Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
1. české vyd.
Praha : Karolinum, 2004
219 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-246-0652-6 (brož.)
angličtina
Obsahuje poznámky, předmluvu, úvod, poznámky, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi
Přeloženo z angličtiny
Komunikace masová - účinky - studie
Kultura mediální - studie
Masmédia - kultura - vlivy - studie
000059586
Předmluva 5 // Úvod 7 // 1. Komunikace a společenský kontext 15 // Akce, moc, komunikace // Charakteristické rysy užívání komunikačních médií // Některé charakteristické rysy „masové komunikace” // Nové uspořádání času a prostoru // Komunikace, přisvojování a každodenní život // 2. Média a rozvoj moderních společností 42 // Některé institucionální rysy moderních společností // Komunikace, komodifikace a nástup tisku // Vstup obchodování do zpravodajství // Teorie veřejné sféry: obecné vymezení tématu // Přehled rozvoje mediálního odvětví // 3. Rozvoj zprostředkované interakce 70 // Tři typy interakce // Společenská organizace zprostředkované kvaziinterakce // Jednání na dálku (1): jednání podavatelů pro vzdálené druhé // Jednání na dálku (2): jednání příjemců ve vzdálených kontextech // 4. Transformace zviditelňování 98 // Pojetí veřejného a soukromého // Veřejnost bez místa: nástup zprostředkované publicity // Management zviditelňování // Hranice kontroly: uřeknutí, skandály a další zdroje obtíží // 5. Globalizace komunikace 123 // Nástup globálních komunikačních sítí // Přehled současných modelů globální komunikace // Teorie kulturního imperialismu a její přehodnocení // Globalizované šíření, lokalizované přisvojování: nástin teorie globalizace médií // 6. Opětovné zakotvení tradice 147 // Podstata tradice // Tradice a média (1): rozbitá tradice? //
Tradice a média (2): uvolněná tradice // Migrující populace, kočující tradice: některé zdroje sociálního konfliktu // 7. Sebepojetí a zkušenost v mediovaném světě 167 // Sebepojetí jako symbolická projekce // Nereciproční důvěrnost na dálku // Návrat a zprostředkování vyhoštěných zkušeností // Nové možnosti, nová břemena aneb Jak se žije v mediovaném světě // 8. Znovuobjevení veřejné sféry 188 // Publicita mimo působnost státu // Zviditelnění bez umístění // Směřování k obnově demokratické politiky // Směřování k etice globální odpovědnosti // Poznámka překladatele // Jmenný rejstřík // Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC