Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

úvod do demografie (@@20121026-09:18:02@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(20.8) Půjčeno:270x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2001
188 s.

ISBN 80-7178-648-9 (brož.)
Další názvový údaj na obálce: my a oni v multikulturní společnosti 21. století
Obsahuje mapku, bibliografické odkazy, údaje o autorech
Česko - menšiny národnostní - studie
Menšiny národnostní - Česko - studie
000059575
Obsah // Předmluva...9 // Část I // MULTIKULTURALITA A MIGRACE V DNEŠNÍM SVĚTĚ...11 // 1 O komunikaci s druhými...13 // Hodnoty... 14 // Vnímání (percepce)... 14 // Předsudky...15 // Komunikační styl...16 // Literatura... 16 // 2 Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů). 17 // Dušan Drbohlav // Kdo, kde a kolik lidí migruje?...18 // Proč se migruje? ...19 // Makro- a mikropodmíněnost... 20 // Adaptace/integrace...23 // Literatura... 28 // 3 Právní rámec problematiky migrantů a menšin...31 // Petra Tomášková // Prameny...38 // Část II // INFORMACE O MIGRANTECH PŘICHÁZEJÍCÍCH DO ČR...39 // 4 Příběh uprchlíka...41 // 5 Afghánci...45 // Petr Pelikán // Stručný historický nástin do vzniku Afghánistánu...45 // Moderní dějiny Afghánistánu...46 // Obyvatelstvo a jazyky...47 // Menšiny a migranti v ČR // Afghánci u nás...48 // Morální kodex...49 // Komunikace...50 // Česká literatura o Afghánistánu...52 // 6 Albánci...53 // Filip Tesař // Stručná historie Kosova...53 // Hodnotový systém...56 // Zvyky a způsob života... 56 // Tradice...58 // Soužití Albánců s Čechy...59 // Imigrace Albánců do České republiky...61 // Literatura...62 // 7 Bosňáci...63 // Filip Tesař // Stručná historie Bosny a Hercegoviny...63 // Hodnotový systém...66 // Zvyky a způsob života...67 // Tradice...69 // Soužití Bosňáků s Čechy...70 // Imigrace Bosňáků do České republiky...71 // Literatura...
72 // 8 Ruská komunita v České republice...73 // Dušan Drbohlav, Milan Lupták, Eva Janská, Jaroslava Bohuslavova // Úvod... 73 // Cíle příspěvku...74 // Současná socioekonomická situace v Rusku...75 // Hlavní výsledky dotazníkového šetření...76 // Literatura...80 // 9 Ukrajinci v České republice...81 // Bohdan Zilynskyj, René Kočík // Historie...81 // Ukrajinský fenomén v České republice: vývoj a trendy... 86 // Kdo a odkud přichází?...86 // Základní hodnotový systém...87 // Literatura... 88 // 10 Ukrajinská komunita v České republice...89 // Dušan Drbohlav, Eva Janská, Pavla Selepováx // Úvod...89 // Cíle, výzkumné otázky, hypotézy ...90 // 6 // Obsah // Metodologie...91 // Výsledky dotazníkového šetření...93 // Literatura...97 // 11 Vietnamci v České republice...99 // Jiří Kocourek // Základní historická data Vietnamci...99 // Co z historie přetrvává dodnes?...100 // V čem se vietnamské chování často liší od našeho?...101 // Některé tradice zachovávané Vietnamci i v České republice...103 // Vietnamci v České republice...103 // Soužití na území České republiky...104 // Literatura... 105 // 12 Reemigrace volyňských a „černobylských" Čechů... 107 // Eva Janská, Dušan Drbohlav // Úvod...107 // Historie obou přistěhovaleckých vln... 107 // Výzkum...109 // Výsledky...111 // Možná doporučení pro migrační a integrační politiku a praxi...114 // Literatura... 115 // Část III
// ROMOVÉ A ČEŠI - OD KONFLIKTU K SOUŽITÍ...117 // 13 Romové...119 // Viktor Sekyt // Historie...119 // Jak se dostali do České republiky...-...120 // Základní hodnotový systém...121 // Tradice...122 // Pozitivní a negativní aspekty soužití s Čechy...123 // Romské etnikum v ČR (přehled)...124 // Doporučená literatura...125 // 14 Rodina a zvyky slovenských Romů usazených v České republice...127 // Markéta Hájková // Úvod...127 // Tradiční zvyky a rodinné role slovenských Romů...128 // Tradiční romská rodina...137 // Literatura... 143 // 7 // Menšiny a migranti v ČR // 15 Specifika romského chování a komunikace...145 // Tatjana Šišková // Co tedy udělat?...148 // Literatura... 148 // 16 Romský pedagogický asistent ve škole...149 // Anna Gorniaková // Pocit jistoty a bezpečí...149 // Jazyková bariéra...150 // Vzorce chování...151 // Udržení kázně...151 // Identifikační vzorce...152 // Kulturní specifika... 152 // Učitel a kamarád... 152 // Závěr... 153 // Literatura... 153 // 17 Problémová stránka života Romů... 155 // Marcela Moulisová // Kriminalita etnických minorit...157 // Závěry...164 // Literatura... 164 // 18 Rozhovory s Romy, kteří požádali o azyl ve Velké Británii...165 // Alžběta Trojanová // Charakteristika respondentů...166 // Proč Romové žádají o azyl?... 167 // Shrnutí rozhovorů...168 // Pocity v novém prostředí...175 // Co bude dál?...175 // Změna britské imigrační
politiky...177 // Literatura... 178 // Závěrečné slovo...179 // Začarovaný kruh komunikace... 179 // Rozdílné úrovně soužití a stupně konfliktu...181 // Jak tedy na intoleranci a projevy rasismu?... 182 // Zásady pro vyjednávám v konfliktní situaci...183 // O autorech...f...185 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC