8.3. Průhledná a průsvitná tělesa...202 // Mp8.4. Globální zobrazovací metody...205 // Mp8.4.1. Osvětlovací model...205 // Mp8.4.2. Sledování paprsku...207 // 9. Fraktály...212 // 9.1. Pojem fraktálu...212 // 9.2. Soběpodobnost...214 // 9.3. Statistická soběpodobnost...218 // 9.4. Iterační a dynamické systémy...221 // Mp9. Fraktály...228 // 10. Rekonstrukce mikrofotografií...235 // 10.1. Zobrazení čočkou...235 // 10.2. Zobrazení konvenčním mikroskopem...235 // 10.3. Hranice možností optických soustav...236 // 10.4. Multiohniskový
obraz a jeho zaostření...238 // 10.5. Průhledné optické řezy...240 // MplO. Digitální teorie snímacích zařízení...242 // Mpl0.1. Matematická formulace postulátů geometrické optiky...242 // Mpl0.2. Hranice možností optických soustav...243 // MplO.3. Pásmo ostrosti, multifokální obraz ...245 // Mpl0.4. Kriteria zaostření...248 // Mpl0.5. Složení ostrého obrazu...252 // MplO.6. Trojrozměrná rekonstrukce metodou řezů konstantní výšky...254 // Mpl0.7. Detekce pozadí...255 // Mpl0.8. Metoda filtrovaných řezů...257 // Mpl0.9. Metoda přímého určení výšky...258 // Mpl0.10. 2-D zpracování průhledných optických řezů...262 // Mpl0.ll. 3-D zpracování průhledných optických řezů...265 // Použitá literatura...269 // Rejstřík ...274 // Obrazová příloha...281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC